Indeks (semiootika)

Allikas: Vikipeedia

Indeks (ladina keeles index 'teataja, näitaja') on üks kolmest peamisest märgitüübist (teised on ikoon ja sümbol). Indeks on semiootikas niisugune märk, mille esitis on objektiga korrelatiivses seoses. Nii näitab indeks tihti piirnevust, seotust, külgnevust.

Näiteks suits on tule indeks, sest on küllalt kõrge korrelatsioon suitsu ja tule esinemise vahel.

Indeksi mõiste võttis semiootikas kasutusele Charles Sanders Peirce.