Arutelu:Tekstitöötlusprogramm

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Miks see nüüd niimoodi ümber suunati? Programm on tarkvara? Andres 19. märts 2010, kell 00:35 (EET)

Peaks olema sisuliselt. Tehakse vahet tekstitöötlusprogrammidel ja tekstiredaktoritel – püüan siinset olukorda parandada. Tekstitöötlustarkvara oli pisut ebamäärasem ja võtsin selle asemele Vallaste pakutava mõiste. Pikne 19. märts 2010, kell 00:42 (EET)
Vallastel ei ole öeldud, et tekstitöötlusprogramm on tarkvara.
Ja kuidas tekstiredaktor inglise keeles on? Meie artikli järgi word processor, aga siit läheb interviki artiklile en:Word processor. Andres 19. märts 2010, kell 00:49 (EET)

Kas see, mida Notepadiga saab teha, pole tekstitöötlus? --Epp 19. märts 2010, kell 00:59 (EET)

Ma pean ütlema, et Turbo Pascaliga on väga mugav tekstifaile töödelda, ma pean silmas Notepadi ja isegi Wordpadiga võrreldes. Kas Turbo Pascal on tekstitöötlusprogramm? Praeguse definitsiooni järgi on. Kuid Turbo Pascal on mõeldud eeskätt programmeerimiseks, tekstitöötlus on nii-öelda kõrvalnähtus. Notepad on mõeldud just nimelt tekstitöötluseks, aga ta on selleks vähem mugav kui Turbo Pascal. Taivo 19. märts 2010, kell 01:23 (EET)
Vallaste jutt on vastuoluline: kord ta ütleb, et tekstiredaktor reamurdmise võimalust ei paku, kord ütleb, et enamik tekstiredaktoreid ei paku. Igatahes, tekstiredaktorid võimaldavad ainult piiratud valikus tekstitöötlusvõimalusi. Nii et Notepadiga saab küll teha tekstitöötlust, kuid piiratud võimalustega. Andres 19. märts 2010, kell 01:29 (EET)
Kas tekstiredaktorid kuuluvad tekstitöötlusprogrammide hulka? Ma tahtsin öelda seda, et kui tahetakse rõhutada, et Notepad pole tekstitöötlusprogramm, vaid tekstiredaktor, on siinne definitsioon ju eksitav. --Epp 19. märts 2010, kell 01:31 (EET)
Nii palju kui mina aru saan, ei kuulu, küll aga kuulub nende töö tekstitöötluse alla. Andres 19. märts 2010, kell 01:36 (EET)
Jah, Sul on õigus. Nendel eeldustel peaks siin olema teistsugune definitsioon. Andres 19. märts 2010, kell 01:37 (EET)
Ei ole vaja ise hakata välja mõtlema sõnade selgitusi, targad mehed on seda juba teinud ja kirja pannud.

tekstitöötlus — Tekstiga sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, näiteks sisestus, redigeerimine sortimine mestimine, otsing, salvestus kuvamine ja printimine. (01 Põhiterminid; 01.06 Rakendused ja lõppkasutaja; 01.06.10)

tekstitöötlus — Andmetöötluse operatsioonid tekstiga, näiteks sisestus, teksti redigeerimine sortimine mestimine, otsing, salvestus kuvamine või printimine. (23 Tekstitöötlus; 23.01 Üldterminid; 23.01.02)--OpenDocument 25. september 2010, kell 19:55 (EEST)


Saan aru, et see vahe on natuke tinglik. Tektsiredaktor võib sisaldada mõnda vormindusvõimalust pakkuvat element (k.a reamurdmine), aga tema põhiotstarve on piltlikult lihsalt tähemärkide rittaladumine. Ja tekstitöötlus tähendaks peale selle ka igasugust külejdamist. Ma ei tea kas Turbo Pascali saab kummagi alla liigitada, kui siis peaks ta pigem tekstiredaktor olema.
Sellise arusaamise järgi ei saa öelda, et tekstitöötlusprogramm oleks tekstriredaktor ega vastupidi. Inglise vikis paistavad antud mõisted rangelt lahus hoitud olevat. Kuigi ilmselt saab öelda ka, et tekstiredaktor on kõige lihtsamaid funktsioone pakkuv tekstitöötlusprogramm. Pikne 19. märts 2010, kell 11:05 (EET)
Me peame valima, kuidas me ütleme, ja mainima erinevaid vaatepunkte. Praegu on esitus vastuoluline. Andres 19. märts 2010, kell 11:22 (EET)
Mulle tundub, et redaktoril ja töötlusprogrammil vahetegemine on siiski vajalik. Ehk oleks sellest abi, kui artiklis tekstitöötlus rohkem ka neist funktsioonidest rääkida, mis tekstiredaktori põhifunktsioonide alla ei kuulu või mida suuremas osas tekstiredaktorites ei pakuta. Pikne 19. märts 2010, kell 11:34 (EET)
Kui vahet teha, siis peab see vahe juba tekstitöötlusprogrammi definitsioonist ilmnema. Andres 19. märts 2010, kell 12:07 (EET)

Kas tekstiladu (typesetting) tehakse ka tekstitöötlusprogrammiga? Kui jah, siis kuulub siia võimas tekstilao süsteem TeX koos oma kloonidega. 193.40.5.245 11. september 2010, kell 20:14 (EEST)


Mõistet "tekstitöötlusprogramm" antud artikli tähenduses kasutada on väär. Mõisted "tarkvara" ja "programm" ei ole sünonüümid. Tarkvara kutsumine "programmiks" on enamasti valest keelekasutuset või mõistest mittearusaamisest tingitud (ehkki teatud juhtudel võib nende kahe vahele ka võrdlusmärgi panna, näiteks lihtne programm ruutvõrrandi lahendamiseks võiks sisuliselt sama hästi kanda "ruutvõrrandi lahendamise tarkvara" nime).

prog.ramm <20: -rammi, -.rammi> tegevuskava; eeskava, saatekava; õppekava; info arvuti operatsioonide kindlaotstarbeline järjend. ▪ -kava: miinimum+, maksimum+, arengu+, eksami+, õppe+, uurimis+, tootmis+, lennu+, siht+, valitsus+programm; tele(visiooni)+, hommiku+, kesköö+programm. info: järjestus+, teisendus+programm; programmi+pakk ‹-paki›, +redaktor, +keel. Programmi+väline. Programm+dokument

programm — Süntaktiline üksus, mis vastab mingi programmikeele reeglitele ning koosneb teatava funktsiooni täitmiseks, töö teostamiseks või ülesande lahendamiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest.

tarkvara — Infotöötlussüsteemi kõik programmid protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon või osa neist.

Lühidalt, ka kõige lihtsam tekstiredaktor, rääkimata word proccessor-st koosneb paljudest programmidest ja alamprogrammidest. Seega korrektne on rääkida "tekstitöötlustarkvarast" mitte "tekstitöötlusprogrammist"--OpenDocument 25. september 2010, kell 19:09 (EEST)

P.S. Piksele- enne arvutialaste artiklite pealkirjade muutmist tasuks peale selle www.vallaste.ee nimelise asjanduse ehk lugeda ka tõsiseltvõetavaid sõnastikke. Näiteks Õigekeelsussõnaraamat, L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik, IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik või Eesti standardeid "EVS 2382 Infotehnoloogia. Sõnastik" ja "EVS 8:2008 Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas" (saadaval www.evs.ee)--OpenDocument 25. september 2010, kell 19:24 (EEST)

Kas nendes tõsiselt võetavates sõnastikes esineb ka termin "tekstitöötlustarkvara"? Andres 26. september 2010, kell 11:08 (EEST)
Ei tohi siiski segamini ajada algoritmi ja programmi. Infotehnoloogias mõeldakse programmi all siiski kompakset ja arvutikõlbulikku eeskirjade jada, mille abil see plekkpurk midagi teeb. Kas kuvab ekraanile tähe või keevitab kahte terasdetaili kokku. Notepad jne on siiski programmid. Peamisest eesmärgist lähtuvalt tekstitoimetajad. Programmeerimisprogrammid sisaldavad endas tekstitöötlus mooduleid, sest teist võimalust ei ole eeskirjade koostamiseks. Pascal ei ole tekstitöötleja, vaid progemise programm. Ka robot võib roboti valmis ehitada. Kuid see ei tee veel robotist keevitajat, vaid ikkagi robotivalmistaja, kuigi teatavatel etappidel tuleb ka keevitamisega tegeleda.--Rünno 25. september 2010, kell 21:19 (EEST)