Häilraie

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Häilraie on turberaie alaliik, mille eesmärk on uue metsapõlve kasvatamine vana metsa külgvarjus.

Häilraie korral raiutakse uuendamisele kuuluv mets häiludena korduvate raiejärkudena. Häilraiet kasutatakse puistutes, kus on häiludes juba olemas grupiti looduslik uuendus. Häilude puudumisel raiutakse puistusse kuni 5 häilu hektari kohta läbimõõduga, mis võiks olla võrdne või veidi suurem puistu keskmisest kõrgusest. Häilude paigutus sõltub olemasoleva järelkasvu hulgast ja paiknemisest.

Häilraie sobib enam männikutesse, sest need on tormikindlad ja valgusnõudlik mänd uueneb häiludes hästi.