Kasutaja arutelu:Marionvi/E2F

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

--Marionvi (arutelu) 30. november 2017, kell 22:56 (EET) Artikkel on osaliselt tõlgitud inglise Vikipeedia artiklist "E2F".


--MareVahtre (arutelu) 3. november 2017, kell 21:56 (EET)Mare Vahtre, kasutajanimi MareVahtre Artikkel võiks alata paksus kirjas oleva mõistega, millele järgneb definitsioon, et oleks lihtsam aru saada, kus defireeritakse antud mõistet.

Lause "Nagu ka kõik teised transkriptsioonifaktorid, omavad ka E2Fid võimet seonduda spetsiifiliselt sihtmärkjärjestusega DNAl" on ühes lauses kasutatud kaks korda sõna "ka" - selle lause võiks teisiti sõnastada. Samuti oleks äkki mõte kasutada väljendit "seonduda spetsiifilisele sihtmärkjärjestusega DNA-le" - sest nagu ma aru saan, siis on järjestus spetsiifiline, millele seondumine toimub (võin ka valesti aru saada).

Lause "Röntgenkristallograafia abil on kindlast tehtud,..." kirjaviga - õige oleks kindlaks.

Lauses "E2F transkriptsioonifaktorite sihtmärkide seas on tsükliinid, tsükliinsõltuvad kinaasid, kontrollpunkti regulaatorid ning DNA reparatsiooni- ning replikatsioonivalgud" on väga lähestikku kasutatud sõnu "ning" - ühe neist võiks ära muuta.

Artiklis on kasutatud sõna "millede" - EKI järgi ei ole see korrektne viis - kasutama peaks hoopis sõna "mille".

Lauses "Repressorid, milledeks on kõik ülejäänud E2F transkriptsioonifaktorite perekonna liikmed seevastu inhibeerivad rakutsüklit" on hetkel sõna "seevastu" eest koma puudu. Antud lause on ka veidi kohmakalt sõnastatud, võiks ümbersõnastamist kaaluda.

Kasutatud on väljendit "domeeni nimega DP1,2," - tekib küsimus, kas numbrite vahel peaks olema punkt või on siis tegemist kahe domeeni allüksustega.

Kasutatud on väljendit "valkudeperekonna" - sellisel juhul peaks olema kasutatud hoopis väljendit "valkude perekonna" või "valguperekonna".

Lause "Pocket valkude perekonda kuuluvates valkudest nimekaim on valk pRB, temaga sarnanevad veel valgud p107 ja p130" - õigem oleks kasutada ehk "...perekonda kuuluvatest valkudest...". Samuti jääb hetkel lause poolikuks ehk siis soovitaksin kasutada pigem väljendit "..., millega sarnanevad...". Samuti võiks selle üsnagi lühikese lause kokku panna järgmise lausega, et moodustuks üks pigem ning sujuvama sõnastusega lause.

Artiklik on kasutatud teaduslikku terminit "pocket valk", kuid seda on kirjutatud kahte moodi - kas kaldkirjas või tavalises kirjas. Korrektsem oleks kirjutada antud võõrsõna kaldkirjas.

Lauses " Cdk4(6)/tsükliin D ja cdk2/tsükliin E fosforüleerivad pRB valku ning teisi sarnaseid pocket valke ning aitavad kaasa nende valkude ja DNA kompleksi dissotsieerumisele." on kasutatud kaks korda sõna "ning" - ühe neist võiks ära muuta.

Kasutatud on sõna "kõrgesti" - soovitaks selle asemel kasutada sõna "kõrgelt".

Lause "Aktivaator E2Fid ei ole rakus kogu aeg ühtlaselt kõrge ekspressiooniga, vaid neid ekspresseeritakse tsükliliselt, vastavalt vajadusele" - sõnastus on veidi kohmakas, soovitaksin kasutada "...ei ole rakus kogu aeg ühtlaselt kõrge ekspressiooniga, vaid on vastavalt vajadusele tsükliliselt ekspresseeritud".

Lause "Uuringutest on välja tulnud, et korduvate raseduskatkemistega indiviidide platsentas on paljud rakkude ning genoomi põhiülesanded alareguleeritud" - soovitaksid pigem kasutada "....korduvate raseduskatkemistega on indiviidide platsentas paljud rakud...".

Kasutatud on väljendit "vaja minevate" - see peaks olema kirjutatud kokku ehk kasuama "vajaminevate".

Sõna "raseduskatkemistega" asemel oleks korrektsem kasutada sõna "raseduste katkemistega".

Kasutatud on väljendit "vaja minevate valkude", korrektsem oleks "vajaminevate valkude".

Sõnas "negatiivseis" on trükiviga - peaks olema "negatiivseid".

Lauses "On leitud, et nendel allareguleeritud geenidel on olemas E2F transkriptsioonifaktorite seondumissaidid" ei ole aru saadav, mis need "allareguleeritud geenid" on. See vajaks täpsustamist.

Samuti on osade lausete puhul tunne, et need võiks kokku panna ehk siis võiks panna kokku kaks lauset, mille puhul teises lauses selgitatakse esimese sisu - sellisel juhul oleks teksti lihtsam lugeda.

--Aveav (arutelu) 2. detsember 2017, kell 22:46 (EET) ÕA Avelt:

 • Lisaksin geeniperekonnast joonise/tabeli (nt https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/E2F_family_member.png/400px-E2F_family_member.png)
 • "Selline klassifitseerimine tuleneb in vitro läbi viidud katsetest." --- läbiviidud
 • "DNA mikrokiibi analüüsi kasutades tehtud uuringud näitavad, et E2F perekonna liikmetel on igaühel ainulaadsed sihtmärk DNAl paiknevad promootorite komplektid, mis näitab seda, et igal E2F geenilt kodeeritud valgul on oma unikaalne funktsioon rakutsüklis." ---- DNA mikrokiibi analüüsil on tehtud kindlaks, et E2F perekonna liikmetel on ainulaadsed sihtmärk-DNA-l paiknevad promootorite komplektid. See tähendab, et igal E2F geenilt kodeeritud valgul on oma unikaalne funktsioon rakutsüklis.
 • "Suurest spetsiifilisusest hoolimata on perekonnasiseselt näidatud mitmeid üksteise ülesannete kompenseerimisi." ---- Suurest spetsiifilisusest hoolimata kopeerivad nad perekonnasiseselt üksteise ülesandeid.
 • Pealkiri "E2F transkriptsioonifaktorite seotus raseduskatkemistega" sõnastada ümber ---- E2F-ide seos raseduse katkemisega
 • "Uuringutest on välja tulnud, et korduvate raseduskatkemistega indiviidide platsentas on paljud rakkude ning genoomi põhiülesanded alareguleeritud." ---- halb sõnastus
 • "raseduse algusperioodil" - raseduse algperioodil
 • "alareguleeritud" - allareguleeritud

--- Soovitused õppeassistent Kairilt:

 1. Paranda ja täienda artiklit vastavalt ÕA Ave soovitustele.
 2. Lisa siselinke!
 3. Vahemikke märkides asenda sidekriips mõttekriipsuga, vt EKI keelenõust.
 4. Laadi artikkel põhiruumi, vt juhendit.
 5. Kui need sammud täidetud, on töö arvestatud!

Edu!

--Kairijan (arutelu) 5. detsember 2017, kell 01:18 (EET)

--Marionvi (arutelu) 10. detsember 2017, kell 18:11 (EET)

Viisin sisse need parandused, mis minu arvates teevad artikli paremaks. Arvan, et joonise lisamine ei annaks antud artiklile mingit väärtust juurde, kuna antud joonise skeem on liigne lihtsustus geenide tegelikust struktuurist ja võib pigem ekslikke ettekujutusi tekitada.

Pealkiri "E2F transkriptsioonifaktorite seotus raseduskatkemistega" sõnastada ümber ---- E2F-ide seos raseduse katkemisega (Muutsin selle pealkirja selliseks: "E2F-ide seos raseduste katkemistega," kuna antud kontekstis on just olulised raseduste katkemised mitmuses, kuna geenidel ei ole nii suur seos üksiku raseduse katkemisega, vaid just selliste õnnetute juhtumitega, kus katkenud on 3 või enam rasedust järjest.)

"Uuringutest on välja tulnud, et korduvate raseduskatkemistega indiviidide platsentas on paljud rakkude ning genoomi põhiülesanded alareguleeritud." Seda sõnastust ei oska ma kuidagi muuta, võisin antud artiklis küll igal pool sõna alareguleeritud allareguleerituks muuta, kuid ei tea, kas see just täpselt bioloogilist sisu edasi annab. Alareguleerituse puhul pean mina silmas seda, et regulatsioon ei ole täielik, seal esineb mõningaid puudujääke. Sõna allareguleeritud seostub mul pigem sellega, et geeniekspressioon on maha surutud/geenid on nn välja lülitatud.


@Marionvi: @MarionVillemson: See tekst pole endiselt artiklina üles saanud. Ivo (arutelu) 31. mai 2019, kell 00:30 (EEST)

@Kruusamägi: Mul oli õppejõuga kokkulepe, et ma ei lisa seda teksti avalikku ruumi enne kui mu lõputöö on kaitstud ja seda ta veel ei ole. Nüüd tuli välja, et ka juba sellel lehel olev artikkel võib minu lõputöö kaitsmisel probleemiks osutuda.

Olgu. Tekkis lihtsalt küsimus, et tekst nagu oli juba ammusest ajast olemas, kuid läks nüüd sootumaks maha ja artiklit ennast ikka pole.
Samas on siin küll see, et alati saab näidata artikli ajalugu ja öelda, et sina oledki selle artikli autor. Seda enam, et ülikoolis on sel kujul tekstide kirjutamist praktiseeritud varsti juba terve kümnend ning seega ei tohiks selline asi mitte ühelegi õppejõule üllatusena tulla. Ivo (arutelu) 2. juuni 2019, kell 02:59 (EEST)