Mine sisu juurde

Kirjutamisprotsess

Allikas: Vikipeedia

Kirjutamisprotsess (inglise keeles process writing) on kirjutamistehnika, mille kohaselt kirjutamine on loovtegevus, mille õnnestumiseks on vajalik aeg ja positiivne tagasiside. 1970. aastatest kirjutamise õpetamisel kasutatav võte rõhutab kirjutamist kui tegevust, kus olulisim on kirjutamise protsess. Kirjutamisprotsessiga harjutatakse põhiliselt keelelisi oskusi ning seeläbi arenevad varjatult ka kirjutamisoskused. [1]

Kirjutamisprotsessi võtte kasutamisel ei ole õpetaja roll olla ainult laialijagaja ja tulemuste hindaja. Ta ei sekku kirjutamisprotsessi, vaid laseb õpilastel endil teineteise töid analüüsida ja hinnata. Õpetaja ülesanne on luua eelnevalt suunavaid näiteid, harjutusi ja ülesandeid, mis lasevad õpilasel avastada keelekasutusvõimalusi ning hõlbustavad hiljem ka kirjutamisprotsessi.

Kirjutamisprotsessi võtte kasutamisel on tulemuseks õpilaste keelepädevuse mitmekülgsem areng, sest nad peavad ise teksti looma ja ka teiste omi hindama.[2]

Kirjutamisprotsess koosneb viiest suuremast osast: (vt Ehala: 2000)[3]

1. Eeltöö Mõtete püüdmine, ajurünnak – leia oma idee! Enne kui hakkad mõtlema, tee endale selgeks eesmärk, mida soovid saavutada.

Tea, et teistele esitamiseks tuleb oma mõtted korrastada – küsi küsimusi, planeeri oma teksti.

2. Mustandi kirjutamine Koosta plaanitu järgi tekst. Mustand on toorik, suurem kirjutamise töö seisab veel ees.
3. Struktureerimine Analüüsi kriitiliselt oma teksti. Muutuste tegemisel tuleb olla julge: pisiparandused ei ole tihti piisavad.

Mõtle läbi, aruta

Lisa

Paiguta ümber

Tõmba maha

Asenda

4. Toimetamine, viimistlemine Nüüd kontrolli õigekirja! Viimistle töö välimust. Muuda oma tekst ladusalt loetavaks.
5. Avaldamine Anna valmis töö õpikaaslasele lugeda ja hinnata.
Motivatsioon kirjutada Ideede kogumine Planeerimine ja kondikava kokkupanemine Märkmete ja mustandi tegemine Struktureerimine Toimetamine ja avaldamine
(Vt Reis: 2008[4])

Joonis 1. Kirjutamisprotsess on tõhus meetod kirjutamise õpetamiseks, sest aitab õpilastel läbi erinevate tasandite teksti loomisele keskenduda.

(http://wpluqaprimary.wordpress.com/ [5]))

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Alves, Anabela Reis 2008. Process Writing The University of Birmingham, Centre for English Language Studies, MA Applied Linguistics Module 5 Assignment. [1][alaline kõdulink]
  2. Badger, Richard, Goodith White 2000. A process genre approach to teaching writing ELT Journal Volume 54/2 April Oxford University Press, 155. [2]
  3. Ehala, Martin 2000. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees.
  4. [3]
  5. Luqa Primary Writing Programme

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • White, R. and Arndt, V. 1991. Process Writing. Essex: Addison Wesley Longman Ltd.