Häältejuhtimine

Allikas: Vikipeedia

Häältejuhtimine on muusikas vähemalt kahe meloodia liikumine samas või erinevas suunas.

Samasuunalise häältejuhtimise erikujuks on paralleelne liikumine kvintides või oktavites, mis on klassikalises häältejuhtimises keelatud.