Keraamikakondensaator

Allikas: Vikipeedia

Keraamikakondensaator ehk keraamiline kondensaator on elektriline kondensaator, mille metallelektroode (nn plaate) eraldav dielektrik on keraamilisest materjalist. Dielektrik võib olla paraelektrilisest materjalist (paraelektrikutes ei avaldu paralleelselt suunatud dipoolmoment) või ferroelektrilisest materjalist.

  • Paraelektrilised dielektrikud on enamasti väikese dielektrilise läbitavusega. Vastavalt on niisuguse dielektrikuga kondensaatorid väikese mahtuvusega (kuni sadades pikofaradites). Aga et neil on väike mahtuvuse temperatuuritegur ja energiakadu ning hea ajaline stabiilsus, siis on nad asendamatud kõrgsagedusvõnkeringides ja -filtrites.
  • Ferroelektrilistel dielektrikutel on suur dielektriline läbitavus, mis aga sõltub elektrivälja tugevusest. Selle dielektrikuga kondensaatorid on väikeste mõõtmete juures suure mahtuvusega (kuni 100 µF). Suure temperatuurisõltuvuse ja energiakao tõttu kasutatakse neid peamiselt soovimatute signaalide ja võõrimpulsside blokeerimiseks (edasipääsutõkestamiseks, mahajuhtimiseks) toitevooluahelates, samuti sidestuselemendina kõrgsagedussignaali traktis. Helisagedussignaali edasikandmiseks niisuguse dielektrikuga kondensaatorid ei kõlba, sest piesoefekti tõttu võib tekkida nn mikrofoniefekt (vahelduvate mehaaniliste või akustiliste välismõjutuste muundamine elektrivõngeteks).
Traatviikudega keraamikakondensaatorid ja nende vahel suuruse võrdluseks mimesuguste SMD-kondensaatorite grupid

Paraelektrikust dielektrikuga keraamikakondensaatoreid nimetatakse lühemalt klass-1-keraamikakondensaatoriteks ja ferroelektrikust dielektriku kasutamisel klass-2-keraamikakondensaatoriteks (inglise keeles vastavalt class 1 ceramic capacitor ja class 2 ceramic capacitor).

Keraamikakondensaatorid võivad olla ketta-, tableti- ja liistakukujulised, kusjuures plaatideks on õhukese keraamilise aluse mõlemale küljele sadestatud hõbedakiht, mille külge on joodetud väljaviigud. Samuti valmistatakse erikujuga tugi- ja läbiviikkondensaatoreid. Põhiosa keraamikakondensaatoreid valmistatakse mitmekihilistena pindmontaažiks ehk SMD-komponentidena (Surface-Mounted Device). Niisuguseid väikeseid risttahukakujulisi MLCC-kondensaatoreid (lühend sõnadest Multi Layer Ceramic Capacitor) toodetakse elektroonikaseadmetele umbes 1 triljon tükki aastas.

Ajaloost[muuda | muuda lähteteksti]

Alates 1920. aastatest toodetud keraamikakondensaatoreid (vanemad paremal)

Keraamikakondensaatoreid hakati valmistama 1920. aastail, mil algas raadiotehnika kiire areng. Dielektrikuna kasutati kõigepealt paraelektrilist titaandioksiidi. Umbes samal ajal leiutati ja võeti dielektrikuna kasutusele ka ferroelektriliste omadustega baariumtitanaat suhtelise dielektrilise läbitavusega vähemalt 1000. Pooljuhttehnika arenedes töötati 1950. aastail välja tõkkekiht-keraamikakondensaatorid läbitavusega kuni 15 000.

Tolleaegsed kondensaatorid olid pikkade traatväljaviikudega; klass-1-kondensaatorid torukujulise dielektrikuga, "plaatideks" hõbedakiht toru sise- ja välispinnal. Klass-2-kondensaatorid olid mõlemalt poolt hõbetatud seibi kujulised. Niisuguste seibide "virnastamise" teel jõuti 1960. aastail mitmekihiliste MLCC-kondensaatorite loomiseni. Kui 1970. aastail hakati elektroonikatööstuses üle minema pindmontaaži (SMD) tehnoloogiale, kohandati selleks eelkõige MLCC-kondensaatorid.

Klass-1-keraamikakondensaatorid[muuda | muuda lähteteksti]

Klass-1-kondensatorite keraamika
Üldvalem Suhteline
läbitavus
Temperatuuri-
tegur α
10−6/K
MgNb2O6 21 −70
ZnNb2O6 25 −56
MgTa2O6 28 +18
ZnTa2O6 38 +09
(ZnMg)TiO3 32 +05
(ZrSn)TiO4 37 ±00
Ba2Ti9O20 40 +02
Klass-1-kondensaatorite mahtuvuse temperatuurisõltuvuse tüübid

Need kondensaatorid on mõeldud kasutamiseks peamiselt ostsillaatorite ja sagedusfiltrite võnkeringides, kus on olulised väike energiakadu, väike temperatuurisõltuvus ja samuti mahtuvuse ajaline stabiilsus.

Dielektriku lähtematerjaliks on paraelektriliste ainete graanulite peeneks jahvatatud segu. Näiteks kui põhimaterjaliks on titaandioksiid (TiO2), võib see soovitud omaduste saamiseks olla modifitseeritud elementidega Zn, Zr, Nb, Mg, Ta, Co ja Sr.

Niisugustel keraamilistel materjalidel, mille läbitavus ei sõltu väljatugevusest (rakendatud pingest) ja millel on väike temperatuuritegur, on aga ka suhteline dielektriline läbitavus võrdlemisi väike (6–200).

Mahtuvuse temperatuuriteguri väärtus võib olla olenevalt dielektriku koostisest positiivne (näiteks P100, α = +100·10−6/K ehk 100 ppm/K), negatiivne (näiteks N470) või nullilähedane (PN0). Neist viimane materjal, täpsemalt PN0/C0G, pakub kõige enam tehnoloogilist huvi. Selliste kondensaatorite mahtuvuse muutus töötemperatuurialas −55…+125 °C on väiksem kui ±0,54%.

Klass-2-keraamikakondensaatorid[muuda | muuda lähteteksti]

Klass-2-kondensaatorite tüüpilised mahtuvusmuutused töötemperatuurialas erinevate dielektrikute korral

Seda liiki kondensaatorite dielektrik on ferroelektrilisest materjalist, näiteks baariumtitanaadist (BaTiO3) segus lisandainetega (alumiinium- ja magneesiumsilikaadid, alumiiniumoksiidid). Niisuguse dielektriku suur suhteline läbitavus (200 kuni 14 000) võimaldab valmistada kondensaatoreid mahtuvusega 1 nanofarad (nF) kuni 100 mikrofaradit (µF). Kuid et nende mahtuvus sõltub tugevasti plaatidevahelisest pingest ja ka ümbrustemperatuurist, siis saab neid kasutada lülitustes, kus mahtuvusemuutusel pole tähtsust.

Nende kondensaatorite mahtuvushälbed (tolerantsid) on üldiselt suuremad kui klass-1-kondensaatoritel

Temperatuurisõltuvuse järgi liigitatakse klass-2- keraamika kategooriatesse, mida tähistatakse kolmekohalise koodiga, näiteks

  • X7R   (−55 °C … +125 °C, ΔC/C0 = ±15%)
  • X6R   (−55 °C … +105 °C, ΔC/C0 = ±15%)
  • Z5U   (+10 °C … 0+85 °C, ΔC/C0 = −56/+22%)
  • Y5V   (−30 °C … 0+85 °C, ΔC/C0 = −82/+22%)
  • X7S   (−55 °C … +125 °C, ΔC/C0 = ±22%)
  • X8R   (−55 °C … +150 °C, ΔC/C0 = ±15%)
Mitmekihilise keraamikakondensaatori skemaatiline ehitus:  Metallelektroodid  Keraamika  Kontaktpinnad
MLCC detailne ehitus:
 keraamiline dielektrik  keraamiline ümbris  elektroodid (plaadid)  väljekontaktid
5 V klass-1-kondensaatorite mahtuvuse sõltuvus temperatuurist erinevate keraamiliste materjalide korral
X7R-keraamikakondensaatori mahtuvuse muutus sõltuvalt rakendatavast pingest erineva nimipinge korral

MLCC-kondensaatorid[muuda | muuda lähteteksti]

Kondensaatori dielektriku lähtematerjaliks on sobiva koostisega ferroelektriku peeneks jahvatatud pulber, millest koos sideainega pressitakse kõrgel temperatuuril paagutamise teel õhukesed plaadid (paksus 1 µm ringis olenevalt kondensaatori nimipingest). Ühelt küljelt metallitatud plaatidest moodustatakse mitmekihiline plokk ja metallelektroodid ühendatakse vaheldumisi väljaviikudega, milleks on metallitatud kontaktpinnad ploki otstes.

MLCC-kondensaatoreid valmistatakse mõõtmetega 0,6×0,3 mm kuni 20,3×15,3 mm, nimipingega alates 4 V ja nimimahtuvusega kuni 100 µF.

Järgmistes tabelites on esitatud MLCC-kondensaatorite nimimahtuvused olenevalt tüüpsuurusest ja nimipingest

Klass-1-kondensaatorite suurimad mahtuvused (keraamika tüüp NP0/C0G)
Nimi-
pinge
Tüüpsuurus, EIA kood
01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2220
Mõõtmed mm
0,4×0,2 0,6×0,3 1,0×0,5 1,6×0,8 2,0×1,25 3,2×1,6 3,2×2,5 4,5×3,2 5,7×5,0
Suurim mahtuvus vastavalt tüüpsuurusele
6,3 V 220 pF 33 nF
10 V 220 pF 4,7 nF 33 nF 100 nF 100 nF 220 nF
16 V 220 pF 2,2 nF 15 nF 47 nF 120 nF 220 nF
25 V 220 pF 1,0 nF 2,2 nF 47 nF 47 nF 120 nF 220 nF
50 V 100 pF 220 pF 1,5 nF 10 nF 47 nF 100 nF 150 nF 220 nF 470 nF
100 V 100 pF 1,0 nF 4,7 nF 22 nF 100 nF 100 nF 150 nF 330 nF
250 V 330 pF 2,2 nF 8,2 nF 22 nF 47 nF 100 nF
500 V 820 pF 4,7 nF 10 nF 22 nF 47 nF
630 V 1,2 nF 4,7 nF 15 nF 22 nF 47 nF
1000 V 270 pF 1,0 nF 2,7 nF 5,6 nF 12 nF
2000 V 270 pf 680 pF 1,5 nF 3,9 nF
3000 V 390 pF 1,0 nF
Klass-2-kondensaatorite suurimad mahtuvused (keraamika tüüp X7R)
Nimi-
pinge
Tüüpsuurus, EIA kood
01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2220
Mõõtmed mm
0,4×0,2 0,6×0,3 1,0×0,5 1,6×0,8 2,0×1,25 3,2×1,6 3,2×2,5 4,5×3,2 5,7×5,0
Suurim mahtuvus vastavalt tüüpsuurusele
4 V 2,2 µF 2,2 µF 22 µF 100 µF 100 µF
6,3 V 0,1 µF 2,2 µF 10 µF 22 µF 47 µF 100 µF
10 V 1,0 nF 0,1 µF 2,2 µF 10 µF 22 µF 22 µF 47 µF
16 V 1,0 nF 0,1 µF 2,2 µF 4,7 µF 10 µF 22 µF 22 µF
25 V 10 nF 0,1 µF 2,2 µF 10 µF 10 µF 22 µF 22 µF
50 V 1,5 nF 0,1 µF 0,47 µF 4,7 µF 4,7 µF 10 µF 10 µF
100 V 4,7 nF 0,1 µF 0,1 µF 4,7 µF 10 µF 3,3 µF 10 µF
200 V 10 nF 56 nF 0,15 µF 0,22 µF 1,0 µF 1,0 µF
250 V 2,2 nF 22 nF 0,1 µF 0,22 µF 0,47 µF 1,0 µF
500 V 3,9 nF 22 nF 68 nF 0,1 µF 0,22 µF 0,47 µF
630 V 1,5 nF 12 nF 33 nF 0,1 µF 0,15 µF 0,33 µF
1000 V 1,0 nF 4,7 nF 22 nF 68 nF 0,1 µF 0,12 µF
2000 V 2,2 nF 6,8 nF 10 nF 22 nF
3000 V 1,2 nF 15 nF
MLCC-kondensaatorite mõõtmete kooditabel
Mõõtmejoonis EIA kood
(tollides)
Mõõtmed
L × W
toll × toll
IEC/EN kood
(millimeetrites)
Mõõtmed
L × W
mm × mm
EIA koog
(tollides)
Mõõtmed
L × W
tolll × toll
IEC/EN Code
(millimeetrites)
Mõõtmed
L × W
mm × mm
01005 0,016 × 0,0079 0402 0,4 × 0,2 1806 0,18 × 0,063 4516 4,5 × 1,6
015015 0,016 × 0,016 0404 0,4 × 0,4 1808 0,18 × 0,079 4520 4,5 × 2,0
0201 0,024 × 0,012 0603 0,6 × 0,3 1812 0,18 × 0,13 4532 4,5 × 3,2
0202 0,02 ×  0,02 0505 0,5 × 0,5 1825 0,18 × 0,25 4564 4,5 × 6,4
0302 0,03 × 0,02 0805 0,8 × 0,5 2010 0,20 × 0,098 5025 5,0 × 2,5
0303 0,03 × 0,03 0808 0,8 × 0,8 2020 0,20 × 0,20 5050 5,08 × 5,08
0504 0,05 × 0,04 1310 1,3 × 1,0 2220 0,225 × 0,197 5750 5,7 × 5,0
0402 0,039 × 0,020 1005 1,0 × 0,5 2225 0,225 × 0,25 5664/5764 5,7 × 6,4
0603 0,063 × 0,031 1608 1,6 × 0,8 2512 0,25 × 0,13 6432 6,4 × 3,2
0805 0,079 × 0,049 2012 2,0 × 1,25 2520 0,25 × 0,197 6450 6,4 × 5,0
1008 0,098 × 0,079 2520 2,5 × 2,0 2920 0,29 × 0,197 7450 7,4 × 5,0
1111 0,11 × 0,11 2828 2,8 × 2,8 3333 0,33 × 0,33 8484 8,38 × 8,38
1206 0,126 × 0,063 3216 3,2 × 1,6 3640 0,36 × 0,40 9210 9,2 × 10,16
1210 0,126 × 0,10 3225 3,2 × 2,5 4040 0,4 × 0,4 100100 10,2 × 10,2
1410 0,14 × 0,10 3625 3,6 × 2,5 5550 0,55 × 0,5 140127 14,0 × 12,7
1515 0,15 × 0,15 3838 3,81 × 3,81 8060 0,8 × 0,6 203153 20,3 × 15,3
Keraamiline ketaskondensaator raadiohäirete kõrvaldamiseks (kaitseklass X1Y2)

Keraamikakondensaatorid raadiohäirete kõrvaldamiseks[muuda | muuda lähteteksti]

Laialt kasutatavate SMD-kondensaatorite kõrval toodetakse veel ka traatviikudega kettakujulisi keraamikakondensaatoreid. Need on eeskätt mõeldud elektromagnethäirete kõrvaldamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetes. Kondensaatorid on nimipingega vähemalt 250 V, kõrge impulsspingetaluvusega ja mittesüttivad ka tugevate vooluimpulsside korral. Juba toodetakse ka niisuguste omadustega MLCC-kondensaatoreid pindmontaažiks.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]