Arutelu:Vastsejärgud

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Allikas: Vikipeedia

Inglise vikis pole küll vastavat artiklit, kuid artiklis Larva on need hästi välja toodud, ma ei tea, kas on paslik seda interwikina mainida--Dj Capricorn 17. november 2009, kell 16:35 (UTC)


Pealkiri saaks olla ka ainsuses, ilmselt maitse asi--Dj Capricorn 17. november 2009, kell 16:37 (UTC)

Ma tahaks pigem ainsusesse panna. Taivo 17. november 2009, kell 18:14 (UTC)
ÖL annab mitmuses. Ka mulle hakkab tunduma, et ainsus on õigem--Dj Capricorn 17. november 2009, kell 18:49 (UTC)
Minu meelest on mitmus parem. Kriteeriumiks võiks olla see, kuidas on loomulikum defineerida. Kui panna ainsusesse, läheks definitsioon hulga kohmakamaks ja raskemini arusaadavaks. Andres 17. november 2009, kell 18:55 (UTC)
Aga oksiidid on mitmuses, ehkki defineeritud on ainsuse kaudu. Taivo 17. november 2009, kell 19:26 (UTC)
Tegin seal ka definitsiooni mitmuslikuks, et oleks selge, et tegu on aineklassiga. Andres 17. november 2009, kell 19:48 (UTC)
See, kuidas on loomulikum defineerida, on suuresti maitse asi. Ma möönan, et vastsejärkudel ei saa ainsuses head definitsiooni kokku. Kuid kas panid tähele, et kui oksiidi viisid ainsusest mitmusse, muutus definitsioon pikemaks? Minu meelest on loomulikum defineerida oksiid ainsuse kaudu, sinu meelest (või ma eksin?) mitmuse kaudu. Ma ei oska mingit objektiivset kriteeriumi selle kohta, kumb tundmus on õigem, esile tuua peale selle, et ainsuse kaudu defineerida on pisut-pisut lühem. Täpselt sama jutt kehtib näiteks jodiidi ja aldehüüdi kohta. Taivo 17. november 2009, kell 20:23 (UTC)
Jah, pigem orientiir kui kriteerium. Ainuõiget lahendust üldjuhul pole, kuid ma ei usu, et keegi eitaks, et osa pealkirju peaksid olema mitmuses. Piir on vaieldav.
Mõnesilbilisel pikkusevahel pole minu meelest tähtsust. Tähtis on loetavus ja arusaadavus. Definitsioon ei tohi mõjuda ümbernurga ütlusena. Mõnel juhul peab ta ka näitama, et tegu on mitme, mitte ühe asjaga.
Mina paneksin kõik aineklassid peale aluste ja hapete mitmusesse. Andres 17. november 2009, kell 20:40 (UTC)

Teine lõik ei ole minu meelest üldse teemakohane, sest seal ei räägita järjestikustest vastsevormidest, vaid lihtsalt vastsevormidest. Andres 17. november 2009, kell 18:57 (UTC)

kas nüüd on parem? --Dj Capricorn 17. november 2009, kell 21:32 (UTC)
teisest lõigust eraldatud: Näiteks liblikavastsed on röövikud, paljudel vähkidel naupliused, rõngussidel ja teatud limustel trohhofoorid ehk pärgvastsed. Kui seda lauset täpsustada, võiks sest asja saada.

Tegin ainsuslikelt vormidelt ümbersuunamise. Aga artiklites Hulkjalgsed ja Raudkärblased on sõna "vastsejärk" kasutatud teises tähenduses. Andres 19. november 2009, kell 06:07 (UTC)