Arutelu:Muusikateadus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kasutasin sõnastust "teiste aladistsipliinide seas on ...", sest niisugust loendit ei saa vist lõplikuks pidada. See loend on ENE kirjest muusikateadus. Võib-olla peaks mainima ka muusikapsühholoogiat ja veel mõnda ala.ML 22. juuli 2007, kell 13:54 (UTC) Muide, Kognitiivne muusikapsühholoogia on meil olemas, aga Muusikapsühholoogiat ei ole.ML 22. juuli 2007, kell 13:54 (UTC)


Musikoloogia distsipliini struktuuri võib määratleda järgmiselt:
   * tuumdistsipliinid, mis on otseselt suunatud muusikale enesele – muusikateooria, analüüs, kompositsioon, muusika esitus kõigis kultuurides, muusikastiilides ja perioodidel;
   * kesksed distsipliinid, mis on otseselt suunatud muusikalistele nähtustele ja kontekstile – etnomusikoloogia (muusikaantropoloogia), muusikaajalugu, muusikapsühholoogia, muusikasotsioloogia, kultuuriuurimine ja muusikaakustika;
   * perifeersed distsipliinid, mis toetavad tuum- ja keskseid distsipliine – kompuuting musikoloogias, psühhoakustika, muusikafilosoofia, muusikafüsioloogia ja muusika eelajalugu;
   * praktilised distsipliinid, kus musikoloogilisi teadmisi rakendatakse – muusikapedagoogika, muusikateraapia ja muusikameditsiin.

Kust see tekst pärineb?--Andrus Kallastu 18. september 2008, kell 11:02 (UTC)

Ok, viite asi on selge. Nüüd on küsimus allikakriitilisuses ja informatsiooni relevantsuses. See "Muusikas" ilmunud Triinu Ojamaa teksti tsitaat tundub antud kujul kontekstist väljarebitud, kohati segane ja huupi tõlgitud. Näiteks, mis vahe on eesti keeles mõistetel 'tuum-' ja 'keskne', mis asi on eesti keeles "kompuuting"? Õnneks leidus netist Parncutti sissejuhatav tekst CIM04 konverentsile: "These considerations suggest the following alternative structure: • core disciplines (theory/analysis/composition, performance – across cultures, periods and styles) • central disciplines (ethnology/anthropology, history, psychology, sociology, cultural studies, acoustics) • peripheral disciplines (computing, psychoacoustics, philosophy, physiology, prehistory – topics peripheral to the central disciplines) • neighboring disciplines (art, literature, linguistics – disciplines addressing other forms of human communication and culture) • practical disciplines (education, therapy, medicine – specific applications of the above disciplines" [1] lk 19. Parncutti jutt on osa laiemast käsitlusest, mille lähtekohad ja taust vajaks minu meelest mahukamat lahtikirjutamist.--Andrus Kallastu 19. september 2008, kell 20:40 (UTC)


Kompositsioon (muusika) on täpsustusleht. Sellele ei tohiks õigupoolest linkida. Andres 27. detsember 2008, kell 18:17 (UTC)

Ma jätsingi selle ümberlinkimise pooleli, sest tuli liiga suur segadus. Ja hakkas tunduma, et õieti peaks siis ka vist kunsti puhul tulema umbes samasugune täpsustusleht nagu muusika puhul. --Epp 27. detsember 2008, kell 18:36 (UTC)
Parem oleks piirduda ühe täpsustuslehega. Andres 28. detsember 2008, kell 07:12 (UTC)