Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Allikas: Vikipeedia
Jõgeva mõisa katsejaam asutati Jõgeva mõisa pärast võõrandamist 1920. aastatel. Nõukogude ajal koliti sordiaretusjaam uude hoonesse.

Jõgeva Sordiaretuse Instituut (inglise keeles Jõgeva Plant Breeding Institute) oli Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsenud riigi teadus- ja arendusasutus.

Instituudi ajalugu ulatub aastasse 1920, kui Eesti Sordiparanduse Seltsi ja Eesti Seemnevilja Ühisuse eestvedamisel asutati Jõgeva Sordikasvandus[1]. Eesti NSV ajal kandis asutus nime Jõgeva Sordiaretusjaam.[2]

Jõgeva mõisa maad valiti sel põhjusel, et selles piirkonnas valitsevad äärmuslikud kliimaolud (Jõgeva on Eesti "külmapealinn") sobisid hästi kohalike sortide arendamiseks.[3]

Instituudi tegevusvaldkondade seas on põllumajanduskultuuride sordiaretus ja algseemnekasvatus, taimekasvatuslikud alus- ja rakendusuuringud, arendustegevus, innovatsioon ning geneetiliste ressursside säilitamine[4].

1. juulil 2013 ühendati Eesti Maaviljeluse Instituut ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut Eesti Taimekasvatuse Instituudiks.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. https://web.archive.org/web/20070623113836/http://www.sordiaretus.ee/failid/56.pdf (vaadatud 23.01.2013)
  2. "23900 Jõgeva mõisa katsejaam". Kultuurimälestiste register. Vaadatud 01.02.2021.
  3. Arusoo, Helen (2010). "'Jõgeva kollane' tuleb tagasi!". Loodusesõber. Vaadatud 01.02.2021.
  4. https://www.riigiteataja.ee/akt/110112011007?leiaKehtiv (vaadatud 23.01.2013)

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]