Kasutaja arutelu:Kadri255/Liigiteke

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
 1. Artikkel on piisavalt pikk. Sõnu 745 ja 6462 tähemärki koos tühikutega, ilma viideta ja sisukorrata.
 2. Artikli ülmulje hea. Tekst jätab entsüklopeediaartikli mulje. Kohati tundub alguses, et lingitud on mittevajalike sõnu, nagu õis, Saaremaa, õitsevad, aastaajaline, putukad, taimed jm. Soovitaksin lingita hoopis teemaspetsiifilisi märksõnu, nagu allopatriline, peripatriline, ristumisbarjäär jne.
 3. Ülesehitus loogiline. Artikli esimene sõna on sama, mis artikli pealkiri. Sissejuhatus piisavalt kokkuvõtlik ning lühike. Võiksid mõelda punktloenduse kasutamisele. See muudaks üldpildis jälgitavuse paremaks. Samuti tuleks uuesti üle vaadata erinevate alapeatükkide tekstivormistus, näiteks ühe peatüki alapeatüki esimene sõna boldis, teises peatükis aga mitte. Samuti võiks alapeatüki pealkiri olla suurema kirjasuurusega, kui näiteks tekst ise. Näiteks allopatriline väiksema kirjasuurusega, kui järgnev lause allopatrilisest liigitekkest.
 4. Sissejuhatus võetud juba olemasolevast eesti keelsest vikiartiklist (https://et.wikipedia.org/wiki/Liigiteke), samuti kasutatud tõlketeksti inglise keelsest vikiartiklist. Artikli sissejuhatuses esinevad laused, mis võetud sõna-sõnalt eesti keelsest allikast, mistõttu tegemist plagiaadiga, kuna ka korrektsed viited puuduvad (autor lisas vale viite inglise keelsest artiklist, mis ei lähe lõiguga kokku).
Geograafilist faktorit arvestades saab eristada kahte peamist tüüpi: allopatriline ja sümpatriline liigiteke. Esimesel juhul on uut liiki moodustav organismirühm geograafiliselt eraldatud lähteliigist, teisel juhul puudub uueks liigiks teiseneval organismirühmal geograafiline eraldatus. Täpsemal käsitlemisel, kui arvesse võetakse geograafilise eraldatuse määra, eristatakse nelja liigitekke vormi: allopatriline, peripatriline, parapatriline ja sümpatriline.

5. Eesti keelsest vikiartiklist võetud lausetel viited puuduvad või lisatud suvaline viide inglise keelsest allikast. Inglise keelsetel tõlkelausetel olemas kohane viide. Päris mitmel lõigul puudub lõpus viide. Samuti üks lause pole veel lõik. Bibliokirjes kõik kohustuslikud elemendid olemas.

6. Tekstiga edastav sõnum mõistev ja keeleliselt korrektne. Tore, et autor on toonud näiteid nii looma- kui ka taimeriigist.

7. Lisatud pildid on kohased ning autoriõigusega probleemi pole.

8. Eestiga seonduvat infot pole toodud. Arvan, et antud teema puhul pole see ka oluline.

--Kpille (arutelu) 4. november 2017, kell 14:55 (EET)

---

Õppeassistent Kairilt:

 1. Vaata viited üle. Praegu on sul viidetes kolm samasugust kirjet, aga peaksid kasutama korduvviidet. Vt Vikipeedia viitamislehekülge.
 2. Teksti sees peaksid olema viited vähemalt iga lõigu lõpus (käib just esimese, tutvustava osa kohta).
 3. Joonis võiks olla eestikeelne.
 4. Kontrolli tekstisisesed viited! Kas oled kindel, et said nt esimese lõigu info ikka sellest allikast, mille praegu märkinud oled?
 5. Ühtlusta viitenumbrite vormistus: kas ühtlaselt pärast või enne punkti ja kas numbrile eelneb tühik või mitte.
 6. Siselingi märkimisel tuleb linkida terve sõna koos käändega: terve sõna peab olema sinine hüperlink, sõnalõpp ei tohi jääda tavakirja.
 7. Olen nõus, et võiksid leida veel võimalusi kasutada siselinke teemaspetsiifiliste sõnade puhul.
 8. Vaata üle liikide nimetused! Kärnkonna Bufo fowler nimetus peaks vist olema hoopis Bufo fowleri, aga selle Vikipeedia lehe järgi tundub, et nüüdseks on ka see nimi vananenud.
 9. Paranda liigendust: suuremate jaotuste peatükkide pealkirjad peaksid olema ühe võrra suuremas kirjas (st piiritletud mitte kolme, vaid kahe võrdusmärgiga). Nende peatükkide alapealkirjad peaksid olema sama suured kui praegu suuremate jaotuste pealkirjad (st piiritletud kolme võrdusmärgiga). Vt selle kohta siit.
 10. Soovitan allopatrilise mudeli loetelu üksused eri ridadele paigutada.
 11. Paranda pildiallkiri: „Kaunis kuldking Keila“ (mis oli ilmselt failinimi) ei ole päris sobiv.

Jõudu tööle!

--Kairijan (arutelu) 5. detsember 2017, kell 13:39 (EET)


Tegin parandused ära.

2. Seal tutvustavas osas ilma viiteta lõik on võetud vikipeediast: https://et.wikipedia.org/wiki/Liigiteke. Kuna seal ei ole viidet, siis ma ei oska sinna ka midagi panna. Mulle öeldi, et see võib nii jääda.

3. Eestikeelset joonist ma ei leidnud. Kas inglise keelne ei või jääda? Sinna alla on mul eesti keeles kirjas mille võrdlus see on.

4. Kuna esimene lause on jälle võetud sealt teisest vikipeedia leheküljelt (liigiteke), siis ma sellele ei oska viidet panna. Ma tegin praegu nii, et panin need laused siis eraldi, sest see nr 1 viide käib teise lause kohta.

Kadri255 (arutelu) 9. detsember 2017, kell 16:30 (EET)

Tere!

Soovitan sul viidete pealkiri rasvasest kirjast ära võtta. Pärast seda on korras.

--Kairijan (arutelu) 17. detsember 2017, kell 12:43 (EET)