Arutelu:Snaiperrelv

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Miks sidekriipsuga? --Epp 29. aprill 2012, kell 22:17 (EEST)


Keeleline pool

 • snaiperrelv on märgatavalt uuem areng snaiperrelv ≠ areng
 • Mõlemal kasutajal on erinevad nõudmised antud relvale. "mõlemal on erinevad" ja "antud relv" ei ole siin head väljendid
 • pantvangi või terrorismi vastases olukorras pantvangi vastane?
 • Lause "Esmased politsei kasutuses olevad..." oleks parem Esimesed politsei kasutuses olevad snaiperrelvad arendas pärast Müncheni veresauna 1972. aasta suveolümpial välja Lõuna-Saksamaa politsei.
 • mida tähendab "spetsiaalselt otstarbekohaselt arendatud"?
 • lõik "Kuna snaiperrelvadel soovitud..." jääb natuke segaseks
 • kontrolli komade panekut, eriti nendes lausetes, kus on verbide -des-vorme.
 • padrunid on võimelised laskma üle pikemate vahemaade ei ole loogiline/kirjakeelne
 • eesti keeles on murdarvus eraldajaks koma, enne ühikut on tühik
 • standard, standardne
 • vastava relvaga valitakse kõige optimaalsem laskemoon grammatiliselt vigane
 • vara vastest ?? kas on mõeldud "varavastast"? kas selline termin on olemas?
 • maha võtta kõnekeelne
 • 2–3-liikmelised
 • mida tähendab "toodetud täpsemalt"?
 • enamustelenamikul
 • lõuatugi, muidu on lõug kohandatud
 • väiksemakaliibrilistest
 • suurema kaliibriga
 • et kohanduda spetsiifilise laskuriga võiks üldse ära jätta, mõte selgub niikuinii, "spetsiifiline" on siin halb sõna
 • mõlema omaduse tasakaal erinev ei saa aru
 • "kuna" on "millal" tähenduses kõnekeelne, ära seda kasuta

Vikipeedia tavad

 • puuduvad allikaviited
 • välislingid tuleb vormistada nii, et näidatakse mitte URL-i, vaid allika pealkirja või kirjeldust. Adeliine 16. mai 2012, kell 20:22 (EEST)

Sisu

 • "7.62x51mm NATO (.308 Winchester)" tehniliste detailide võrdlemiseks kasuta neid alati samamoodi, praegusel juhul näiteks A.AAxBB mm ??? (.CCC ???) - üks sulgudest väljas ja teine sulgudes
 • "Samuti ei ole snaiperrelvade toru kroomitud, et vähendada defekte, mis võivad tekkida toru ebaühtlasel käsitlemisel." - mille jaoks torusid kroomitakse ja mille jaoks neid ei kroomita?
 • Mida uut said sa teada linkidelt http://www.americanrifleman.org/articles/usmc-sniper-rifles/ ja http://www.firearmstruth.com/media-misinformation ?
 • lisa viited leitud videomaterjalile
 • Relva täpsuse juures too välja, mida see praktikas tähendab. Näiteks millise distantsi pealt kui palju võib kuul kõrvale kalduda?
 • võiksid välja tuua Eesti Kaitseväes kasutusel olevad snaiperrelvad ja kas/kui on ka Eesti Politsei eriüksuste kohta infot
 • võimalusel lisa pildimaterjali
 • Seo oma vikileht ka olemasolevate eestikeelsete lehtedega erinevatest snaiperrelvade mudelitest ja üldisest relva terminoloogiast (näiteks padrun, kaba, kaliiber, salv...)
 • Lisapanusena võiksid luua nimekirjalehe oma töös kasutatud relvadest, tuues välja vähemalt nime ja päritolumaa
 • Lisa vikileht (vähemalt 150 sõna, korralike viidetega, sh. eestikeelsed, ja keeleliselt hea) töös vikilingitud teleskoopsihiku kohta
 • Lisa vikileht (vähemalt 250 sõna, korralike viidetega, sh. eestikeelsed, ja keeleliselt hea) töös vikilingitud summuti kohta

Muu

 • "mitu vastast kiiresti korraga maha lasta" - kas ainus võimalus on alati maha lasta, või leidub parem sõna, näiteks kahjutuks tegema?
 • "manuaalne ehk siis käsitsi vinnastamine" - kasuta siis paremat eestikeelset terminit kogu tekstis
 • "Puuduste osas tulebki esimesel variandil välja meetodi aeglus." - ütle parem, "...selle puuduseks on ..."
 • Vaata üle nii koma kui punkti kasutus arvudes
 • Kas MOA on mõõtühik või on selleks ikkagi nurgaminut?

Maht on üsna hea, aga enamus sellest pärineb ingliskeelsest vikist. Lisa juurde alapeatükk Eestis kasutusel olevate relvade kohta. Viidete lingid on küll olemas, aga neid ei kasutata praegu tekstis. Urmask (arutelu) 21. mai 2012, kell 14:16 (EEST)