Arutelu:Virumägi

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ametlik nimi on ju Viruvärava mägi? Andres 10. september 2011, kell 08:55 (EEST)

Tallinna linnavalitsus ytleb: "Määrata Vanalinna asumis, Pärnu mnt, Viru tn ja Valli tn vahelisele haljasalale aadressiga Viru tn 26 põhinimi Virumägi ja rööpnimi Musumägi vastavalt määruse lisale." Tõsi, see oli 2001, võib-olla on otsust vahepeal muudetud. --Oop 10. september 2011, kell 10:38 (EEST)
Siiski, sama nime kasutati ka 2009. Tõsi, 2004. aastal kirjutati haljastuse arengukavas nii "Viruväravamägi" kui ka "Virumäe haljasala". Ja 2001 selgitati väikekohtade nimesid määrates pikemalt: "Kohanimeseaduse § 16 lg 2 alusel võib ühel väikekohal olla 2 ametlikku nime, kusjuures üks neist põhi- ja teine rööpnimena. Seega tuleks vanalinna kolmel väikekohal, millel on seni 3 rööpset nime, kaotada vähemalt üks. Arutelude tulemusena peeti aga mitmel põhjusel otstarbekaks säilitada kõigil kuuel väikekohal vaid üks ametlik nimi. Seoses Kesklinna Halduskogu eri­ar-vamusega senisest Musumäe rööpnimest, mida sooviti näha Virumäe asemel põhinimena, pöörduti Siseministeeriumi haldusalas oleva kohanimenõukogu ja siseministri poole viimastelt arvamuse saamiseks. Kohanimenõukogu ja siseminister toetasid siiski Tallinna nimekomisjoni arvamust pidada Virumäge põhinimeks ja Musumäge kompromissina selle erandlikuks rööp­nimeks, mis jääb seega kuue korrastatava väikekoha puhul ainsaks ametlikuks rööpnimeks." Ja edasi: "1) SENISED KOLME RÖÖPSE NIMEGA VÄIKEKOHAD: Esikohal põhinimi, selle järel rööpnimed; *- põhinimeks muudetav senine rööpnimi a) Harjuvärava mägi = Harjumägi* = Ingeri bastion, b) Rannavärava mägi = Rannamägi* = Skåne bastion, (end Madruste klubi suvepark, Suveteater), c) Viruvärava mägi = Virumägi* = Musumägi (ainus säilitatav rööpnimi)." Nii et vististi ei tea linnavalitsus ise ka täpselt, mida otsustanud on. --Oop 10. september 2011, kell 10:47 (EEST)

Milline on Viruvärava torn?