Arutelu:Arhangelsk

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ma ei saa Taivo parandustest aru. Projektorganisatsioonide hoone on üks linna tähelepanuväärsemaid hooneid, miks ei peaks sellest eraldi artiklit olema, samuti Pur-niemist? Jaanuari keskmine temperatuur ja juuli keskmine temperatuur on meteoroloogias kasutatavad näitajad. Peavad ju olema artiklid, kus on avatud nende olemus ning toodud võrdlusandmed. Andres 1. juuni 2009, kell 11:07 (UTC)

Meil puudub lehekülg Primorski rajoon, järelikult ei tohiks linkida Primorski rajoon (Arhangelski oblast). Andres 1. juuni 2009, kell 11:08 (UTC)

Ka aasta keskmine sademete hulk on näitaja, mille kohta peaks olema artikkel. Tuleks kirjeldada selle olemust ning tuua võrdlusandmed, muidu ei ütle see arvnäitaja midagi. Andres 1. juuni 2009, kell 11:09 (UTC)

Mul on praegu käes Hispaania motellide kataloog, kus on antud andmed augusti seisuga. Kas siis tuleb teha ka artiklid "Augusti keskmine temperatuur"? EE atlases on kaart aprilli ja oktoobri keskmise temperatuuri kohta. Kas ka aprilli ja oktoobri keskmise temperatuuri kohta tuleb oma artikkel? Ja mille poolest need artiklid üksteisest erineksid? Kas tulevad ka artiklid "jaanuari keskmine sademehulk" ja "augusti keskmine sademehulk"? Taivo 1. juuni 2009, kell 19:51 (UTC)
Kliima iseloomustamisel pakuvad kõige suuremat huvi kõige külmema ja kõige soojema kuu keskmised temperatuurid. Tavaliselt on need jaanuar ja juuli. Nende keskmised on kõige kasutatavamad ja seetõttu kõige paremini võrreldavad.
Kliima iseloomustamisel kasutatakse sademete hulga näitajana kõige sagedamini aasta keskmist sademete hulka.
Lühidalt, tegu ei ole suvaliselt valitud, vaid kõige rohkem kasutatavate näitajatega. Kui neist artikleid mitte teha, ei saa kliima iseloomustustest vajalikku infot kätte. Andres 1. juuni 2009, kell 20:14 (UTC)
Aga seda ma räägingi, et kui kõige kuumem pole mitte juuli, vaid august nagu Hispaanias, kas tuleb artikkel "Augusti keskmine temperatuur" või ei? Ja kui sademete hulk kuude lõikes väga tugevalt kõigub nagu Hispaanias, kas tulevad artiklid "jaanuari keskmine sademetehulk" ja "augusti keskmine sademetehulk"? Taivo 2. juuni 2009, kell 14:30 (UTC)
Minu meelest ei ole praegu tarvis augustikuu pärast muretseda. Andres 2. juuni 2009, kell 15:24 (UTC)
Ettenägelikkus – kui eeldada, et tulevad eraldi artiklid jaanuari ja juuli sademete kohta, siis peavad tulema ka ka kõigi teiste kuude kohta samasugused artiklid – aga ilmselt ei ole sellel mõtet. 2. juuni 2009, kell 15:43 (UTC)
Miks peavad? Nad tulevad juhul, kui nende järele vajadus tekib. Jaanuari- ja juulikuu omade järele on praegu vajadus. Tegelikult ongi nad juba olemas, kuigi teise nime all. Artiklid Kliimanäitaja on öeldud, et kõnealused kolm on peamised kliimanäitajad. Andres 2. juuni 2009, kell 18:23 (UTC)
Sa pead vajaduse all silmas selle suva kes tekitab punase lingi sinna, kuhu seda ehk vaja poleks? Pikne 2. juuni 2009, kell 21:34 (UTC)
Ei pea. Kui see punane link peaks tekkima, küllap siis arutatakse, kas seda on vaja. Andres 3. juuni 2009, kell 08:42 (UTC)
Usun, et artiklist sademete hulk piisab. Eraldi "kuu keskmise sademete hulga" ja "aasta keskmise sademete hulgaga" pole eriti midagi peale hakata. 2. juuni 2009, kell 15:13 (UTC)
Ei ole nõus. Aasta keskmine sademete hulk on kõige levinum näitaja; ei mäleta, et oleks muid kohanud. "Sademete hulk" võib muidugi ka olla. Just aastase kõikumise tõttu kasutataksegi seda näitajat, sest ta iseloomustab kliimat paremini kui ühe kuu näitajad. Andres 2. juuni 2009, kell 15:24 (UTC)
Kõigi kuude temperatuuri ja sademete keskmisi kajastab kliimadiagramm. Andres 2. juuni 2009, kell 15:26 (UTC)
Kasutataksegi, aga mida sa vastavas artiklis eraldi kirjutad? Milline (keskmine) sademete hulk ja mis aja jooksul (aasta) sisaldub väljendis. Sisuline suurus on ikkagi sademete hulk. 2. juuni 2009, kell 15:43 (UTC)
Sademete hulgast kui niisugusest võib tõepoolest eraldi artiklis rääkida, ja see artikkel on ka olemas. Aga aasta keskmine sademete hulk on üks peamistest kliimanäitajatest. Tähtsaim asi selles artiklis on õpetada seda näitajat interpreteerima. Andres 2. juuni 2009, kell 18:23 (UTC)
Ma ei tea kust selline kliimanäitajate liigitus pärineb. Siin näiteks on kahte põhilist kliimanäitajat mainitud kui lihtsalt temperatuur ja sademed. Mu meelest on aasata keskmine sademete hulk ainult sademete hulga kokkuleppeline kitsendus, mida on teatud juhul hea võrdlemisel kasutada. Rääkides sademetest ehk sademete hulgast (ükskõik mis aja jooksul) kui kliimanäitajast, ei tea ma mis peaks lisaks selle kohta käivale eraldi mainimist leidma aasta keskmise kliima artiklis ja seda nii, et see ikka vääriks lisaks eelnevale eraldi entsüklopeedia artiklit. Kuidas üksikasjalikku näitajat tõlgendama? Üksikasjaliku näitaja juures ehk polegi tõlgendusruumi. Pikne 2. juuni 2009, kell 21:34 (UTC)
Seda ma ei tea, küsige Geonarva käest. "Temperatuur ja sademed" ei ole kliimanäitajate nimetusena täpsed, see peaks ju selge olema.
Vastavas artiklis tuleks alustada sellest, mis see täpselt on (osalt saaks toetuda artiklile sademete hulk). Seejärel tuleks selle näitaja väärtused seostada kliimatüüpide jms ning anda hulk võrdlusmaterjali selle näitaja väärtuste kohta eri kohtades. Tõlgendus tähendab kas või otsustamist, kas see on suur või väike väärtus.
Mis asi on aasta keskmine kliima? Arvan, et just sellist artiklit ei ole tarvis.
Sademete hulk kui niisugune ei ole kliimanäitaja, sest sademete hulgast võib rääkida mingi kindla aja ja koha puhul. Aasta keskmine sademete hulk isegi ei kuulu selle mõiste alla. Artiklis sademete hulgast tuleks rääkida pigem sademete hulga määramise metoodikas.
Aasta keskmine sademete hulk on omaette mõiste ning seetõttu on sellest minu meelest otstarbekas rääkida omaette artiklis, mitte panna lugejat koondartiklis tuhnima. Andres 3. juuni 2009, kell 08:42 (UTC)

Sõpruslinnad oleksid paremini loetavad, kui nad oleks tärnidega eraldatud. Kuupäevad tuleb kirjutada seestütlevas käändes. Andres 1. juuni 2009, kell 11:19 (UTC)


Vene viki järgi oli linna nimi 1613. aastani Novõholmogorõ. Andres 1. juuni 2009, kell 16:33 (UTC)

Ei tea, kust sa lugesid, jämedas kirjas on Novõje Holmogorõ. Taivo 2. juuni 2009, kell 14:30 (UTC)
Teabekastis on Novoholmogorõ. Ma ei tea, kumb õige on. Andres 2. juuni 2009, kell 15:24 (UTC)
Nalja teete või? Viitate vene vikile, kus on tekstis ilma viiteta Novõje Holmogorõ. Aga samas teabekastis, on koos viidetega, et nimi oli algul Holmogorõ, siis Arhangelski ja lõpuks Arhangelsk. Andres 2. juuni 2009, kell 18:31 (UTC)
Siin on kirjutatud, et "Город был назван Новым городом или Новохолмогорами." Siin: "Новый город, ставший единственным в то время морским портом России, вначале был назван Новым Холмогорским городом (Новохолмогорами) но жители стали называть его по монастырю Архангельским городом." Tundub, et nad on üsna usaldusväärsed allikad. Sellest Novoholmogorõ sobib rohkem. Geonarva 2. juuni 2009, kell 18:46 (UTC)

Praeguseks oma endise tähtsuse kaotanud Holmogorõ on ajalooliselt vanem Arhangelkist, sellest ka kunagine nimi Novoõe HolmogorõZosma 2. juuni 2009, kell 18:56 (UTC)

Kust Sa võtad selle "Novõje Holmogorõ"? Pole ühtki allikat. Andres 2. juuni 2009, kell 19:41 (UTC)
Архангельск, Архангельск lõigus Исторический очерк Valju 2. juuni 2009, kell 19:54 (UTC)
Siis paneme sisse kõik nimevariandid koos viidetega. Praegu viidet pole. Andres 2. juuni 2009, kell 20:07 (UTC)

Vana elanike arv: 348 400 (2010) Velirand (arutelu) 4. jaanuar 2018, kell 10:52 (EET)