Jõustumine

Allikas: Vikipeedia

Jõustumine (inglise entry into force) on mingi õigusakti (nt seaduse) kehtima hakkamine, seadusjõusse astumine.

Nt Eestis jõustub põhiseaduse kohaselt mingi seadus (kui ei ole vastavas seaduses teisiti sätestatud) kümnendal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.