Ettevõtte portaal

Allikas: Vikipeedia

Ettevõtte portaal (inglise keeles Enterprise Portal) ehk ettevõtte infoportaal ehk lihtsalt portaal on tarkvararaamistik (ingl. k. software framework), mis on mõeldud eri rakenduste, infoallikate, inimeste ja tööprotsesside integreerimiseks.

Tüüpiline portaal käib portaaliserveri(te)l ning sisaldab portaalirakendusi, mis koosnevad osadest, mida nimetatakse portlettideks. Portaal pakub kasutajatele ühtlustatud, enamasti veebipõhise kasutajaliidese ning ühtse andmeturbe[1].

Kasutusvaldkonnad[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsioonid võivad välja töötada mitmeid portaale vastavalt oma struktuurile, strateegiale ja olemasolevale IT-arhitektuurile:

Portaal võib toetada ettevõtte tööprotsesse mitmesugustes suhtluskanalites, näiteks:

 • ettevõte-kliendid,
 • ettevõte-töötajad,
 • ettevõte-partnerettevõtted,
 • ettevõte-valitsussektor

jne.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

1990. aastate keskpaiku hakkasid levima avalikud veebiportaalid, näiteks AltaVista, AOL, Excite ja Yahoo!. Need pakkusid internetikasutajaile mitmesuguseid infoteenuseid (uudised, ilmateade, otsing, e-posti teenus jne). Sageli olid neis veebiportaalides veebilehed üles ehitatud selliselt, et igaüks neist infoteenustest oli visuaalselt eraldatud oma "kastikesse" ehk portletti. Pisut hiljem hakkasid analoogseid veebiportaale endale intraneti tarbeks looma ka mitmesugused asutused ja ettevõtted. Sellistesse intranetiportaalidesse tuli aga liidestada infot mitmesugustest juba olemasolevatest rakendustest, millest mõnd tuli täiendada või ümber kirjutada veebipõhistele tehnoloogiatele.[2]

1990. aastate lõpul tulid mõned tarkvaratootjad välja spetsiaalsete ettevõtteportaalitoodetega, mis sisaldasid vahendeid ettevõtte portaali loomiseks ja arendamiseks. Esimesed selle valdkonna kommertstooted ilmusid 1998. aastal. 2002. aasta paiku muutus see turg juba suuremaks ja küpsemaks. Turule sisenesid suured tarkvaratootjad (BEA, IBM, Passageways, Oracle Corporation ja Sun Microsystems), kes nägid selles valdkonnas võimalust täiendada oma rakendusserverite tooeperekonda.

2003. aastal võeti vastu Java programmeerimiskeelel ja -tehnoloogiatel põhinevate portaalide standard JSR-168. Antud standard määratleb liidesed portaaliserverite ja portaalirakenduste vahel. See võimaldas tarkvaratootjatel hakata tootma standardseid portaaliserverid ja -rakendusi. 2008. aastal võeti vastu selle standardi uuem versioon, JSR-286.

2006. aastal korraldas Forrester Research, Inc. uuringu, millest selgus, et 46% suurettevõtetest kasutab töötajate suhtluskanalina muuhulgas ka sise- ehk intranetiportaali.[3]

Portaalide põhiomadused[muuda | muuda lähteteksti]

Tüüpilisel portaalil on järgmised omadused:

 • Ühtne autentimine (ingl. Single Sign-On) ja ühtne juurdepääsukontroll – kasutaja logib portaali sisse ainult ühe korra ja pääseb sellega ligi kõigile talle ettenähtud ressurssidele läbi mitmete rakenduste ja infoallikate.
 • Integreeritus – portaal võimaldab integreerida mitmesuguseid rakendusi ning infot mitmest allikast ühtsele töölauale.
 • Kohandamine ja personaliseerimine – portaaliadministraator saab luua eri kasutajagruppidele erinevaid töölaudu ehk veebilehtede ja portlettide komplekte vastavalt nende kasutajagruppide vajadustele. Iga kasutaja saab omakorda luua oma personaalse töölaua, mis sisaldab rakendusi, mida kasutaja kõige rohkem kasutab. Samuti võib kasutaja saada valida oma töölauale visuaalse väljanägemise (teema, skin'i vms).
 • Portaaliülene otsing – info otsimise võimalused läbi mitmete rakenduste ja eri infoallikate vastavalt ühtsele juurdepääsukontrollile.
 • Sisuhaldus (ingl. content management) – võimaldab luua veebisisu eri allikatest ning seda kontrollitud viisil versioneerida, avalikustada, kujundada, arhiveerida jne.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Boye, Janus (2005-01-18). "Portal Software: Passing Fad or Real Value?". CMS Watch. 
 2. Knorr, Eric (2004-01-09). "The new enterprise portal". InfoWorld. 
 3. Urbach, Nils (2009-11-19). "An empirical investigation of employee portal success". Elsevier. 

Välised lingid[muuda | muuda lähteteksti]