Arutelu:Eesti Vabariigi põhiseadus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Leian, et peatüki "Eesti Vabariigi põhiseadus" all peaks käsitlema kõiki Eestis kehtinud põhiseadusi ning samuti põhiseaduslikke akte. Põhiseaduste tekstid võiksid olla lisatud põhiseadusi käsitlevale artiklile. Põhiseaduse teksti äratoomine ei anna ilma selgitusteta midagi erilist, seda saab vaadata ka Riigi Teatajast kui vaja.

ToomasVe 11:06, 10 Nov 2004 (UTC)

Nõus. Põhiseaduste tekstid võiks panna Vikitekstidesse, kuid on mõeldav, et nad oleksid artiklite koosseisus. Pealegi ei ole siintoodud tekst vist praegu kehtiv põhiseadus. Andres 11:16, 10 Nov 2004 (UTC)
Ei, siiski on praegune. Andres 11:17, 10 Nov 2004 (UTC)
Igasugu teavet võib leida igalt poolt. Vikipeedia eesmärk ongi see, et koondada ühte kogu teave või saan ma sellest valesti aru? Põhiseadus kui artikkel peaks ka olema, kuhu koondada ka varasemaid ja teiste riikide (tõlkeid) omi.Paul 11:54, 10 Nov 2004 (UTC)

Nõustun, et Vikipeedia peaks sisaldama igasugust teavet, kuid see teave võiks olla süstematiseeritud. Eesti Vabariigi põhiseaduse tekst ei ütle põhiseadusest mitteteadvale inimesele mitte midagi, kui on vaja leida seda teksti, saab selle kätte vabalt ka muudest allikatest. Ei usu, et keegi tuleks Eesti põhiseaduse teksti otsima entsüklopeediast. Samas leian, et see ei tähenda, et seda teksti ei peaks Vikipeedias olema. Lihtsalt asukoht võiks olla süsteemsem: esmalt näiteks artikkel "Eesti Vabariigi põhiseadus", kus kirjeldatakse lühidalt Eesti Vabariigi kehtinud ja kehtivat põhiseadust ja teisi põhiseaduslikke akte (k.a nt Eesti Asutava Kogu poolt vastu võetud ajutist põhiseadust), nende põhimõtteid jne ning eraldi viitena võiks ära näidata vastava põhiseaduse teksti.

Praegusel juhul on artikli pealkiri ebaselge, sest pole aru saada millisest põhiseadusest räägitakse (kuigi asjaga kursis olev inimene saab aru, et tegu on 1992. aasta põhiseadusega), sest Eestil on olnud enne praegust neli konstitutsiooni.

ToomasVe 13:59, 10 Nov 2004 (UTC)

Põhimõtteliselt me saame ühtemoodi aru, erinevus ehk seisneb selles, et entsüklopeedias (trükituna) on põhiseaduse või muu sarnane tekst mõeldamatu aga siin Vikipeedis on see võimalik. Näiteks olen otsinud internetist varasemaid EV põhiseadusi - kahjuks seni ei ole leidnud. Niiet kui ma mitteteadva inimesena soovin võrrelda tekste, siis see ei ole õnnestunud - ühesõnaga, selles küsimuses jäängi esialgu mitteteadvaks. Vikipeedia eesmärk on neile-meile mitteteadvatele koht, kust otsida kvaliteetset infot ja loodan, et tulevikus saab temast tõesti üks mahukamaid teatmeallikaid.
Mis puutub põhiseaduse artiklisse, siis nõustun, et see esmane variant ei olnud õiges kohas ja süsteemne, muutsin seda ehk nii on parem. Arvatavalt saab alati paremini - tänu koostööle. Paul 12:53, 11 Nov 2004 (UTC)

Nõustunud sellega, et põhiseaduste tekstid peaksid olema kättesaadavad ja seega ka võrreldavad. Olen nõus ka sellega, et Vikipeedia formaadi eelis on see, et lisaks artiklile on võimalik sellele artiklile lisada ka kirjalik allikas (kui seda ei takista muidugi autoriõigus), mida artikkel analüüsib või millel artikkel põhineb.

Selle mitteteadmisega ei mõelnud ma solvata, lihtsalt pillasin sõna. Vabandust.

1938. aasta Eesti Vabariigi põhiseaduse saaksin ma lisada, kui ära näidata koht kuhu. Niisama uisapäisa ei ole mõtet, sest ebaselge oleks isegi artikli pealkiri (nt kas 1937. või 1938. aasta põhiseadus). Ootan selle kohta ettepanekuid.

Parimate soovidega, ToomasVe 14:50, 11 Nov 2004 (UTC)

Leidsin koha 1938. a põhiseaduse teksti jaoks, lisan selle. ToomasVe 14:52, 11 Nov 2004 (UTC)

Ei, ma ei solvunud - vastupidi mulle meeldib kui me nii arutleme, õigemini väitleme, kasvõi ägedalt, siis seda parem tulemus meie koostööst. Paul 18:55, 11 Nov 2004 (UTC)

Tsiteerides: Kui põhiseadusandja ei pea kinni temal lasuvast kohustusest, on suveräänsel rahval õigus... ... see ei ole korrektne, sest kõik Eesti Vabariigi põhiseadused just nimelt suveräänse rahva poolt antud (rahvahääletusel vastu võetud)... on kaks erinevat asja: seaduseandja (meil parlament ehk Riigikogu) ning Põhiseaduse andja (meil rahvas, rahvahääletusel). Seaduseandja peab tuginema Põhiseadusele, mis tähendab, et KÕIK seadused peavad tulenema ja olema kooskõlas Põhiseadusele... seda aspekti tahaks näha lahtikirjutatuna... --Lulu 10:10, 4 May 2005 (UTC)


See vikilink ei ole vist täpne: jääb mulje, et inglise viki artiklis räägitakse ainult 1992. aasta põhiseadusest. Andres 2. august 2006, kell 18.32 (UTC)


Võibolla pakub huvi, et lause "... peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade" on põhiseadusesse soovitanud Alfred Käärmann. Eelnõu teksti sattus see Kaido Kama kaudu. --Valdis (arutelu) 15. august 2012, kell 22:30 (EEST)