Küünraprintsiip

Allikas: Vikipeedia

Küünraprintsiip (inglise keeles arm's length principle) on avalikus halduses osapoolte sõltumatuse põhimõte, mida rakendab oma poliitikate elluviimisel enamik lääneriike. Küünraprintsiip ilmneb juba enamiku riikide põhiseaduslikus seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahususes, aga seda rakendatakse ka näiteks keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse, riigi ja ajakirjanduse suhetes või ka näiteks kaunite kunstide rahastamisel.