Arutelu:Andres Ehin

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eerik, kas Sul on sellist Andres Ehina pilti, mille tohiks artiklisse sisse panna? Andres

Kahjuks ei ole. Võrgus on paar pilti, aga tundub, et neid ei tohi kasutada. Eerik

Ma ei ole tegelikult kindel Ehina nime käänamises, kuid tundub, et ta ise eelistab a-tüvelist käänamist. Andres

Teatmeteostes on igal juhul "i". Kõnekad on ka Google'i arvud: "Ehina": 6 eestikeelset lehekülge; "Ehini": 102! Eerik

Ma arvan, et kolmandas lingis olevat pilti saab kasutada. Esimeses olevat saab kohe kindlasti, kuid see pole eriti hea.

Sellel leheküljel on Antoine Chalvini aadress. Ta ei maini piltide kohta midagi, aga peaks vist ikka küsima. Talle võib eesti keeles kirjutada. Teine võimalus on küsida Andres Ehinilt endalt mõni pilt. Nii võiks ehk saada kõige parema pildi. Andres 14:50, 14 Jan 2004 (UTC)

Ma ei tea, kas on võimalik korraga olla kooliõpetaja sölkuppide juures ja Eesti ajakirja toimetada. Peaks kontrollima, kas aastaarvud ikka on õiged. Taivo 18:15, 26 Mar 2005 (UTC)


Minu arusaamise järgi ajalehtede ja ajakirjade nimed ei käi jutumärkides. Ainult teoste pealkirjad peavad jutumärkides olema. Andres 18:39, 26 Mar 2005 (UTC)

Tema luuletõlkemeetodiks on "hingemaastiku" edasiandmine. --- Mida see võiks tähendada? Iga luuletus ja iga luuletuse tõlge annab edasi hingemaastikku või siis k a hingemaastikku. Kui see "hingemaastik" midagi tähendab, siis tuleks seletada ning kui on võetud kusagilt, siis öelda, kust võetud.

Jah, see on tsitaat, tuleb allikas üles otsida. Andres 17. aprill 2009, kell 09:55 (UTC)

Nad valdasid vene ja saksa keelt sama hästi kui eesti keelt. Kodus valitses kosmopoliitlik õhkkond -- Kust need andmed? Eeldaks viidet.--Brita 17. aprill 2009, kell 08:40 (UTC)

Need andmed on vist ühest võõrkeelsest eesti kirjandust tutvustavast väljaandest, see tekst on ka veebis väljas. Tuleb pisut otsida. Andres 17. aprill 2009, kell 09:55 (UTC)

Väike tähelepanujuhtimine. "Esimesest abielust komiga" on Ehinil lapsed. Mõjub kuidagi imelikult. Sellistel juhtudel peaks inimesel ikka nimi olema. --Vikker 18. mai 2009, kell 06:29 (UTC)

Kui see nimi teada oleks, tuleks seda kahtlemata kasutada. Andres 18. mai 2009, kell 07:29 (UTC)

Kas eksin, kui ütlen, et siin ariklis on tunda autoriteksti? "...Jaan Kaplinski. Sõprus viimasega avardas tunduvalt Ehini silmaringi." "...elab Ly Seppeli isalt päritud majas". See võib kõik õige olla, aga eriti viimane lause on kuicdagi piinlik. Viiteid ka ei ole. --Vikker 18. mai 2009, kell 06:38 (UTC)

Suur osa siinsest materjalist refereerib Ehini intervjuud [1]. Seal räägib ta ka sellest, kuidas Kaplinski teda mõjutas. Tegu on refereeringuga, mis võiks olla ka detailsem.
Minu meelest on oluline märkida, miks Ehin Raplas elab.
Viited tuleb tagantjärele otsida, kättesaadavat materjali uuesti läbi vaadates. Selle artikli kirjutamisel viitamisnõuet ega õieti -võimalust veel ei olnud. Andres 18. mai 2009, kell 07:29 (UTC)

Viidete asi on selge. Aga. Minu meelest on oluline märkida, miks Ehin Raplas elab, ütled Sa. Kas oluline on see, et tema ise või Ly Seppel on pärinud maja (muide artiklist ei selgu, kumb on pärija) või see, miks Ehin ei ela Tallinnas, Jenissei ääras või kus tahes mujal, vaid just Raplas? Saan aru, et kui inimene elab koos sölkuppidega, siis on see oluline detail, mis mõjutab tema loomingut (vähemalt võib mõjutada), aga Rapla ja naiseisa maja...? Kas see detail kuidagi kollaselt ei lõhna? Toon ühe näite veel, et küsida, mis vastab Vikipeedia olemusele ja mis mitte. Oletame, et tuntud isikul on raske, aga natuke piinlikuks loetav haigus, näiteks vaimuhaigus või suguhaigus. See mõjutab tema elu, suhteid avalikkusega, loomingut. Kas seda peaks siis mainima, et see või teine isik on diagnoosiga või on olnud mingis haiglas? Selliseid asju on. Aga kuidas jääb delikaatsete isikuandmetega? Inimliku, delikaatse suhtumisega? --Vikker 18. mai 2009, kell 08:02 (UTC)

Delikaatseid isikuandmeid muidugi ei avalda, ja üldjuhul ei saagi avaldada, sest need pole avalikustatud.
See, mis siin on maja kohta öeldud, on saadud usaldatavast avalikust allikast, mitte kuulujutust ega siseinfost. Tõsi küll, praegu mul ei õnnestunud allikast leida. Arvan, et seda on kas Andres Ehin või Ly Seppel mõnes intervjuus öelnud. Igatahes ei ole tegu delikaatsete andmetega või millegi sellisega, mida asjaosalised häbenevad.
Öeldu ei ammenda muidugi põhjusi, miks Andres Ehin Raplas elab, kuid minu arvates võimaldab olukorda paremini mõista. Kui me kirjeldame inimese elulugu, siis on elukoht (ja ka näiteks õppimis- ja töökohad, abielud ja lapsed) minu arvates olulised olenemata sellest, kas need tema loomingut on mõjutanud. Andres 18. mai 2009, kell 08:17 (UTC)

1. Jah, saan aru. Samas aga ei ole entsüklopeediaartikkel siiski monograafia, vaid virtuaalruumi lõpmatusest hoolimata siiski küllaltki kokkusurutud kirjutis. Lühikeses loos omandab värvikas detail suurema kaalu kui tal oleks pikas põhjalikus ja paljude eludetailidega monograafias. Lühikeses loos tekitab detail, et keegi elab Raplas naiseisa majas küsimuse, misk seda nii väga rõhutatakse, mida sellega tahetakse öelda ja üks assotsiatsioon oleks kurjema lugeja puhul, et tahetakse öelda: Ehin ei ole suuteline endale korteritki hankima vms. 2. Kas asi ei ole ka taustas, kontekstis, milles millestki räägitakse? Viisakas inimene teab, kus ja mida sobib ütelda, jne. Praegune meeedia on loonud aga kujutluse, et kõik peab olema totaalselt avalik ja seda on hakatud rakendama ka mujal kui meedias. Kas totaalse avalikustamise põhimõte aitab kaasa entsüklopeedia tõetaotlusele? --Vikker 18. mai 2009, kell 08:57 (UTC)

1. Vikipeedia on ikkagi mõeldud olema põhjalik, mitte võrreldav kokkusurutud esitusega entsüklopeediatega. Arvan, et Vikipeedia artikkel peakski olema võrreldav monograafiaga (muidugi ei mahu kogu monograafia ühte artiklisse). Olukorra parandamiseks sobib üldjuhul kogu artikli detailsuse suurendamine. See konkreetne fakt tundub mulle siiski tähtsana. Võib-olla asjaosalised on sellest põhjalikumalt rääkinud, aga see on täitsa võimalik, et 1974. aastal oli see korteriprobleemi lahendus, hiljem aga teadlik eelistus. Ega siis korteri hankimine 1974. aastal lihtne polnud ega pole seda ka praegu, kui tegutsed humanitaaralal.
2. Totaalsest avalikustamisest pole siin juttu. Vikipeedia avaldab ikkagi seda, mis on juba avalikustatud, ja eelkõige seda, mis on avalikustatud asjaosaliste endi poolt või nende nõusolekul. Andres 18. mai 2009, kell 10:10 (UTC)


Kas Ehini romaanidena märgitud teosed on ikka romaanid? Oleks vist hea, kui selguks, mis osakonnas ja mis ametikohal ta ENE-s töötas. --Brita 22. mai 2009, kell 17:21 (UTC)

"Roheliste ja Kuningriiklaste nimekirjas" – see on ebamäärane ja ei ole ka keeleliselt õige (milleks suurtähed?). --Brita 14. aprill 2010, kell 12:16 (EEST)

täpsustasin [vvk.ee valimiskomisjoni] lehe abiga, lisasin viite. mulle tundub ebamäärane lause: "Taasiseseisvumise ajal oli ta poliitiline aktivist." selle võiks kuidagi lahti kirjutada, ise paraku paugupealt ei oska. Ohpuu 14. aprill 2010, kell 12:31 (EEST)

Hea parandus ja õige märkus. Sellel ebamäärasel lausel vist ei olegi erilist sisu, arvatavalt on see üksnes üleminekulause. Võiks seniks ära võtta, kuni midagi asisemat asemele on panna. --Brita 14. aprill 2010, kell 12:45 (EEST)

olla olnud Raplamaa Rahvarinde esimees. panen asemele. Ohpuu 14. aprill 2010, kell 13:15 (EEST)

Kalev Ehini kohta peaks olema eraldi artikkel. Miks peaks temast siin rääkima? Sugulust võib muidugi mainida, aga parem oleks, kui sugulusvahekord oleks selgitatud. Võib-olla ta on kauge sugulane. Andres 19. aprill 2011, kell 21:50 (EEST)