Arutelu:Statistika

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Statistika rakendamine algab vaatluste tegemisega. Mõõta võib näiteks mingi riigi inimeste populatsiooni, kristalle mingis kivimis või isegi teatud perioodi jooksul mingis tehases valmistatud tooteid. Samuti võib üht asja korduvalt mõõta fikseeritud ajavahemike järel.

Kas populatsiooni all on mõeldud rahvaarvu? Igal juhul on link vale. Kas vaatlus on sama mis mõõtmine? Andres 23. jaanuar 2007, kell 21:43 (UTC)
Populatsioon all pidasin ma silmas rahvastikku üldisemalt, täpselt selliselt, nagu artiklis "Populatsioon" kirjas on. Ehk siis mõõta võib inimpopulatsiooni suurust, keskmist vanust, keskmist eluiga jne. "Vaatlus" ei ole tähenduselt sama, mis "mõõtmine", aga mõõtmistulemusi nimetatakse (vastavalt tegevusele) katse- või vaatlusandmeteks; mõõtmine on vaatlemise osa. Redo 28. jaanuar 2007, kell 14:03 (UTC)

valimi suurus[muuda lähteteksti]

Tõstsin välja lause ...

Eestis peetakse optimaalseks umbes 1000-inimeselist valimit. 

Kui suur valim on optimaalne, oleneb uuringu eesmärgist. Paljudes avaliku arvamuse küsitlustes peetakse Eestis optimaalseks umbes 1000-inimeselist valimit, kuid Eestis uuritakse ka teisi asju peale avaliku arvamuse.

Üldisemalt, valimi suurus tuleks valida lähtudes soovitavast võimsusest en:Statistical_power ja eeldatavast mõju suurusest en:Effect_size. Lebatsnok 8. juuni 2007, kell 13:41 (UTC)

Soovitan tsitaadi markeerimiseks panna see kursiivi.
Nähtavasti tuleks neist asjust rääkida artiklis Valim või ehk Valimi suurus. Andres 9. juuni 2007, kell 05:58 (UTC)

"Matemaatilise statistika üheks aluseks on tõenäosusteooria" - kas ei tundu kummaline, et statistika peab enda üheks põhialuseks tõenäosusteooriat, aga tõenäosusteooria räägib hoopis mingist juhuslikkusest ja ei taha üldse rääkida statistikast.--Hendrix 6. september 2007, kell 18:51 (UTC)

Mis siin siis kummalist on? Matemaatiline statistika rakendab tõenäosusteooriat, kuid tõenäosusteooria ise ei ole statistika. Andres 6. september 2007, kell 18:54 (UTC)
tahtsin juhtida tähelepanu asjaolule, et statistika ja tõenäosus on üsna eraldi seisvad distsipliinid. Üks uurib reaalset olukorda ja teine võimalikku tuleviku olukorda. Ja nii peabki olema. Statistika eesmärgiks ei ole ole ennustamine, vaid olemasoleva situatsiooni kirjeldamine.--Hendrix 6. september 2007, kell 19:06 (UTC)
Matemaatilised distsipliinid on tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. Ma ei tea, mida Sa ennustamise all mõistad, aga minu arusaamise järgi on "ennustamine" just matemaatilise statistika, mitte tõenäosusteooria probleem. Statistika kui niisugune on laiem mõiste kui matemaatiline statistika. Selle alla käivad ka andmete kogumise, üldistamise ja esitamise viisid. Andres 6. september 2007, kell 19:11 (UTC)

Siin ei ole välja toodud sõna "statistika" kõiki olulisi tähendusi. Statistika tähendab ka näiteks teatud laadi arvandmete süstemaatilist hankimist. Selle kohta pole artiklit ette nähtud. Andres 5. märts 2011, kell 08:39 (EET)