Eesti inimarengu aruanne 2018/2019

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta järel ilmuv ainulaadne aruanne, mis koondab Eesti teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majandusliku meediakajastusarengu kohta.

EIA on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsusetegijad nii poliitikas kui ka majanduses ja muudes valdkondades. Inimarengu aruannet annab 2006. aastast välja sihtasutus Eesti Koostöö Kogu.

2019. aastal ilmub Eesti inimarengu aruanne, mille katuseteemaks seadis Eesti Koostöö Kogu avaliku ruumi ja demokraatia seosed. Eesti demokraatia kitsaskohad ja arenguvarud avalduvad väga selgelt avalikus ruumis – meie igapäevases elukeskkonnas ja selles aruteluruumis, mis kujundavad füüsilist ruumi. Professor Tiit Tammaru peatoimetatud viimane inimarengu aruanne "Eesti rändeajastul" järeldas: hargmaisuse ja väheneva-vananeva rahvastiku kontekstis on elukoha- ja ruumipoliitikal oluline roll nii lõimumisele kui ka ühiskonna avatusele. Atraktiivne elukeskkond on muutumas aina olulisemaks teguriks üleilmses konkurentsis töökätele ja talentidele.

Järgmine, 2019. aastal ilmuv inimarengu aruanne mõtestab avaliku ruumi loomist ja kasutamist ühiskondliku sidususe ja säästva arengu vaatenurgast. Aruanne käsitleb digiajastu ruumiloomet, otsustusprotsesse ja kohalikku demokraatiat, tuginedes tehtud uurimistööle ja olemasolevatele andmetele.

Avaliku ruumi ja demokraatia teemalise inimarengu aruande peatoimetajaks valiti Helen Sooväli-Sepping.

Aruanne on ühtlasi oluliseks sisendiks Eesti Koostöö Kogus 2018. aastal käivituvale avaliku ruumi koosloome programmile.

Inimarengu aruande 2018/2019 ajakava[muuda | muuda lähteteksti]

 • 15.–31. jaanuar 2018 – avaliku ruumi ja demokraatia teemalise aruande lähteülesande koosloome
 • 1.–28. veebruar 2018 – lähteülesande põhjal peatoimetaja ja autorkonna leidmise avalik konkurss
 • 6. märts 2018 – Koostöö Kogu nõukogu valib laekunud kontseptsioonide põhjal peatoimetaja ja autorid
 • 12. märts 2018 – peatoimetaja väljakuulutamine
 • märts-aprill 2018 – kontseptsiooni täpsustamine, ajakava kinnitamine, lepingute sõlmimine
 • 1. mai 2018 – valmisid artiklite esialgsed kavandid
 • 10. oktoober 2018 – valmis aruande esimene käsikiri
 • 5. november 2018 – valmis aruande lõplik käsikiri
 • 1. detsember 2018 – valmisid peatükkide sissejuhatused
 • detsember 2018 – aruande retsenseerimine
 • 31. jaanuar 2019 – valmis aruande lõplik käsikiri
 • veebr-aprill 2019 – aruande keeletoimetamine ja kujundamine, andmete visualiseerimine
 • mai-juuni 2019 – aruande tõlkimine
 • juuni 2019 – aruande tutvustamine Riigikogus

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]