Bohunice tuumaelektrijaam

Allikas: Vikipeedia

Bohunice tuumaelektrijaam on tuumaelektrijaam Slovakkias 2,5 kilomeetri kaugusel Jaslovské Bohunice külast, Bratislavast 70 kilomeetrit kirdes. See oli Tšehhoslovakkia esimene tuumaelektrijaam.

Jaama ehitus algas 1. augustil 1958 ja jaam valmis 25. detsembril 1972. Esimene jaamaplokk Bohunice A1 kasutas ühte Tšehhoslovakkias disainitud KS-150 eksperimentaalreaktorit netovõimsusega 93 MW ja brutovõimsusega 143 MW, mis kasutas kütuseks rikastamata uraani. Seda ei pidanud kütuse vahetamiseks välja lülitama. Reaktori kasutamisega oli aga palju probleeme ja juhtus õnnetusi. Peale teist avariid (4. tase) 22. veebruaril 1977 otsustati reaktor sulgeda, kuna selle parandamine oleks olnud liiga kallis ja reaktor oli väga ebaefektiivne. Reaktor suleti 17. mail 1979.

KS-150 asemel otsustas Tšehhoslovakkia kasutada Nõukogude VVER-440 surveveereaktoreid, mis olid suurema võimsuse ja efektiivsusega. Selleks alustati 24. aprillil 1972 Bohunice V1 energiakompleksi rajamist, mis kasutas kahte energiaplokki - Bohunice 1 ja Bohunice 2, mõlemad VVER-440/230 reaktorid võimsusega 440 MW. Bohunice 1 valmis 17. detsembril 1978 ja Bohunice 2 26. märtsil 1980. Samal ajal hakati ehitama ka teist, Bohunice V2 kompleksi energiaplokkidega Bohunice 3 ja Bohunice 4, mis kasutasid teise generatsiooni reaktoreid VVER-440/213. Bohunice 3 valmis 20. augustil 1984 ja Bohunice 4 9. augustil 1985.

Euroopa Liiduga liitudes kohustus Slovakkia sulgema Bohunice V1 kaks reaktorit, kuid neid lubati häda korral taaskäivitada. Bohunice 1 suleti 31. detsembril 2006, Bohunice 2 31. detsembril 2008. 2009. aasta jaanuaris toimunud Vene-Ukraina gaasitüli tõttu andis Slovakkia valitsus 10. jaanuaril 2009 käsu Bohunice 2 uuesti käivitada, kuid lõpuks seda võrku ikkagi ei ühendatud ja jaama ei käivitatud uuesti.

Bohunice 3 ja Bohunice 4 võimsust suurendati 2010. aasta novembris 505 MWni, neid on plaanitud käimas hoida kuni 2025. aastani.

Mais 2009 kavandasid Slovakkia peaminister Robert Fico ja Tšehhi peaminister Jan Fischer kolmanda kompleksi Bohunice V3 ehitust.