Arutelu:Apostellik suktsessioon

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Öeldakse ka "apostellik suktsessioon". Andres 01:04, 3 Sep 2004 (UTC)

Jah, minagi olen seda teist märksa rohkem kohanud. Kõlab paremini (ilmselt midagi kõnerytmis). Igatahes on linke mõlema peale, nii et kumb jääb põhivormiks ja kumb saab suunamisleheks? --Oop 12:39, 31 Dec 2004 (UTC)

Definitsioon[muuda lähteteksti]

Esimene probleem on selles, et Leon muutis definitsiooni laiemast kitsamaks jälle tagasi. Tema pakutud definitsioon on liiga piiratud ega anna edasi asja kaasaegset olemust. Praegusel juhul välistab üldine definitsioon teises alajaotuses ehk protestantliku traditsiooni osas toodud selgituse õigsuse. Seepärast teen ma ikkagi ettepaneku minna tagasi laiema määratluse juurde, mille ma oma tekstis sisse tõin. Loomulikult võib muuta selle sõnastust, et see kõlaks paremini. Oma seisukoha kinnituseks saan ma esitada:

(1) ingliskeelse Wikipedia definitsiooni, mis ütleb selgelt, et In Christianity, the doctrine of Apostolic Succession (or the belief that the Church is 'apostolic') maintains that the Christian Church today is the spiritual successor of the Church of the Apostles;

(2) Arnold Erhardti uuringu apostlikust suktsessioonist, mis väidab, et In its broader sense, apostolic succession refers to the relationship between the Christian church today and the apostolic church of New Testament times. Thus, apostolic succession refers to the whole church insofar as it is faithful to the word, the witness, and the service of the apostolic communities. Understood in this way, the church is not simply a collectivity of individual churches; instead, it is a communion of churches whose validity is derived from the apostolic message that it professes and from the apostolic witness that it lives.

Teine probleem on tõesti see, et milline neljast terminist võtta põhimõisteks, milliste pealt teha ümbersuunamine ja millised mainida ära lihtsalt artikli sees. Katoliku kiriku uue katekismuse tõlkest lähtudes kasutaks ma apostellikku suktsessiooni, endale oleks kõige kodusem apostellik järjepidevus. Mida ülejäänud arvavad?

Sacerdos79 8. jaanuar 2006, kell 13.09 (UTC)

Kas saaks ehk eristada apostellikku suktsessiooni kui piiskopiameti järjepidevat edasikandumist piiskopipühitsuse kaudu ja apostellikku järjepidevust kui kiriku järjepidevust? Andres 8. jaanuar 2006, kell 13.17 (UTC)

Kuivõrd suktsessioon ei tähenda muud kui järgnevust või järjepidevust (ld successio), siis oleks selline eristus väga kunstlik ja võib-olla isegi eksitav, kuigi mõte iseenesest on huvitav. -- Sacerdos79 8. jaanuar 2006, kell 16.02 (UTC)

Sõna successio tähendab eeskätt ametijärglust, ja mitte järjepidevust.
Olgu kuidas on, igatahes tuleb "kitsamal" ja "laiemal" mõistel eksplitsiitselt vahet teha. Andres 8. jaanuar 2006, kell 16.08 (UTC)

OK, pakun siis välja kompromisslahenduse, mis säilitab suures osas praeguse ülesehituse: toome põhidefinitsioonina välja kitsama tõlgenduse ehk siis ametijärgluse, aga sel juhul viitame teises või hiljemalt kolmandas lauses muude tõlgenduste olemasolule, mille kohta tekitame allpool eraldi alajaotuse - esialgu kas või sellesama protestantliku traditsiooni pealkirja all, hiljem võib vajadusel ka selle ümber nimetada. Oluline on siiski see, et esimeses lõigus saaks inimene teada, et ametijärglus ei ole selles kontekstis ainus tähendus, mille sõnale "suktsessioon" saab omistada. On see rahuldav lahendus? Kui jah, siis peaks edasi ära otsustama ka selle, millise sõnaühendi me põhimõistena kasutusele jätame/võtame! :) -- Sacerdos79 8. jaanuar 2006, kell 17.54 (UTC)

See on rahuldav lahendus eeldusel, et sama terminit tõesti kasutatakse kahes tähenduses. Pealkirjana eelistaksin sel juhul "Apostellik suktsessioon" ning teiste pealkirjade alt peaks siia tulema ümbersuunamine. Andres 8. jaanuar 2006, kell 19.47 (UTC)

Jah, siin oleks appi vaja protestantliku taustaga teoloogi... minu kokkupuude selle termini kasutusega on eelkõige "katoliku traditsiooni" kontekstis ja muid tõlgendusi olen lugenud valdavalt üksikutest uuringutest/teatmematerjalidest, mis ei tarvitse olla üldaktsepteeritud protestantlikus teoloogias (kui neid rohkeid suundi saab üldse ühe nimetaja alla kokku võtta). Selles mõttes olen praegu isegi üsna rahul olemasoleva tekstiga ja kui õnnestub usaldusväärsest eestikeelsest allikast selle termini täpsed kasutusviisid teada saada, arendame teemat edasi. Muidu, ma kardan, vaidleme me asjade üle, mida ei suuda kumbki pool 100-protsendiliselt verifitseerida. Sellele vaatamata oli teema minu arust diskussiooni väärt ja ajendab mind lõpliku tõe leidmisel aktiivsemalt edasi tegutsema! Tänan osavõtjaid! :)

Apostellik suktsessioon on minu meelest ka väga hea variant. Jääme siis selle juurde. -- Sacerdos79 8. jaanuar 2006, kell 20.57 (UTC)


ja enamik teadlasi ei usu apostelliku õpetuse või järjepidevuse olemasolu olukorras, kui puudus nn kristlik pealiin ja oli õpetuste (traditsioonide) paljusus.

Võtsin selle välja, sest minu meelest ei ole siin jutt mitte õpetuse järjepidevusest, vaid ametijärglusest.

Saardi raamatu viide on leheküljenumbrita. Mul on ka kahtlus, kas on õigesti refereeritud. Andres (arutelu) 18. jaanuar 2014, kell 16:42 (EET)

Kui ma nüüd eelneva arutelu läbi loen ja piilun teistesse vikidesse, siis näen, et siin annab end tunda kahe mõiste eristamata jätmine. Üks asi on katkematu ametijärgluse eitamine, teine asi on õpetuse järjepidevuse eitamine. Artikkel vajab ümbertöötamist. Andres (arutelu) 18. jaanuar 2014, kell 16:48 (EET)