Elektripaigaldise projekt

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Elektripaigaldise projekt on üks eritööde projekte. Hea elektriprojekt peaks sisaldama projekteerja poolt tellija soove ja tahet ehitise elektrilahenduste osas. Projekteerija töö on leida vastavalt tellija soovidele lahendused, mis vastavad kehtivatele elektriohutusnõuetele ja mille teostus ei ole põhjendamatult kallis, ehk hea projekt on sobiv alus konkreetsele hinnapakkumisele. Elektripaigaldise projekte võib jaotada tugev- ja nõrkvooluprojektideks. Elektriprojekteerijatel võib olla spetsialiseerumine vastavalt elektriala pädevusele (B-pädevus – projekteeritava objekti pinge kuni 1000 V (1 kV) ja A-pädevus – ilma pinge piiranguteta), nõrkvoolusüsteemide projekteerijalt nõutakse vastavat pädevust (nt turvatehniku koolitus) tulekahjusignalisatsiooni (ATS), valvesignalisatsiooni ja videovalveprojektide tegemiseks. Arvuti-, televisiooni- ja heliprojektide tegemiseks pole nõutavad ei pädevus- ega kvalifikatsioonitunnistus ega ka arvelolek majandustegevuse registris. Väiksema konkreetsema tugevvoolu elektritööde tegemiseks ei ole elektriprojekt möödapääsmatu, kui nõuetekohasuse tunnistuse väljaandja piirdub elektritööde teostaja teostusdokumentatsiooniga, teostusjoonistega. Komplitseeritud, keskmiste ja suurte ehitiste eritööde projekteerimisel läheb suhteliselt keeruliseks, kui plaanitakse hakkama saada elektriprojektita, kui nõuded näevad ette turvavalgustuse, tuleohutussüsteemide toimimise (suitsueemaldusventilatsioon, suitsueemaldusluugid, ventilatsiooniseadmete seiskamine ATS-i häire korral, jne), jätavad elektripaigaldise rajamise tööde mahud ning korralduse ja maksumuse ebaselgeks.