Arutelu:Muusikal

Allikas: Vikipeedia

Ka filmid võivad olla muusikalid... Siit tuleb välja, et see puudutab ainult teatrit. Jürka 3. juuni 2007, kell 12:34 (UTC)

Jah. Primaarselt on tegu teatrižanriga, nii nagu ooperi puhulgi. Film võib olla muusikalfilm või ooperfilm. Andres 3. juuni 2007, kell 12:47 (UTC)

Väljendeid "muusikalfilm" või "ooperfilm" pole küll kuulnud ja pole silma jäänud, et üldse ooperitest filme on... aga äkki on ka... Minu silmis on muusikal olnud ükskõik milline lavastatud teos (st mitte kontsert), kus on põhipointiks muusika... aga ma võin ka eksida... Jürka 3. juuni 2007, kell 12:56 (UTC)

Loomulikult on ooperitest filme tehtud, nagu ka muusikalidest.
Ja muusikali mõistes Sa eksid kindlasti. On olemas näiteks ooperid, operetid, balletid. Et muusikalis on põhipointiks muusika, see on vaieldav. Kõige rohkem võib seda öelda opereti kohta. Muusikal on omaette žanr. Sõnu "muusikalfilm" ja "ooperfilm" soovitab ÕS.
Igatahes tuleb eristada muusikali kui teost ning selle lavastust. Ühe ja sama muusikali võib lavastada nii teatris kui ka kinos. Sageli võetakse teatrilavastus filmilavastusele mingis suhtes aluseks. Andres 3. juuni 2007, kell 13:15 (UTC)
Ok, ok... Jürka 3. juuni 2007, kell 13:17 (UTC)

Tuleb meeles pidada inglise musical tähendab muul juhul muusikalist (eesliide muusika-). Eesti keeles tähendab muusikal ainult lavateost. Kohendasin määratlust EKSS-i järgi. 193.40.10.180 15. veebruar 2010, kell 13:12 (UTC)

Esiteks, EKSS-is ei anta täpseid erialaseid definitsioone. Teiseks: EKSS-is on öeldud, et tegu on operetitaolise lavateosega, ja see on oluline, sest kui tants ja muusika on hoopis teistsugused, siis muusikaga tegu ei ole. Kolmandaks, EKSS-is ei pruugi olla sõna kõiki tähendusi. Andres 15. veebruar 2010, kell 15:17 (UTC)

Muusikal on etendus kus on kasutuses laul,tants,jutt ja muusika.

See on ebapiisav. Andres 20. veebruar 2008, kell 18:01 (UTC)

Enne oli siin nii:

Muusikal (inglise keeles musical theatre, musical theater) on Broadwaylt pärinev muusikateatri žanr.

Andres 15. veebruar 2010, kell 15:08 (UTC)

Praegune definitsioon ei ole ammendav, sest muusikal on eeskätt žanr. See "võrdne tähtsus" on liiga ebamäärane, et selle kaudu midagi defineerida. Oluline on ka ajalooline kuuluvus. Andres 15. veebruar 2010, kell 15:13 (UTC)

See on ju mõistetav, et kui on teos žanrina, siis on ka vastav lavažanr. Ega ma arvagi, et EKSS-i määratlus lõplik oleks, aga asja olemuse annab piisava täpsusega edasi. Aga kui arvad, et on mõistlik täpsustada, siis palun kohenda. Miks arvad, et selle puhul üldse täpne erialane definitsioon olemas on? kui tants ja muusika on hoopis teistsugused, siis muusikaga tegu ei ole – Kuidas?
Kas miski annab sulle alust arvata, et muusikal võiks veel midagi tähendada, näiteks linateost?
ÕS-is esineva muusikalfilmi võtsin vaata ka alt sellepärast ära, et minu meelest ei peaks nägema ette artikleid mõistetest, mille puhul pole selge, mida nendega silmas peetakse. Loogiliselt võttes võib küll tegu olla muusikalil põhineva filmiga, aga mine sa tea. Parem on sel juhul kasutada sõna muusikafilm. 193.40.10.180 15. veebruar 2010, kell 15:30 (UTC)
Žanr on tähtis sellepärast, et muusikal ei ole määratletav ainult mingite tunnustega, vaid tähtis on žanrikuuluvus. Žanri puhul aga on tähtis ajalugu: teoste loomisel ollakse näiteks teadlikud varasematest sama žanri teostest. On aga võimalik luua hoopis uutmoodi teos, kus samuti on tants, dialoog ja muusika võrdse tähtsusega, aga muusikaliga tegu ei ole. Näiteks võivad tants ja muusika olla hoopis teistsugused kui muusikalis ja seotud hoopis teistmoodi.
Jah, minu meelest võib ka muusikalfilmi nimetada muusikaliks.
Minu meelest on täiesti selge, et muusikalfilm on filmina lavastatud muusikal. Ja kui muusikafilmis on keskne muusika ([1]), siis muusikalfilm ei ole muusikafilm. Tegelikult ka, arvan, et ei ole. Igatahes on muusikalfilmi mõiste selgem kui muusikafilmi mõiste. Andres 15. veebruar 2010, kell 16:45 (UTC)