Mine sisu juurde

Hammetti võrrand

Allikas: Vikipeedia

Hammetti võrrand kirjeldab lineaarse vabaenergia sõltuvust reaktsioonide kiiruste (või tasakaalukonstantide) vahel paljude meta- ja para-asendatud bensoehapete reaktsioonide korral. Reaktsioon on kirjeldatav kahe parameetriga: asendaja konstandi σ, mis vastab konkreetsele asendusrühmale antud asendis, ja reaktsiooni konstandiga ρ, mis sõltub reaktsiooni tüübist.

,
kus:
k – reaktsiooni kiiruskonstant asendatud ühendi jaoks
k0 – kiiruskonstant asendamata ühendi jaoks
ρ – reaktsiooni konstant
σ – asendaja konstant