Arutelu:Pesaparasitism

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Retsensioon

Artikli teema kaetus on põhjalik. Tekst on informatiivne, sidus ning lihtne lugeda (midagi pole üleliigset). Alapeatükkide järjekord ja üleminek üksteisele on loogiline, lugemisel saab teema kohta hea ning põhjaliku ülevaate. Illustratsioonidena on toodud ka mõned pildid (neid on samuti parasjagu, ei sega lugemist).

Viiteid on piisavalt, tegemist pole vaid tõlketööga. Viidatud on korrektselt.

Artikli stiil on asjakohane, slängi ega kõnekeelt ei kasuta, seletab arusaadavalt ning põhjalikult. Mõnes kohas saaks pikad laused mitmeks jaotada. Üksikud õigekirjavead:

  • Lause: „Tihtipeale, eriti lindudel need omadused kattuvad ...“ Pärast sõna „lindudel“ peaks olema koma.
  • Lause: „Pesaparasiidid on linnud, kes munevad oma munad kas liigikaaslaste või teiste liikide pesadesse, kus peremeeslinnud (sulaslinnud) nende mune hauvad, poegi toidavad ja kaitsevad ning üleskasvatavad.“ „Üles kasvatavad“ kirjutatakse siin lahku.
  • Lause: „Selleks, et parasiteerivad linnud pesaparasitismist ka tõelist kasu saaksid, milleks on energia kokkuhoid pesa ehitamise, munade haudumise, poegade toitmise ja kaitsmise arvelt, suunates energia suuremale reproduktiivsusele ning kasvatades ka oma ellujäämise tõenäosust; peavad parasiteerivad linnud kindlaks tegema, et peremeeslind nende mune pesast välja ei viskaks ja pojad ikka üles kasvataks.“ Siin võiks olla mitu lauset. Semikoolon ei sobi.
  • Lause: „Kui lind langeb parasitismi ohvriks, maksab ta selle eest kõrget hinda, mis seisneb selles, et peremehe enda järglasi kasvab üles vähem, sest esiteks hävitab parasiitne emaslind pesasoleva muna, kui tuleb sinna munema, teiseks konkureerivad peremehe järglased pesas alati suurema ja edukama parasiidiga, jäädes talle alla; või ei kasva sellest kurnast ükski peremehe poegadest üles, sest parasiit (näiteks kägu) hävitab koorudes ülejäänud pesakonna.“ Siin võiks olla mitu lauset.
  • Lause: „Üks väljapakutud seletus, mis vastab ökoloogilise tasakaalu kontseptsioonile, ning mis väidab, et erinevatel peremeesliikidel on parasiitsete munade väljaviskamise hind erinev.“ „Ning mis“ ei ole vajalik.
  • Lause: „Uurimused on näidanud, et parasiitsed putukad kasutavad nii käitumuslikke kui keemilisi strateegiaid, et sulanduda peremehe kolooniasse nii, et nad neid toidaksid ja üleskasvataksid.“ „Üles kasvatasid“ kirjutatakse siin lahku.

Üldiselt on tegemist korraliku ja põhjaliku ning Vikipeediale kindlasti vajaliku artikliga. Ülesehitus on loogiline, siselinke on samuti piisavalt.

Snowsp 10. november 2011, kell 20:24 (EET)


Vihelik tegi siin palju parandusi, vaata need artikli ajaloost üle. Veel vaja mõnda asja parandada. Kontrolli, kus peavad olema mõttekriipsud (lauseosade eraldamiseks ja arvude vahel "kuni" tähenduses). Emaslind otsib instinktiivselt välja teda üles kasvatanud linnuliigi pesad. Lauses "Seetõttu on paljud linnuliigid võimelised..." tühikuviga. Putukate alajaotuse teises lauses peaks esimese "ningi" ees olema koma. Lauses "P. sulciferi emane otsib... " kaks koma puudu. peremeesliigi emassipelga – juttu oli ju herilastest? On leitud üks kalaliik, kes on obligatoorne pesaparasiit, selleks on Synodontis multipunctatus. Ühe nädala pärast viivad isased noored konnakullesed igaühe eraldi veekogukesse. Isased noored konnakullesed? Adeliine 17. november 2011, kell 00:29 (EET)


Parandasin nüüd lõpuks vead ära.

grete-stina 21. detsember 2011, kell 13:54 (EET)


Mida siin mõeldakse dihhotoomia all? Andres (arutelu) 5. veebruar 2014, kell 09:15 (EET)