Arutelu:Kodakondsus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

On olemas ka näiteks linna ja valla kodanikud, mitte ainult riigikodanikud.

. Sellest peaks siis täpsemalt kirjutama. Eestis praegu sellist mõistet ei ole, ega? Andres 29. jaanuar 2007, kell 12:50 (UTC)

§ 7. Valla elanikeks loetakse kõik valla piires elavad isikud.

Valla kodanikuks loetakse Eesti Vabariigi kodanik, kes vähemalt 18 aastat vana ja omab valla piires 2 aasta kestel püsivat elukohta või töökohta, kui ta vallavalitsuse sellekohasel teadaandel ei ole avaldanud soovi edasi jääda oma endise püsiva elukoha või töökoha omavalitsuse kodanikuks.

Vallaomavalitsusel on õigus keelduda hoolekandelist abi vajavate isikute kandmisest valla kodanikkude nimekirja.

Valla kodaniku naine loetakse abielu kestel sama valla kodanikuks, kuhu kuulub ta mees.

Valla kodaniku alla 18 aastased seaduslikud ja seadustatud lapsed loetakse sama valla kodanikuks, kuhu kuulub nende isa.

Valla kodaniku alla 18 aastane vallaslaps loetakse sama valla kodanikuks, kuhu kuulub ta ema.

Alla 18 aastane adopteeritud laps loetakse sama valla kodanikuks, kuhu kuulub adopteerija.

Alla 18 aastane leidlaps loetakse selle valla kodanikuks, kus ta leitud.

Eesti Vabariigi kodakondsusse vastuvõtmisel määrab Siseminister, millise omavalitsuse kodanikkonda isik kuulub, kui kodakondsusse vastuvõetud isiku kuuluvust omavalitsuse kodanikuks ei ole võimalik määrata vastavate seaduste alusel.

7. Linna elanikeks loetakse kõik linna piirides elavad isikud.

Linna kodanikuks loetakse Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18-aastane ja omab linna piires 2 aasta kestel püsivat elukohta või töökohta, kui ta linnavalitsuse sellekohasel teadaandel ei ole avaldanud soovi edasi jääda oma endise püsiva elukoha või töökoha kodanikuks.

Linnaomavalitsusel on õigus keelduda hoolekandelist abi vajavate isikute kandmisest linna kodanikkude nimekirja.

Linna kodaniku naine loetakse abielu kestel sama linna kodanikuks, kuhu kuulub ta mees.

Linna kodaniku alla 18 aastased seaduslikud ja seadustatud lapsed loetakse sama linna kodanikeks, kuhu kuulub nende isa.

Linna kodaniku alla 18 aastane vallaslaps loetakse sama linna kodanikuks, kuhu kuulub ta ema.

Alla 18 aastane adopteeritud laps loetakse sama linna kodanikuks, kuhu kuulub adopteerija.

Alla 18 aastane leidlaps loetakse selle linna kodanikuks, kus ta leitud.

Eesti Vabariigi kodakondsusse vastuvõtmisel määrab Siseminister, millise omavalitsuse kodanikkonda isik kuulub, kui kodakondsusse vastuvõetud isiku kuuluvust omavalitsuse kodanikuks ei ole võimalik määrata vastavate seaduste alusel.

Kiire copy-paste 1937. aasta Vallaseadusest ja 1938. aasta linnaseadusest.

Jah. Aga praeguste seaduste järgi sellist mõistet pole, ega ju? Peale selle, siin on küll juttu valdade ja lindade kodanikest ja kodanikkondadest, kuid mitte kodakondsusest. Andres 29. jaanuar 2007, kell 12:59 (UTC)
Praegu vist jah ei ole, kuid 1940. aastani oli?
Kui oli, ja kui mujal on, tuleb seda muidugi kajastada. Iseasi on see, et ülaltoodust ei jää mul veendumust, et sõna omavalitsuste kontekstis kasutati. Võib-olla välditi seda seaduses meelega. Ja teiseks, pole kindel, kas sellest peab kirjutama samas artiklis. Andres 29. jaanuar 2007, kell 13:07 (UTC)