Arutelu:Stereotüüpia (etoloogia)

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tere teist korda! Aitäh, teema ise on huvitav, kuna tegu on tõlketekstiga, siis on arusaadav, et nii palju võõrusi on lausetes ja need on pisut puised -- aga küll saame hakkama!

Nii, tähelepanekud:

 • Juhul, kui tõesti jääb kaks teksti, siis samamoodi alguses defineeritav ja siis definitsioon
 • lõigu alguses ja lõpus on poolikud kriipsukesed, ilmselt pealkirja muutmisest jäänud
 • Loomade käitumises omavad steretüüpia, stereotüüpiline või stereotüübistunud käitumine väga erinevaid tähendusi, muutes teaduskirjanduse mitmeti mõistetavaks. -- omamine selge otsetõlge, parem -- Loomade käitumises on steretüüpial, stereotüüpilisel või stereotüübistunud käitumisel väga erinevaid tähendusi, muutes teaduskirjanduse mitmeti mõistetavaks.
 • Stereotüüpiale viitavad mõisted räägivad vangistuses peetavate loomade poolt korratavast käitumisest, millel puudub otsene eesmärk. -- sama käib ka poolt-konstruktsiooni kohta -- Stereotüüpiale viitavad mõisted räägivad vangistuses peetavate loomade korratavast käitumisest, millel puudub otsene eesmärk. -- või Stereotüüpiale viitavad mõisted räägivad vangistuses peetavate loomade otsese eesmärgita korratavast käitumisest.
 • järgnev lause on olemas ka teises artiklis, aga kui jääb eraldi tekst, siis ok
 • näiteks näiteks
 • loomade närimistsükklid või kalade saagi püüdmine imemise läbi -- närimistsüklid; või see, kuidas kalad püüavad imedes saaki
 • Kõrgelt steretüüpsed liikumised võivad olla tingitud mehhaanilistest piirangutest(näiteks kala või mao kolju, kus luud on üksteisega mehhaniliselt seotud) või tugevast neuraalsest kontrollist(imetajatel mälumine). -- tühikud enne sulgusid
 • Stereotüüpse käitumise aste lähedalt suguluses olevatel liikidel võib erineda, vaadeldes sama steretüüpset käitumist. -- , kui vaatame ühte ja sama stereotüüpset käitumismalli
 • näiteks kasslaste kõndimisrajd loomaia -- kaslane, sest kaashäälikuühend; kõndimisrajad;
 • Tiined emised kelle toitumist piiratakse kipuvad närima aediku trelle ning mäluma ilma et neil midagi suus oleks. -- komad -- Tiined emised, kelle toitumist piiratakse, kipuvad närima aediku trelle ning mäluma ilma, et neil midagi suus oleks.
 • Laborihiirtel ja – rottidel -- Laborihiirtel ja -rottidel -- sidekriips
 • edasi tagasi käimine -- edasi-tagasi käimine
 • keelekasutus -- keelega limpsamine?, keelekasutus on nagu nad ropendaks või midagi ... tähendab, vabandan, aga tekkis assotsiatsioon
 • varaline kahju tallile, läbi närimise ja löömise -- läbi ... -- Sellega kaasneb varaline kahju tallile, sest hobused võivad närida ja lüüa oma kopli piirdeid ja muud katki. Seega on stereotüüpne käitumine ohtlik ka loomade endi tervisele ja sellega peaks kindlasti tegeletama.
 • Lõpp on kordus

Soovitan teha üheks artiklis, kirjutada veelgi enam lahti, tuua konkreetseid näiteid, pilte ... kasvõi laborihiirtest, kelle käitumist uuritakse.

Soovin jõudu! algvere (arutelu) 9. oktoober 2013, kell 23:30 (EEST)


Tere jälle!

 • Siin sama, et enne sisukorda paar lauset, ilma mingisuguse pealkirjata, konkreetselt asjast.
 • Pilt (?) ei ole miskipärast nähtav ...
 • Kindlasti tuleb luua piisaval hulgal siselinke

Kõike kena! algvere (arutelu) 18. oktoober 2013, kell 15:56 (EEST)


Tere veel!

Nüüd on veel sellised asjad:

 • Loomade käitumises on steretüüpial, stereotüüpilisel või stereotüübistunud käitumisel väga erinevaid tähendusi, muutes teaduskirjanduse mitmeti mõistetavaks.. -- lause lõpus kaks punkti; lisaks peab olema definereitav rasvases kirjas, siin siis vast isegi võib need kaks teist varianti ka sünonüümideks lugeda? Siis kõik defineeritavad rasvasesse, nii nagu teisteski Vikipeedia artiklites on
 • Põhilliselt -- ll
 • Need käitumismallid võivad olla pahaloomulised tuues endaga kaasa enesevigastamist või vähendada reproduktiivsust ning võivad tekitada segadust laboratoorsel loomade käitumise uurimisel -- koma -- Need käitumismallid võivad olla pahaloomulised, tuues endaga kaasa enesevigastamist või vähendada reproduktiivsust ning võivad tekitada segadust laboratoorsel loomade käitumise uurimisel
 • nagu näiteks näiteks -- kordus
 • Mitte et kutsuda stereotüüpset käitumist ebanormaalseks on soovtitatud kirjeldada seda käitumist pigem käitumiseks mis annab märku ebanormaalsest keskkonnast. -- komad -- Et mitte kutsuda stereotüüpset käitumist ebanormaalseks, on soovitatud kirjeldada seda käitumist pigem käitumiseks, mis annab märku ebanormaalsest keskkonnast.
 • korrelatisoonis
 • Stereotüübid on korrelatisoonis muutunud käitumusliku vastuse valikuga basaalses ganglionis. -- sellest lausest ei saa tavalugeja aru
 • Sterotüüpilist käitumist saab osadel juhtudel vähendada või elimineerida läbi keskkonna rikastamise -- läbi konstrukt -- Sterotüüpilist käitumist saab mõnel juhul keskkonda rikastades vähendada või isegi elimineerida
 • Sotsiaalset loomade
 • Kuid kui stereotüüpiline käitumine on kord välja kujunenud võib olla selle elimineerimine võimatu ajus toimunud muutuste tõttu. -- sõnajärg -- Kuid kui stereotüüpiline käitumine on kord välja kujunenud, võib selle elimineerimine ajus toimunud muutuste tõttuolla võimatu.
 • Allikad üle vaadata, esimest viidet näiteks ei ole enam olemas ... Sestap peakski olema ka sulgudes märgitud kuupäev, millal mingit lehte külastasite, sest internett on ettearvamatu natukene

Soovin jõudu! algvere (arutelu) 22. oktoober 2013, kell 23:00 (EEST)

Veel paar asja:

 • steretüüpial, -- terve sõna rasvasesse, praegu -l jäi välja, ja sõna on vigane ka, o puudu
 • viited -- üht allikat on mitu korda, aga peaks olema nii, et see on üks kord kirja pandud, mitu korda viidatud, siis nii, et nt viide 2 all on 2.0 ja 2.1 viited, nagu siin nr 1: https://et.wikipedia.org/wiki/Hahk

algvere (arutelu) 29. oktoober 2013, kell 23:07 (EET)