Arutelu:Teooria

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Oleks põnev teada, mis siin nüüd vaidlustatud on (lühidalt ja kokkuvõtlikult). Kui tegemist on ühe sõnaga, võib selle lihtsalt ära muuta, ma saan siis ise ka aru, millele täpsustus viitab (või siia selgituse panna). Kui ma mõne parandusega ei nõustu, siis võib juba arutelu teha.

Teooria on mudel, mis on tõestatud. Tõestamata mudel on hüpotees. Juhul, kui tõestamine ei ole vastavas valdkonnas võimalik, siis lepitakse tõendamisega. Paljudes teoreetilistes teadustes, nagu matemaatika, eeldatakse teoorialt ainult kokkusobivust ja hüpoteese seega ei ole (sest matemaatika saavutused ühendatakse reaalsete objektidega alles teiste teaduste poolt).

Minu meelest on see lootusetu. Tuleb täiesti uus artikkel teha.

1. Mis tähendab "mudeli tõestamine"? Minu meelest mitte midagi.

2. Et teooriat saab tõlgendada mudelina, sellega vist vaielda ei saa. Kuid mudeli mõiste kaudu ei saa teooriat defineerida.

3. Selleks et teooria oleks teooria, ei pruugi ta olla tõestatud ega üldse tõestatav.

4. Mudel ei pea olema hüpotees, olgu ta siis tõestatud või mitte.

5. Mis tähendab "lepitakse tõendamisega". Kas seda, et loobutakse teooriatest, või seda et teooria mõiste defineeritakse ümber?

6. Mis tähendab "teoreetiline teadus"?

7. Matemaatikas on hüpoteesid olemas küll. Nad esinevad väidetena, mille kohta pole teada, kas nad on teoreemid.

8. Pole kindel, kas on olemas mingi ühtne teooriamõiste matemaatika ja loodusteaduste jaoks.

9. Sõnal "teooria" on ka üldkeelseid tähendusi, mis oskuskeelsetest erinevad. Lootusetu on leida definitsiooni, mis neid kõiki haaraks. Andres 13:57, 14 Mar 2005 (UTC)Teooria kohta on teadusfilosoofias erinevaid arusaamu. Et teooria on mudel, see on ainult üks võimalik teooria tõlgendus. Mõned induktivistid ehk küll ütleksid, et teooria on induktiivse loogika abil tõestatav, kuid see on väga vaieldav. Valdav enamik filosoofe teooria tõestamist võimalikuks ei pea. Andres 21:42, 12 Mar 2005 (UTC)

Mudel ei pea vastama objektile reaalsuses. Mudel on igasugune omavahel seostatud väidete kogum.

Milline teooria ei ole omavahel seostatud väidete kogum?

Sõna "mudel" kasutatakse mitmetes tähendustes, mis on küll kõik omavahel seotud. Niipalju kui mina aru saan, eeldab mudel ikkagi mingisugust vastavust mingi originaaliga, kuigi see originaal ei pruugi olle objekt reaalsuses. Kui keegi ütleb, et mudel on omavahel seotud väidete kogum, siis ta kasutab seda sõna väga nihestatud tähenduses, mis ei ole üldtunnustatud. Kui ma näiteks seostan omavahel väited "Maa pöörleb" ja "Maa ei pöörle" kui teineteise eitused, kas ma saan siis mudeli? Andres 12:58, 13 Mar 2005 (UTC)

Esimeses ja teises lõigus on juttu kahest erinevast mõistest. Andres 31. märts 2007, kell 14:55 (UTC)

Teen ettepaneku see artikkel kustutada, sest ta on lootusetult segane. Andres 5. aprill 2007, kell 09:52 (UTC)

sellisel juhul võta toimetamismall maha sest need on vastuolus--Ats 5. aprill 2007, kell 09:54 (UTC)

Minu meelest ei ole vastuolus. Kui keegi suudab korralikult toimetada, siis pole võib-olla tarvis parandada ega kustutada ning vastavad mallid võib maha võtta. Kui kustutatakse, siis mallid kaovad ära. Kui parandatakse, siis võib kustutamismalli ja võib-olla toimetamismalli maha võtta. Andres 5. aprill 2007, kell 09:59 (UTC)

Siin võiks olla laiendatud täpsustuslehekülg, kus oleks juttu sõna erinevatest tähendustest. Andres 9. aprill 2007, kell 09:30 (UTC)

Teooriate loendi võib teha eraldi. Siin tuleb rääkida sellest, milliseid mõisteid väljendab sõma "teooria". Andres 9. aprill 2007, kell 09:49 (UTC)

Tõsi küll, ma ei näe sellisel loendil erilist mõtet. See on umbes nagu ismide loend. Andres 9. aprill 2007, kell 18:44 (UTC)

Võtsin loendi välja.
Teooriaid:

Andres 28. detsember 2010, kell 22:01 (EET)


See joonis ei sobi teooria mõiste illustreerimiseks, ilma kommentaarideta on see täiesti eksitav. Andres (arutelu) 19. november 2013, kell 11:00 (EET)


Teooriani jõutakse induktiivse arutluskäigu kaudu, tuginedes teaduslikule meetodile. Teooriale toetudes saab deduktiivsele arutlusele tuginedes oletada looduses toimuvate protsesside kulgu.

Esimene lause ei ole tõene või siis on väga vaieldav. Teine lause on üsna ebatäpne, põhiline on juba öeldud, kui mainitakse ennustusjõudu. Andres (arutelu) 19. november 2013, kell 11:03 (EET)