Helistike sugulus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Helistike sugulus on kahe helistiku omavaheline kõlaline seos. Selline seos sõltub mõlemale helistikule ühiste helide olemasolust ja hulgast. Mažooris ja minooris on 1. järgu suguluses 6 helistikku, mille toonikakolmkõlade helid esinevad antud mažooris ja minooris. Kõik teised helistikud on antud helistikule kaugemad ja nende klassifikatsiooni käsitleb lähemalt harmoonia.

                 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3
                 c - d - e - f - g - a - h - c - d - e
ii (2.) astmelt d-moll        d    f    a
iii (3.) astmelt e-moll          e    g    h
IV astmelt F-duur               f    a    c
iv (4.) astmelt f-moll            f    as    c
V astmelt G-duur                 g    h    d
vi (6.) astmelt a-moll                 a    c    e
              1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4
              a - h - c - d - e - f - g - a - h - c - d
III astmelt C-duur         c    e    g
iv (4.) astmelt d-moll         d    f    a
v (5.)astmelt e-moll            e    g    h
V astmelt E-duur              e    gis   h
VI astmelt F-duur                f    a    c
VII astmelt G-duur                 g    h    d


Kokkuvõttes on antud helistikule (kas mažoorile või minoorile) 1. järgu suguluses järgmised helistikud:


C-duur Võtmemärgid a-moll Võtmemärgid
antud helistiku paralleelhelistik a-moll Do Mayor armadura.png C-duur Do Mayor armadura.png
antud helistiku dominanthelistik G-duur G Major key signature.png e-moll G Major key signature.png
antud helistiku dominanthelistiku paralleelne helistik e-moll G Major key signature.png G-duur G Major key signature.png
antud helistiku subdominanthelistik F-duur F-major d-minor.svg d-moll F-major d-minor.svg
antud helistiku subdominanthelistiku paralleelne helistik d-moll F-major d-minor.svg F-duur F-major d-minor.svg
antud mažoori minoorne subdominanthelistik
ja minoori mažoorne dominanthelistik
f-moll A-flat Major key signature.png E-duur E Major key signature.png