Arutelu:Muusikastiil

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Arvan, et tuleks eelistada pealkirju stiilis "Romantism (muusika)". Andres 14:28, 5 Feb 2005 (UTC)

Kui sa mõtled (kirjutamist vajavate) artiklite pealkirju, siis, jah, mõtlesin isegi, kuidas oleks parem: "Romantism (muusika)", "Romantism muusikas", "Romantiline muusika", "Muusika romantismiajal" või kuidagi teisiti... On meil mingi traditsioon või analoogia kuskil juba tekkimas? ... Arvan, et päris läbivalt yhtmoodi ei saaks kõikide nende stiiliepohhide puhul... --Lulu 14:41, 5 Feb 2005 (UTC)

Meil oli juba korra sellest juttu, et "romantiline muusika" hästi ei sobi, sest see on kahemõtteline väljend. "Romantism muusikas" ja "Muusika romantismiajal" on kunstlikud ja pealegi eksitavad, sest romantiline muusika levis veel kaua pärast "romantismiaega" kirjanduses ja pealegi ei olnud romantismi sisu kirjanduses ja muusikas kaugeltki ühesugune. Sisuliselt on tegu eri mõistetega. Pealkiri "Romantism" osutaks sellele, et jutt on romantismist, ning täpsustaks, et mõeldakse romantismi nii, nagu seda mõistetakse muusikas.

Andres 14:57, 5 Feb 2005 (UTC)

Päris lähedast analoogiat meil ei ole, aga püüame vältida kunstlikke pealkirju. Sulgudes olev ei ole otseselt pealkirja osa.
Mõne teise stiili puhul on olukord võib-olla teistsugune. Andres 14:59, 5 Feb 2005 (UTC)

?[muuda lähteteksti]

Teie määratluse järgi on näiteks ABBA, Justament, ja The Exploited üks ja sama muusikastiil! Mis neid ühendab?


Saan küsimusest aru ja vastan hea meelega. Artikkel räägib muusikastiilidest väga laias skaalas, ligi tuhandeaastases arengus. (Tegelikult peaks siin rääkima veel ka teiste kultuuripiirkondade, Hiina, India, araabia jne muusikastiilidest... ).

Teie küsimus puudutab üht ajalõiku (20. sajandi teine pool) ning, täpsemalt, selle ajalõigu üht stiilide rühma (mida nimetatakse siin "popmuusika", aga on kasutatud ka termineid "levimuusika" vms). Selle kohta praegu eraldi artiklit veel ei ole. Aga kui see artikkel kirjutatakse, siis kindlasti räägitakse seal ka sellest, mille poolest erinevad muusikastiilid selles lõigus. Ma olen kindel, et keegi ei hakka selles artiklis siis väitma, et ABBA ja Justament ja Sex Pistols on üks ja seesama stiil.

Küsimus tekkis ilmselt sellest, et sõna "muusikastiil" kasutatakse väga laias tähenduses ja samal ajal ka väga kitsas tähenduses.

Aga kui vastata küsimusele otseselt (mis neid ühendab), siis neid ühendavad järgmised stiilielemendid ja tunnused. Žanriliselt vokaal-instrumentaalmuusika. Homofooniline. Iseloomulik off-beat rütmifiguurides. Valdavalt lühivormid, stroofilise ülesehitusega. Harmooniliselt kolmkõlalised järgnevused ühe tonaalsuse piires. Instrumentaariumis elektroonilised muusikainstrumendid ja helivõimendussüsteemid. Jne. --Lulu 09:22, 21 Feb 2005 (UTC)

?[muuda lähteteksti]

Aitäh tõesti ammendava ja tähelepaneliku vastuse eest.


Kui ma tahan fado't kanda muusikastiilide loendisse, siis kuhu? Andres 11:11, 30 Apr 2005 (UTC)

Muusikastiilide loendit meil ei ole veel. --Lulu 11:38, 30 Apr 2005 (UTC)


Esitasin liitmiseks, sest ma ei saa artiklitest aru, mis vahe on muusikastiilil ja muusikažanril. Tundub, nagu polekski vahet. Kui selgelt välja kirjutada, mille poolest nad erinevad, siis võivad olla eraldi artiklid. Ja keelelinkidega peab olema väga ettevaatlik: praegu need kattuvad, mis ei ole õige juhul, kui need mõisted on erinevad. Taivo 21. mai 2006, kell 17.52 (UTC)

Stiilid ja žanrid on selgelt erinevad asjad. Näiteks ooper ja sümfoonia on erinevad žanrid, kuid mõlemad võivad olla näiteks romantilises stiilis. Minu meelest on artiklites see ära seletatud. Kui keelelingid kattuvad, siis on need lihtsalt valesti pandud. Neid teevad ju robotid. Kui kuskil on viga, kandub see automaatselt igale poole. Andres 21. mai 2006, kell 18.12 (UTC)
Nüüd ma saan asjast aru. Artikli alguses peaks see ka nõnda arusaadavalt olema välja öeldud. Taivo 21. mai 2006, kell 18.26 (UTC)

Stiilid ehk ajastud ehk epohhid. Mulle meeldiks muusikas kasutada sõna ajastu. Saksa vikis on nii kunstis kui muusikas epohhiks nimetatud. Ja mõlemas keeles on ainult üks artikkel keskajast ja renessanssist, kus on lahti seletatud varakeskaeg, kõrgkeskaeg jne. Meil peaks olema artiklid keskaeg (muusika) ja renessanssmuusika.--Tiuks 5. detsember 2007, kell 02:21 (UTC)

Stiil ei ole üldjuhul sama mis ajastu. Mitu stiili võivad esineda samal ajal.
Arvan, et artikli pealkiri peaks olema ikkagi Keskaja muusika (või ehk ka Keskaegne muusika). Muusikat ju ei nimetata keskajaks. Andres 5. detsember 2007, kell 08:49 (UTC)
Kas võiks teha siin jaotuse, et ajastud jagunevad stiilideks (renessanssmuusika) jne.--Tiuks 5. detsember 2007, kell 11:35 (UTC)
Misjaoks ajastud jagunevad? Andres 5. detsember 2007, kell 12:06 (UTC)
Stiilid saab ju ajastute kaupa jaotada, et oleks ülevaatlikum. Uusaeg on ju ajastu, mis jaguneb stiilideks barokk, klassitsism, romantism.--Tiuks 5. detsember 2007, kell 12:15 (UTC)
Sellist jaotust ma mõtlesingi.--Tiuks 5. detsember 2007, kell 14:40 (UTC)

Kas artiklisse kunstistiil (ajastu artikli link) võiks panna definitsiooni Kunstistiiliks nimetatakse kunstiteoses kasutatud võtete süsteemi. See on võetud raamatust Muusikaajalugu, Kull.I, Tuisk.O - Tallinn, Valgus, 1977. Siia artiklisse võiks ju siis kirjutada, et heliteoses kasutataud võtete süsteemi. Kirjandusstiili kohta käiks sama.--Tiuks 5. detsember 2007, kell 20:41 (UTC)

Kunstistiili mõiste on keeruline. Eriti keeruline on see kirjanduse puhul. Esimeses lähenduses võib definitsioon olla niisugune, aga definitsioone ei maksa kirjutada enne, kui hädapärast tarvis. Parem, kui saaks kohe läbimõeldud esituse. Võib-olla ka tuleks kõigepealt teha lehekülg Stiil. Andres 7. detsember 2007, kell 06:14 (UTC)
Ma süveneks esialgu ainult kunstistiili ja muusikastiili. Stiil tervikuna on nii lai mõiste, et tuleks võib olla täpsustusleht teha. Kohe tuleb pähe moestiil. Stiil tuleb vanarooma kirjutuspulgast stilus ja esialgu nimetati stiiliks inimese käekirja. Tänapäeval algab kustiajalugu neoliitilise kunstiga (neoliitikum). Ma uurin veel asja lähemalt.--Tiuks 8. detsember 2007, kell 14:23 (UTC)
Igatahes artikkel Stiil peab olema. Andres 8. detsember 2007, kell 14:30 (UTC)
Vaatasin ringi teistes vikides ja stiili otseselt ei defineerita. Näiteks renessanss räägib ajaloo perioodist ja malli kaudu saab kiiresti leida infot muusika, kirjanduse, teaduse jm kohta. Esialgu ei hakka ka stiili defineerima, kuigi isegi võõrsõnade leksikonis on definitsioon olemas. Alustan ajaloo perioodidega (vist tuleb nimetada ajastuks) ja teen mallid. Eeskujuks [inglise viki mesoliitikum]. Siis saab siduda viimased geoloogia ajastud või ajastikud. Siis on kõigil ülevaade, mis eesti vikis on ja mis artiklid puudu on.--Tiuks 8. detsember 2007, kell 21:11 (UTC)

Tule Siitan appi[muuda lähteteksti]

Lugege vähemalt see viidatud muusikateadlase artikkel läbi, enne kui tulete om tarkusega hiilgama.– Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas 194.150.65.8 (arutelukaastöö).

Mis konkreetselt Sinu meelest siis valesti on? Adeliine 3. jaanuar 2011, kell 21:28 (EET)[vasta]


"Stiili-mõistest ja stiiliajastute liigendusest lääne muusikaloos

Muusikaloos käsitletakse üksikute heliloojate isikupäraseid stiile, koolkondade ja rühmituste stiile, aga samuti žanrilistest erijoontest (nt oratooriumistiil) või kompositsioonitehnilistest eelistustest lähtuvaid (nt kromaatiline stiil) ning pikemate ajastute (nt renessanss, barokk) stiile. Ajastustiilide liigendus laenati muusikaloo käsitlusse 19. sajandil osaliselt üldisest kultuuriloost („renessanss”, „barokk”) ning osaliselt kaasaegsest muusikakriitikast („klassitsism” ja „romantism”, hiljem ka mõisted nagu „manerism”, „tundeline stiil”, „verism”, „impressionism” jt.). Stiiliajastute esialgses liigenduses on täheldatav ka teatud „perspektiiviefekt” – ajaliselt lähemaid perioode vaadeldi detailsemalt ning nad olid vastavalt ka lühemad kui ajaliselt kaugemad. Mõiste sisumaht võis selliselt käsitletud ajastute puhul oluliselt erineda. Näiteks eristavad barokiajastut klassitsistlikust (samuti nagu renessansiajastut barokist) kompositsioonitehnika erinevad alused, erinevad vormid ja žanrid, esituskoosseisud ja muusikalised alusstruktuurid, tavapäraselt käsitletud klassitsismi- ja romantismiajastu vahel pole aga olulisi erinevusi üheski nimetatud kategoorias.

jne jne

Lugege! – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas 194.150.65.8 (arutelukaastöö).

Intervikid paistavad olevat valed, räägivad žanridest. Andres 4. jaanuar 2011, kell 21:09 (EET)[vasta]

Ei, intervikid on õiged. Inglise genre pole sama, mis meie 'žanr'. Adeliine 4. jaanuar 2011, kell 21:18 (EET)[vasta]
Ma ei lugenud inglise artiklit lõpuni. Artikkel räägib tõesti põhiliselt stiilidest, kuid genre võib tähendada ka žanri. Prantsuse viki artikkel räägib žanridest, vene keeles on žanride, stiilide ja suundade loend. Andres 4. jaanuar 2011, kell 21:41 (EET)[vasta]

Artiklist Muusikalaad[muuda lähteteksti]

Muusikalaad on muusika loomisel kasutatav struktuur või meetod.

Muusikalaadi all võidakse mõista selle helilaadi: mažoorset või minoorset; tavapärases tähenduses: "rõõmsa-" või "kurvalaadiline" muusika.

Teises tähenduses võidakse muusikalaadi all mõista ka muusika faktuuri: polüfoonilist, homofoonilist, monoodilist vms.

Arutelu[muuda lähteteksti]

Sõna muusikalaad kokku kirjutatuna on mulle võõras. "Muusika laad" kui "muusika omadus", seda võiks mõista kui muusika iseloomulike ja relevantsete omaduste kogumit. Siin on juttu pigem muusikastiilist. --Andrus Kallastu 3. mai 2008, kell 16:07 (UTC)

Jah, selle võiks ümber suunata muusikastiilile. Andres 3. mai 2008, kell 16:12 (UTC)
Mida Andrus sellest arvab? See artikkel on vaja kustutada. Muusikainimene ei räägi muusikalaad. --Tiuks 3. mai 2008, kell 16:20 (UTC)
Ümbersuunamine on ju sisuliselt kustutamine. Kas mõistel "muusikalaad" või "muusika laad" leidub viidet selle kasutamisest?--Andrus Kallastu 3. mai 2008, kell 19:05 (UTC)
Ei ole kustutamine. See suunaks teisele artiklile. Kas muusikastiil? Mõiste on pandud Muusika mõistete loendisse aga muusikat ei rõhutata. Pigem laad ja selle all mõeldakse helilaadi. See ei ole ju stiil, et siit teksti üle viia. Siin on mitu tähendust, mis tekitab ainult segadust. Faktuuriga saime vähemalt ühelepoole. Mina pooldan kustutamist. --Tiuks 3. mai 2008, kell 19:13 (UTC)
Minu õppejõu konspektides on stiiliks peetud ka polüfoonilist, homofoonilist, akordilist jne muusikat. --Tiuks 3. mai 2008, kell 19:24 (UTC)
Ümbersuunamine ei ole kustutamine, vaid teise artikli juurde suunamine. "Muusikalaadi" ja "muusika laadi" on mõnikord kasutatud ja nende all mõeldakse enam-ähem sama mis muusika stiil. See ei ole termin. Võiks ju ka kustutada, aga kui juba Lulu sellise pealkirja tegi, võib mõni teinegi selle alt otsida. Muusika mõistete loendist välja võtta. Andres 3. mai 2008, kell 19:30 (UTC)