Gnosis

Allikas: Vikipeedia

Gnosis (kreeka keeles γνώσις) tähendab teadmist. Eestis kasutatakse ka sõna "gnoosis". Teadmist, mis tuleb läbi enda kogemuse, vastupidi teadmisele, mida keegi räägib või millesse usutakse. Gnosis on teadlik, kogetud teadmine, mitte intellektuaalne kontsept, teooria või uskumus. Sünonüümina tuuakse välja heebreakeelne sõna "da’at", sanskritikeelsed sõnad "jnana" või "vidya" ja tiibetikeelne sõna "rigpa".

Gnosis[muuda | muuda lähteteksti]

Gnosise peamiseks meetodiks on teadlikkuse (consciousness) treenimine. Gnosise teadmised õpetavad valgustunud meistrite teekonda ning taunivad nende kummardamist ja usku sellesse, et pelgalt valgustunu kiitmine võib viia enesemõistmisele lähemale. Gnosis on Daath – Arcanum, teadmine, mida Eedeni aia loos sümboliseerib tuntud Teadmiste puu. Selgitamaks sise- ja välismaailma, kasutab gnosis Kabala elupuud, mis on süstemaatiline ülevaade sellest, kuidas maailm funktsioneerib igal tasandil. Tiibeti budismis kutsutakse seda Kalachakraks. Sama puud kujutab ka Põhjamaine Yggdrasil, Buddha Bodhi puu ning maiade elupuu Yaxche. Gnosis kutsub inimesi kõndima keskteel, õppima valgustunute sõnu, mediteerima läbi südame ning tegelema seksuaalenergia muundamisega.

Gnosist on õppinud ja jaganud Jeesus Naatsaretist, Hermes Trismegistus, Mooses, St. Augustine, Homer, kuningas Solomon, Buddha Shakyamuni, India meister Padmasambhava, Mohammed, Eliphas Levi, H. P. Blavatsky, Buddha Maitreya, Rudolf Steiner, Swami Shivananda, Nicolas Flamel, Basil Valentine, Master Moira, Max Heindel, Paracelsus, Arnold Krumm Heller, Dante Alighier, Dion Fortune, Samael Aun Weor ja paljud teised.

Gnosise teadmisi inglise keeles jagab koduleht gnosticteachings.org, mis pakub tasuta kursuseid. Teemad, mida nad õpetavad on järgmised: Alkeemia, Kabala, Astraalprojektsioon ja unejooga, astroloogia, Bhavachakra ratas, Johannese Ilmutuse raamat, Kristus – valguse müsteerium, Kosmiline evolutsioon Piiblis, Daath – Teadmistepuu, Surm, Seksuaalsuse evolutsioon, Kaitse spirituaalse sõja vastu, Buddha õpetus Gnosises, Buddha gnostiline elu, Gnostitsistlik Mooses, Gnosise müsteeriumid, Kreeka müsteeriumid, Taevased ja Põrgulikud sektid, Genesise Kabala, Karma õpetus, Kuidas luua Adam, Hinge masin, Meditatsiooni alused, Meditatsioon edasijõudnutele, Bodhisattva tee, Praktiline spirituaalsus, Pühendatu tee, Prohvetid, Selgitatud Niebelungide laul, Ruunid, Judaismi ja Kristluse kaks Eedenit, Tarot Arcana ja Heebrea keel, Energia transformatsioon, Hindu jumalate õpetus, Eneseteadvus ja Samael – viies ingel. Igas neis loengusarjas on nii raamatuid, selgitavaid tekste kui ka audioloenguid. https://gnosticteachings.org

Gnosis eri religioonides[muuda | muuda lähteteksti]

Gnosise tekstid selgitavad kõikide suurreligioonide sümboleid ning sõnumit. Nad kirjeldavad budismi, hinduismi, Egiptuse müstikat, kristluse, asteekide ja maiade ja paljude teiste religioonide sõnumeid ning loovad paralleele kõikide nende usundite vahel. Gnosise idee on näidata, et igas religioonis peitub tõde, mis aegade jooksul on vääriti mõistetud, hakatud metafoori tõena võtma ning unustatud ära sümbolite tegelik tähendus.

Kõikide religioonide pühad persoonid: Krishna, Kukulkan, Amida, Lao-Tzu, Fu-Xi, Kristus, Buddha on sündinud Pühast Vaimust, neitsist. Kristus sündis Maarjast, Fu-Xi sündis neitsist Hoa-Se’st, Kukulkan sündis neitsist Chialman’ist, Amida sündis Ten-Sicdai Tain’ist palvetamise tulemusel ja Krishna sündis Devakist. Weor selgitab, et kõik religioonid räägivad samast hingest, taevast, põrgust ning põhiprintsiibid ning lugude narratiivid on samad. Religioosne vorm muutub aegade jooksul, pakkudes õpetust, mis sellele generatsioonile sobilikum on. Gnosis seob kokku kõigi usundite kõrgemad jumalad, näidates, et nad kõik on samad – valgustunud meistrid. Järgnevates peatükkides on toodud välja gnosise ja suurusundite paralleelid ning gnosise peamised selgitused nende uskude kohta.[1]

Gnosis ja budism[muuda | muuda lähteteksti]

Budismi üks õpetusi on seotud kannatusega, milles on neli püha tõde. Esimene neist on tõde, et kannatus eksisteerib, teine, et igal kannatusel on põhjus, kolmas, et kannatust on võimalik peatada ning viimane on tõde, mis tutvustab teekonda kannatusest vabanemiseni. Kannatuse eksisteerimine on sünd, vananemine, haigused ja surm. Kannatuse hulka loetakse ka emotsioone nagu kurbus, viha, kadedus, mure, ärevus, hirm ja meeleheide. Lisaks tekitab kannatust armastatust lahusolek, vaenlasega kohtumine, iha ning klammerdumine viie meele külge. See kõik on Buddha Shakyamuni õpetustes ning gnosise tekstid rõhutavad selle paikapidavust, et meid ümbritseb kannatus ning meie ülesanne on kannatusest vabaneda. Selleks antakse õpilasele erinevaid praktikaid, mis sarnaselt budismiga õpetavad end mitte identifitseerima ümbritsevaga ega olema kinnistunud enda persooni külge. Mõlemate õpetuste sisuks on mitteolemine – no self. Selle õpetuse peamine idee on end mitte samastada end oma rahvuse, isiku, mõtete või emotsioonidega, vaid tunnetama enda sisemist jumalikku sädet.[2]

Edward Conze on võrrelnud Mahayana budismi järgijaid ja gnostikuid. Ta toob välja kaheksa sarnasust. Esiteks – mõlemate eesmärk on vabanemine või lunastus, mida on võimalik saavutada gnosise või jnana kaudu, endasse vaadates. Teiseks, et kõige problemaatilisem siin maailmas on ignorantsus, mida gnostikud kutsuvad agnosiseks ja budistid avidhya’ks. Mõlemad usuvad, et vabanemine saab toimuda ainult läbi sisemiselt saadud informatsiooni, mitte väliselt saadud teadmiste. Mõlemad süsteemid tutvustavad hierarhilist järjekorda pimedast materialismist kuni spirituaalselt valgustunud inimeseni. Mõlema peamises fookuses on "teadmine", mida isikustatakse naisprintsiibi kaudu, gnosises on tõstetud esikohale Sophia ja budismis teadmiste jumalanna Prajnaparamita (Yum Chenmo). Mütoloogia on eelistatud ajaloolisele faktile: nii Kristus kui ka Buddha pole lihtsalt ajaloolised tegelased, vaid arhetüüpsed olendid. Mõlemal süsteemil on palju salajasi õpetusi ja tähendusi, milles saavad teadjaks vaid valitud seltskond, kes on õpetustesse pühendunud. Nii budismi järgijad kui ka gnostikud tõstavad kõrged vaimsed eesmärgid kõrgemale kui ühiskonna poolt loodud reeglid ja normid. Mõlemate eesmärgiks on metafüüsiline üks-olemine.[3]

Dalai-laama selgitab oma raamatus sarnaselt gnosise teadmistele seksuaalsusest: "Tegelikult seksuaalset organit võib kasutada, aga energia liikumine, mis selles toimub, peab olema täielikult kontrollitud. Energia ei tohiks kunagi väljuda. Energiat tuleb kontrollida ja teistesse keha osadesse saata. Sellel teadmisel on eriline ühendus tsölibaadiga." [4] Samuti on dalai-laama jaganud teadmisi astraaltasandi kohta, mis on gnosise üks olulisi nüansse: "Ma arvan, et see keha (astraalkeha) on parim salaagent. Selle tehnikaga varustatult saab igaüks enda vastutust kanda (enda karmaga tegeleda). Keegi teine sinu astraalkeha ei näe, seega ei ole ohtu vahele jääda. Unepraktika tegeleb peamiselt keha ja meele üle kontrolli saavutamisega, mis tuleb läbi tantra praktikate." [5]

Gnosis ja hinduism[muuda | muuda lähteteksti]

Gnosise tekstid selgitavad hinduismi jumalusi ja müüte. Mõlemad rõhutavad jumala vormitut, nimetut olekut, kes on armastuse väljendus ning võtab erinevaid kujusid ja rolle, et inimkonda aidata. Krishnat nähakse kui meistrit, kes toob maailmale sõnumi, kuidas jõuda tema tasemele. Krishna, nagu ka Kristus on gnosise teadmistes selgitatud kui tuli, kes on kogu eksistentsi juur ning vundament. Krishna on sanskriti keeles – must või tumesinine. Selle sümboolika taga on mõte, et valgus sünnib pimedusest ning inimmeel ei suuda jumala valgust näha – seetõttu näeb ta seda pimedusena, mustana.[6] Gnosise tekstid võtavad hinduismi peamised poeemid, lood ja müüdid üksipulgi lahti ning selgitavad nende tagamaid. Bhagavad Gitat näeb gnosis kui sisemist psühholoogilist lahingut enda psühholoogiliste defektidega. Bhagavad Gitas selgitatakse lähemalt ka jooga olemust. Sarnaselt ladinakeelse sõnaga "religare", mis tähendab sidumist ja tiibetikeelsele sõnale "rnal-byor", mis tähendab ühendust algallikaga, on jooga juur yuj, mis tähendab ühenduma spirituaalselt, kus inimhing on ühendatud kõrgema vaimuga.[7] "Perform action, dwelling in union with the Divine, renouncing attachments, and balanced evenly in success and failure; equanimity is Yoga ." ( Tee Iga tegu, olles kinnistunud südamega Ülimal Isandal. Loobu kiindumusest viljade külge. Ole võrdse meelelaadiga nii edus kui läbikukkumises, sest just seda võrdset meelelaadi mõeldakse joogas.") – [8] Seitse jooga koolkonda on kõik gnosises olemas, aga neid kirjeldatakse praktilisel viisil. Tantristlik Hatha jooga praktikad on gnosises kutsutud Maithunaks, seksuaalmaagiaks. Raja jooga on töö tšakratega (energia keskustega). Gnana/Jnana jooga on praktikad ja vaimsed distsipliinid. Bhakti jooga sisaldab endas palveid ja rituaale. Laya jooga on hingamise tehnikad ja meditatsioon. Samadhi olemasolu eksisteerib Maithuna (seksuaalmaagia) praktikates ja sügavas meditatsioonis. Karma jooga sisuks on õige käitumisviis ja elustiil.[9]

Oluliseks peetakse lauset Bhagavad Gitas "Balam balavatam caham kama-raga-vivarjitam dharmaviruddho bhutesu kamo 'smi bharatarsabha", what means" I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles." – [10] (Ma olen tugevate jõud, Kellel puudub iha ja kirg. Ma olen mees ja nais printsiibi ühendus, elu, mis ei ole vastuolus religiooniga.) Gnostilised tekstid selgitavad, et tänapäeval ei tunta õiget seksuaalsust, vaid seksuaalsus on asendunud ihade, klammerdunud energia ja sõltuvusega. Toonitatakse, et oluline on suuta enda ihadest vabastada ning valida kesktee, kus eksisteerib seksuaalühe ilma ihata (desire). Palju näiteid tuuakse Krishna ja tema naise Radharani armastusest. Samuti on kujutatud viljakuse ja armastuse jumalannat Parvatit hoidmas lingami, mis on väga iidne sümbol, mille tähenduseks loetakse seksuaalühet, mis pole loomalik vaid jumalik. See tähendab, et vahekord ei lõpe "seemne raiskamisega".

Samael Aun Weor on kirjutanud raamatu "Kundalini energia", mis annab juhtnöörid, kuidas Kundalini energiat läbi seksuaalühte tõsta ning suunata. Väidetavalt on võimalik Kundalini energiaga lahustada egod ning luua päikesekeha, mis pärast inimese surma saab teadlikult edasi liikuda. Kundalini energia võib muutuda ka Kundabuffer energiaks, mis liigub alla, mitte üles. Seega võib inimese käitumise järel toimuda nii evolutsioon, kui ka taandareng, olenevalt kas seksuaalenergiat säilitatakse või lastakse kehast välja. (Weor, 1955) [11]

Seksuaalenergiast on lähemalt rääkinud Ramakrishna õpilane Vivekananda, kes räägib terminist "ojas", mis on eriline energia. Mees, kellel on palju Oja’st on teiste meeste liider. Seda on võimalik kasvatada kui seksuaalühte ajal ei raisata energiat.[12] Samuti on Yoga Sastra tekstis kirjas: ""Maranam Bindu Patanat, Jivanam Bindu Rakshanat." (Falling of semen brings death; preservation of semen gives life. semen is the real vitality in men. It is the hidden treasure in man. It imparts Brahma-Tejas [divine radiance or fire] to the face and strength to the intellect.) (Seemne raiskamine toob surma; seemne hoidmine toob elu. Seeme on mehele elutähtis. See on peidetud aare mehes. See on tule nägu ja intellekti tugevus.[13] Üks mõiste, millest ka gnosise tekstid kõnelevad on Kali Yuga (Metalli ajastu) – pime ajastu, kus inimkond hetkel viibib. India eepos Mahabharata kirjeldab Kali Yuga perioodi, kus inimene on pöördunud viha, haiguste, hirmu, meeleheite ohvriks ning religioonid ja ohverdused on kasutud. Kali Yuga periood algas väidetavalt 3102 enne Kristuse sündi ning lõpeb aastal 2025.[14]. Eelnevad ajad olid Krita Yuga (Kuld ajastu), Treta Yuga ( Hõbe ajastu), Dwapara Yuga ( Pronks ajastu).

Gnosis ja kristlus[muuda | muuda lähteteksti]

Gnosise tekstides kristluse kohta on peamine erinevus tänapäeval levivast kristlusest see, et Piibli esimene lause heebrea keeles " בראשית בר אאלהים את השמים ואת הארץ" (Genesis 1:1) on tõlgitud enamasti "Alguses jumal/Elohim lõi Taeva ja Maa". Gnosise tekstidel väidetakse, et Elohim on mitmus ja peaks olema tõlgitud "Jumalad ja jumalannad lõid Taeva ja Maa". Kabala järgi on Jehovah Elohim nimes kaks polaarsust, feminiinne ja maskuliinne. Seega Jah-Havah on androgüünne entiteet ja on seotud Elohimiga, kes on samuti mitmus: jumalad ja jumalannad.[15]

Adama ja Eva lugu on sümbol, kuidas läbi orgasmi kaotati spirituaalsus ning kaotatud spirituaalsus on võimalik tagasi saada vaid sama teed pidi, läbi seksuaalakti ilma seemet raiskamata. Mees ja naine üheskoos saavad tagasi Eedeni aeda, mis sümboliseerib täielikku meelerahu seisundit, läbi seksuaalenergia transmutatsiooni, Kundalini energia üles-saatmisega läbi erinevate mantra praktikate. Eedeni aed on Kabala elupuus Yesod ehk neljas dimensioon, mida inimene väidetavalt tajus, kuid nüüdseks suudab tajuda maailma vaid kolmedimensiooniliselt. Neljas dimensioon on eeter dimensioon, energiate dimensioon, mida on võimalik tajuda erinevate tehnikatega – näiteks reikiga. Eedeni aia loos olev madu on seksuaalenergia, Kundalini energia, elektriline närvisüsteem inimese organismis. Seda energiat on võimalik saata üles või nagu Eedeni aia loos kõneldud, saata alla läbi orgasmi, kaotades eluenergiat.[16]

Kõige olulisemaks kristlikuks tekstiks on gnosises "Gnosise Piibel – Pistis Sophia", selle teksti selgitused on avaldanud koos originaaliga Samael Aun Weor ning raamat muudab täielikult kristlikku maailmapilti naisest. Selles tekstis on ülestõusnud Jeesus Kristuse instruktsioonid oma jüngritele kuidas saavutada sarnast valgustatud olekut nagu Jeesus Kristus saavutas.[17] Vee veiniks muutmise sümbolit Piiblis on tõlgendatud kui olulise ime kirjeldust, millel on sügavam tähendus ja õpetus. Ükski valgustatud meister ei annaks alkoholi joodikutele, seega see ime tähistab midagi muud. See on seksuaalse vee muutmine pühaks veiniks (ekstaasiks), mis on vaid võimalik abielus mehe ja naise vahel.[18]

Gnosis ja maiade usund[muuda | muuda lähteteksti]

Tekstis "Secret Teachings of the Popol-Vuh" selgitatakse kogu maiade sakraaltekst lugejale lahti. Popol Vuh raamatus leiduv märgiline pallimäng on lahti seletatud kui spirituaalne teekond, kus mängija hakkab tõeliselt tegelema enda psühholoogiliste defektide, egodega ning pallimänguks kasutatavad instrumendid on inimese enda väärtused, mis tal on abiks defektide (uhkus, laiskus, viha) taltsutamiseks. Xibalba isandad on egod, millega pühad kaksikud peavad võitlema hakkama. Kukulkan kes on maiade jumal, allikas, suur vaim, keda kujutatakse tiibadega maona, on gnosise tekstides lahti seletatud kui seksuaalenergia, mille mitte-raiskamisel (orgasmil) vaid üles liigutamisel on võimalik luua side jumalikuga. Kukulkani energia oli manifesteerunud inimesesse Kukulkan, kes õpetas Lõuna-Ameerika rahvaid teekonda endasse alustama. Kukulkan on sarnaselt teiste meistritega Buddha, Kristus, Krishna, Fu-Xi, Lao-Tzu valgustunud meister, avatar, kes on tulnud inimestele sõnumit tooma. Sarnaselt hinduismis oleva Kundalini energiaga on ka siinses uskumuses seksuaalenergia tõstmine ning selle energia suunamine inimvõimete arenguks ainuvõimalik.[19]

Samael Aun Weor[muuda | muuda lähteteksti]

Samael Aun Weor avaldas 1950. aastal kaks raamatut ning teda peetakse esimeseks inimeseks, kes avaldas esoteerilist salateadust kõikide maailma suurimate religioonide kohta. Ajavahemikul 1950–1977 kirjutas ta üle 60 raamatu, mis selgitavad teadvust, kabalat, füüsikat, tantrat, meditatsioone ja suurte religioonide sümbolite tagamaid. Ta nimetas seda õpetust Gnosiseks. Kõik tema raamatud olid algselt kirjutatud hispaania keeles. Ta inspireeris miljoneid inimesi Lõuna-Ameerikas, luues koole enam kui kahekümnesse riiki. Tema idee oli jagada kõiki teadmisi tasuta, annetuste baasil. Ta on esimene inimene, kes avalikult kirjutas Eedeni aia kahe puu kohta – Elupuu ( Kabala) ning Teadmiste puu ( Seksuaal alkeemia, tantra). Ta soovis, et tema isikule ei pandaks suurt rõhku ning tema öeldut ei hakataks kummardama või uskuma, vaid et kirjutatut võetaks kui selgitust töö kohta, mida iga inimene, kes soovib spirituaalsele teekonnale astuda, peaks endaga alustama. Gnosis – see on mõistmine isikliku kogemuse kaudu. Samael Aun Weor sündis 6. märtsil 1917. aastal ning suri 24. detsembril 1977. Tema sünninimi oli Victor Manuel Gomez Rodriguez.

Samael Aun Weori bibliograafia[muuda | muuda lähteteksti]

1950 – The Perfect Matrimony, or The Door to Enter into Initiation

1950 – The Revolution of Beelzebub

1951 – The Zodiacal Course

1952 – Secret Notes of a Guru

1952 – Treatise of Occult Medicine and Practical Magic

1952 – Gnostic Catechism

1952 – Christ Consciousness

1952 – The Power is in the Cross

1952 – The Book of the Virgin of Carmen

1953 – The Seven Words

1953 – Igneous Rose

1954 – The Manual of Practical Magic

1954 – Treatise of Sexual Alchemy

1955 – The Mysteries of the Fire: Kundalini Yoga

1955 – Cosmic Ships

1956 – The Major Mysteries

1958 – The Magnum Opus

1958 – Universal Charity

1958 – Esoteric Treatise of Theurgy

1959 – The Mountain of Juratena

1959 – 'Fundamental Notions of Endocrinology and Criminology'

1959 – Christ Will 1959 – Logos, Mantra, Theurgy

1959 – The Yellow Book

1960 – The Aquarian Message

1961 – Introduction to Gnosis

1961 – The Perfect Matrimony

1962 – The Mysteries of Life and Death

1963 – Marriage, Divorce and Tantra

1963 – Gnosis in the Twentieth Century

1963 – Great Supreme Universal Manifesto of the Gnostic Movement

1964 – The Social Christ

1964 – Christmas Message 1964-1965

1964 – Grand Gnostic Manifesto of the Third Year of Aquarius

1965 – The Social Transformation of Humanity

1965 – Supreme Christmas Message 1965-1966

1966 – The Book of the Dead

1967 – Platform of POSCLA

1967 – Christmas Message 1966-1967

1967 – An Esoteric Treatise of Hermetic Astrology

1967 – Christmas Message 1967-1968: The Solar Bodies and Gnostic Wisdom

1967 – Flying Saucers 1968 – Constitution and Liturgy of the Gnostic Movement

1968 – We'll Reach the One Thousand, But Not the Two Thousand

1968 – Supreme Christmas Message 1967-1968

1969 – Esoteric Course of Kabbalah

1969 – Christmas Message 1968-1969: The Gnostic Magic of the Runes

1969 – Christmas Message 1969-1970: My Return to Tibet

1970 – Fundamental Education

1970 – Beyond Death

1971 – Christmas Message 1971-1972

1971 – Christmas Message 1971-1972: The Mystery of the Golden Blossom

1972 – Grand Gnostic Manifesto 1972

1972 – Christmas Message 1972-1973: The Three Mountains

1972 – Gazing at the Mystery

1973 – Aztec Christic Magic

1973 – Christmas Message 1973-1974

1974 – The Metallic Planets of Alchemy

1974 – The Secret Doctrine of Anahuac

1975 – 'The Great Rebellion

1975 – Liturgy of the Gnostic Movement

1975 – Revolutionary Psychology

1976 – Sacred Book of Gnostic Liturgy

1977 – The Mysteries of Christic Esoterism

1977 – The Kabbalah of the Mayan Mysteries

1977 – Esoteric Course of Theurgy

1978 – Gnostic Anthropology

1978 – Didactic Self-knowledge

1978 – Christmas Message 1977-1978: Treatise of Occult Medicine and Practical Magic

1978 – The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah

1980 – For the Few 1983 – The Revolution of the Dialectic

1983 – The Gnostic Bible: The Pistis Sophia Unveiled

Gnosis ja jumal[muuda | muuda lähteteksti]

Gnostikud eitavad Jumalat kui ortodoksset dogmat, hirmsat kättemaksuhimulist jumalust, Talioni seadust (silm silma, hammas hamba vastu). Jumal on Absoluutne Abstraktne maailmaruum, Müsteerium, kes pole ei piiritu tühjus ega täielik täius, vaid nende kahe ühendus. Abstraktne Jumal, mida pole võimalik intellektuaalselt mõista on juur kõigest, mis on olnud, on ja on tulemas.[20] Paljud institutsioonid armastavad erinevaid jumalusi. Religioossed salateadused ei õpeta ateismi, vaid seda, et ei peaks olema iidolite kummardamist. Nende jaoks on absurdne uskuda kosmilisse diktaatorisse, kes istub oma troonil ning viskab piksenooli taevast alla. Pigemini usutakse Logose (ladina keeles sõna, kõne, põhjus, alus) eksistentsi või kollektiivset loojat. Logos on manifesteerunud jumalus. Kõne on mõtlemise logos. Demiurg koosneb inglitest, peainglitest ja erinevatest energiatest.

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by him, and without him was not any thing made that was made." [21] "Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi" [22]. Seega, iga inimene, kes saavutab täiuslikkuse, siseneb Helide maailma, Kosmilisse gruppi, kus on inglid, planetaarsed vaimud, Elohim, Buddhad – kogu Absoluut.[20] Parim on mõelda jumalast kui Sõna armeest, kes on parim osa igast inimesest, Kabala puul "Kether", ürgne püha osake, kes on fragment suurest üksusest, kes ei ole individuaal, kellel pole pead ega jalgu, vaid mis on pigemini nagu ookean.[23]

Gnosis, seksuaalsus ja abielu[muuda | muuda lähteteksti]

"Armastus on ülim religioon," kirjutab Samael Aun Weor oma kõige skandaalsemaks ja tuntumaks saanud raamatus "The Perfect Matrimony – Why Sex and Religion are inseparable". Kõik, mis on loodud on loodud läbi nais- ja meesprintsiibi ühenduse. Samamoodi luuakse hing läbi seksuaalse ühenduse, kuid mitte selle ühiskondlikult tuntud tähenduses. Jumal kui Isa on tarkus ning jumal kui Ema on armastus. Üksnes läbi tarkuse ja armastuse koosloomise saab inimene väljuda kannatusest. Tõelise armastuse eksisteerimiseks peavad mõlemad pooled suutma suhelda kolmel tasandil läbi mõtte, tundmise ja tahte. Kui mõlemad mõistavad üksteist läbi nende kolme kategooria on armastatud täiuslikus abielus.

Kristluses peamine sümbol rist, sümboliseerib mees ja nais-energia ühendamist. Seksuaalmaagia kestab minimaalselt üks tund ning ei lõppe kunagi orgasmiga. Seksuaalne tuli, mis armastajate vahel tekib saadetakse üles, "varastatakse Luciferilt" ning kasutatakse psühholoogiliste defektide põletamiseks. Tarkuste kivi müüt (philosophical stone) on seksuaalalkeemia, läbi mille inimene saab surematuks, see tähendab, et loob päikesekeha, millega pärast surma teadlikult edasi liikuda. Sõna "seks" tuleb ladinakeelsest sõnast "secare", mis tähendab ära lõikama. Selle sõna juur kirjeldab meie esivanemate androgüünset loomust, mida kirjeldatakse kõikides religioonides ning on peidetud sümbol igas müstilises traditsioonis. Seksuaalne vahekord algas mehe ja naise vahel kui kaks osa androgüünist olid eraldatud, ära lõigatud ning, et uuesti ühenduda – üheks saada, oli tarvis vahekorda. Seega seks viitab kahe osa ühendamisele, mis kunagi lõid koos terviku. Seksuaalsusel on tasandid, alustades lihtsaimast vormist – seksuaalühendus mineraalide, taimede, loomade, püha seksuaal akt, mis loob planeete, päikesesüsteeme, universume.[9]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. (Weor, 2011)
 2. (Weor, 1972)
 3. (Hoeller, 2012)
 4. (Dalai Lama, 1996)
 5. (Dalai Lama, 1991)
 6. (Weor, 1955)
 7. (Sivananda, 1935)
 8. Krishna, Bhagavad Gita 2:48
 9. 9,0 9,1 (Weor, 1950)
 10. Bhagavad Gita 7:11
 11. Samael Aun Weor (1955). The Mysteries of the Fire: Kundalini Yoga.
 12. (Vivekananda, 1913)
 13. (Murdoch; Patanjali, 2015)
 14. (Mistra, 2012)
 15. (Auel Va Daath, 2010)
 16. (Weor, 1961)
 17. (Weor, 1983)
 18. (Glorian Publishing, 2008)
 19. (Weor, 1973)
 20. 20,0 20,1 (Weor, 1974)
 21. (John 1:1-3)
 22. (Johannese 1:1-3)
 23. (Weor, 2015)

Allikad ja kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Hoeller, Stephan A. Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing, Quest Books, 2012
 • Weor, Samael Aun. Kundalini Yoga: The Mysteries of the Fire. Glorian Publishing, 1955
 • Weor, Samael Aun. Cosmic Teachings of a Lama, The Mystery of the Golden Blossom. Glorian Publishing, 1972
 • Weor, Samael Aun. The Secret Doctrine of Anahuac Glorian Publishing, 1974
 • Weor, Samael Aun. The Perfect Matrimony, or The Door to Enter into Initiation, Glorian Publishing 1950
 • Weor, Samael Aun. Alchemical Symbolism of the Nativity of Christ, 1974
 • Weor, Samael Aun. Kundalini Yoga: The Mysteries of the Fire. Glorian Publishing, 1955
 • Ghosh, Catherine, https://www.elephantjournal.com/2012/02/krishnas-10-definitions-of-yoga-in-the-bhagavad-gita/, Elephant Journal, 2012
 • Sivananda, Swami. Kundalini Yoga, 1935
 • Weor, Samael Aun, The Revolution of Beelzebub. Glorian Publishing, 1950
 • Mistra, Bibhu Dev, https://grahamhancock.com/dmisrab6/, 2012
 • Weor, Samael Aun.The Gnostic and Esoteric Mysteries of Freemasonry, Lucifer, and the Great Work Daath Gnosis Publishing, 2011
 • Jayanthi, Swami Ramakrishananda. Bhagavad Gita. The President Sri Ramakrishna Math, 2008
 • Dalai Lama XIV Bstan-'Dzin-Rgya-Mtsho. The Good Heart : His Holiness the Dalai Lama Explores the Heart of Christianity – And of Humanity, Ebury Pr, 1996
 • Dalai Lama XIV Bstan-'Dzin-Rgya-Mtsho.Cultivating a Daily Meditation. Library of Tibetan works and Achives, 1991
 • Vivekananda Swami. Lessons on Raja Yoga. YOGeBooks: Hollister, MO, 1913
 • Murdoch, John; Patanjali, Patanjali. Yoga Sastra: The Yoga Sutras of Patenjali Examined : With a Notice of Swami Vivekananda's Yoga Philosophy. Andesite Press 2015
 • Glorian Publishing, gnosticteachings.org, 1999–2019
 • Glorian Publishing. https://gnosticteachings.org/scriptures/christian/15-his-first-miracle-is-sexual.html, 2008
 • Glorian Publishing. https://gnosticteachings.org/introductory-information/53-the-purpose-of-gnosis.html, 2013