Hooletus

Allikas: Vikipeedia

Hooletus ettevaatamatuse liigina tähendab seda, et teo toimepanija ei tea mõne süüteokoosseisu asjaolu esinemisest, kuid tähelepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral oleks pidanud seda ette nägema.[1] Hooletuse kriteerium karistusõiguses on, erinevalt sarnasest kriteeriumist tsiviilõigusest, subjektiivne.[2]

Süüteo-, sealhulgas kuriteokoosseis jaguneb objektiivseks ja subjektiivseks koosseisuks. Koosseisu täitmine tähendab nii objektiivse kui subjektiivse koosseisu täitmist. Subjektiivses koosseisus kirjeldatakse teo toimepanija tahet ja arusaamist teost. Ettevaatamatusena käsitletakse kergemeelsust ja hooletust. Ettevaatamatus nagu ka kavatsetus väljendab teo toimepanija tahet ja arusaama teost ning on süüteo, mh kuriteo, subjektiivse koosseisu üks element. Ettevaatamatusest toime pandud süüteo eest saab isikut karistada vaid siis, kui seadus seda otsesõnu ette näeb.[3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. KarS § 18 lg 3
  2. P.Varul, I.Kull, V.Kõve, M.Käerdi, K.Sein. Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§1-207). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn:Juura, 2016. Lk 493
  3. KarS § 15 lg 1