Geštaltteraapia

Allikas: Vikipeedia

Geštaltteraapia on psühhoteraapia meetod, millele panid 1940. aastatel aluse Frederick (Fritz) ja Laura Perls.

See põhineb kahel mõtteviisil:

  • fenomenoloogia – õpetus, mis aitab astuda hetkeks kõrvale oma tavapärasest mõtlemise viisist, nägemaks erinevust selle vahel, mis tegelikult toimub ja kuidas seda tajutakse läbi kogemuse prisma;
  • eksistentsialism – fookus on inimeste eksistentsil, omavahelistel suhetel, rõõmudel, kannatustel ja muul sellisel, nii nagu seda vahetult kogetakse. Eksistentsialistid arvavad, et inimesed avastavad ja loovad ennast pidevalt uuesti, uusi eesmärke, probleeme ja võimalusi jätkub alatiseks.

Geštaltteraapia on holistlik. See käsitleb inimest kui tervikut: tema füüsilist, psühholoogilist, intellektuaalset, emotsionaalset, interpersonaalset ja spirituaalset osa. Geštaltteraapia õpetab teadlik olema, keskendudes siin ja praegu tajumisele ja tundmisele interpreteerimise ja eelarvamuste kütkes olemise asemel. See, mida otseselt tajutakse ja tuntakse, on usaldusväärsem seletustest ja interpretatsioonidest. Teadlikus kontaktis teiste inimeste ja keskkonnaga suurenevad võimalused kvaliteetsete suhete tekkeks ning ollakse võimeline avastama uusi, loovaid lahendusi oma heaolu suurendamiseks.