Arutelu:Neeme tee

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Neeme tee on ka Kohilas ja Käsmul. Andres (arutelu) 26. märts 2015, kell 08:15 (EET)[vasta]

Minu meelest ükski kolmest Neeme teest pole artiklivääriline. Piisab kui seda teed mainitakse Karepa artiklis. Pikne 26. märts 2015, kell 09:44 (EET)

Mina leian, et ei tee paha kui avalike teede kohta on eraldi artiklikesed. Möönan küll, et kõigi avalike teede koha ilmselt lähiaastatel artikleid ei teki, sest puudub inimressurss, kes selliseid artikleid toodaks. Ent kui need artiklid oleks, siis sellele informatsioonile leidub tarbijaid, keda huvitab, millised teed antud piirkonnas on avalikud teed ja millised on erateed. Samuti kas ja milliseid vaatamisväärsusi selle tee ääres on. Näiteks linki tee asendiplaanile, Maa-amet linki ega ka tee geograafilisi koordinaate (hetkel neid siin artiklis ei ole, kuid saab hiljem lisada) küla, linna või valla artiklisse ei pane (kui panna, siis need upuvad sinna muu info hulka ära). Samuti pole asula artikkel koht, kus hakata kirjeldama tee ümbruse loodust, vaatamisväärsusi jms.
Lisaks veel mõned aspektid. Esiteks ametliku kohanime staatus (st kanne kohanimeregistris). Teiseks - omavalitsused reeglina tähistavad selliseid teenimesid kohapeal nimeviitadega. Kolmandaks, kättesaadavus otsingumootorites. Mida Vikipeedia siin tegelikult teha saab, on mõnes mõttes siis X-tee funktsioon, mis lingib erinevate allikate informatsiooni. Selle erinevusega, et riigi X-tee piirdub registriinformatsiooniga, aga Vikipeedia saab linkida edasi ka geograafilisele, kultuurilisele jm infole.
Kokkuvõttes, minu jaoks on siin primaarsed kaks aspekti – avaliku tee staatus ja ametlik kohanimi. Mõlemad aspektid kannavad endas avalikku huvi. Hakata tõmbama mingeid muid hägusaid piire, et millised teed ja tänavad väärivad artikleid ja millised mitte, on pigem ajaraisk, sellised piirid ilmselt üle aja muutuvad ja liiga palju aega kuluks kasututeks arutlusteks selle üle, mis on vääriline ja mis mitte.
PS. Eelöeldu ei tähenda, et erateede kohta artikleid olla ei võiks. Pigem saab siin takistuseks asjaolu, et nende kohta on avalikku informatsiooni napimalt. Ja kui avalikud teed oleksid kõik süsteemselt kaetud, siis on huvilisel vähemasti võimalik välistuse teel järeldada, et ülejäänud teed on suure tõenäosusega erateed. Muidugi saab sügavalt huvituja info iga teemaa kinnistu omandisuhte kohta teada ka kinnistusraamatust, kuid selleks tuleb paraku mõned eurod loovutada. --VillaK (arutelu) 27. märts 2015, kell 13:34 (EET)[vasta]
Teed on minu meelest olulised eelkõige selle poolest, et nad on orientiirid ja seovad muid olulisi objekte. Aga sellel on kaalu peamiselt suuremate teede juures ja seal, kus tee ääres on (rohkem) olulisi (artikliväärilisi) objekte. Muul juhul võiks siiski arvestada ka tähelepanuväärsusega, nii et hoolitsetaks selle eest, et lugeja leiaks entsüklopeediast kontsentreeritud kujul olulisema ja ei upuks (ka linkde pidi liikudes, otsingus ja täpsustuslehtedel) vähem olulistesse või ebaolulistesse infokildudesse.
Avalikkuse huvi ei kõnele tingimata olulisusest ega tähelepanuväärsusest. Neid asju on hulgem, mida otsitakse, aga mida ei pea leidma just entsüklopeediast. Näiteks andmebaasiandmeid selle kohta, millised teed on just huvipakkuvas piirkonnas avalikud ja millised erateed, võiks otsida vastavatest andmebaasidest (ilma raha välja käimata samuti välistuse teel). Kuivõrd Vikipeedial pole plaanis seda infot süstemaatiliselt esitada, siis pole ka selle otsimine Vikipeediast otstarbekas.
Kui mõnd teed iseenesest ebatähelepanuväärseks pidada, siis pole minu meelest ka oluline seda tee mainides viidata näiteks eraldi selle tee asendiplaanile. Samuti ei tarvitse siis kaardiandmeid ümber öeldes kirjeldada eraldi selle tee ümbrust, nii nagu mis tahes muu mittetähelepanuväärse objekti ümbrust.
Et tähelepanuväärsuse üle mõnel juhul lihtne otsustada pole, ei peaks minu meelest tähendama, et tähelepanuväärsust tuleks ignoreerida. Pikne 27. märts 2015, kell 14:19 (EET)
Jään väidetu (teede olulisuse alused, avaliku huvi ja vaba veebientsüklopeedia suhted, Vikipeedia võimalikud plaanid, objekti tähelepanuväärsuse määramine) suhtes eriarvamusele, kuid ei pea selle diskussiooni jätkamist siin otstarbekaks. --VillaK (arutelu) 27. märts 2015, kell 14:43 (EET)[vasta]

Mõned aastad tagasi tehti massiliselt teede artikleid, nii et neid peaks Vikipeedias päris palju olema. Tundub, et teede ja tänavate vastu on nii suur huvi, et need artiklid tegemata ei jää. Ja tundub, et enamik vikipediste ei näe siin tähelepanuväärsusprobleemi. Andres (arutelu) 27. märts 2015, kell 15:05 (EET)[vasta]

Kui on hoogtöö korras näiteks teeregistrit või ohvitseride andmebaasi Vikipeediase üle kantud ja nupukesi tehtud, siis nähtavasti pole lihtsalt tähelepanuväärsusküsimust üldse teadvustatud. Küllap on muidugi ka neid, kes teadlikumalt väikestest teedest artikleid on teinud.
Ma ei tea, enamik meist võib-olla ei pööra asjale tähelepanu. Kui asjale tähelepanu pöörata ja püüda aru saada, mille poolest iga võimalikku (avalikku) teed tähelepanuväärseks peetakse, siis vähemasti segadusse satub minu meelest küll. Kusjuures paistab, et keegi õieti ei üritagi antud tee tähelepanuväärsust selgitada. Siin väidetakse põhimõtteliselt, et kui andmed on ja kui keegi nende vastu huvi tunneb, siis on tee justkui ka tähelepanuväärne. Mis aga tähendab samahästi seda, et tähelepanuväärsusega ei arvestata. Pikne 27. märts 2015, kell 22:15 (EET)