Arutelu:Alcamo vald

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Kui kaalutlused on samad, mis eelnevates aruteludes, siis see, mis siin on kirjas linna kohta, on vale. On küll tihedamalt asustatud tsenter, aga linn kui selline on teiste vikide järgi üheselt kogu omavalitsusüksus, mitte siin kohapeal konstrueeritud kitsam kontseptsioon. Võimalik, et tihedalt asustatud tsentrit käsitletakse ka eraldi, aga siis tuleks seda segaduse vältimiseks nimetada pigem millekski muuks kui lihtsalt linnaks. Ma ei näe vastuolu ka selles, et linna sees saab eristada omaette asustusüksusi, antud juhul näiteks Alcamo Marina, lihtsalt asula pole viimase kohta ilmselt piisavalt täpne määratlus. Pikne 13. oktoober 2013, kell 01:04 (EEST)

Ei, Alcamo on vallasisene asula, mida nimetatakse linnaks, vähemalt mitteametlikult, aga valda ei nimetata linnaks, vähemalt itaalia vikis pole ma seda kohanud. Seda peaks vist märkima, et nimetus "linn" on mitteametlik. Vallas on nii linnalisi kui ka maalisi osasid. Jutt on ka linnast väljas paiknevatest linnustest. Veinikasvatuspiirkond kindlasti ei ole linnaline. Linnaline pole ka mägi.
Mis mõttes "asula" pole Alcamo Marina kohta täpne? Kuidas teda saaks täpsemalt määratleda? Andres (arutelu) 13. oktoober 2013, kell 09:47 (EEST)
Valla kodulehel on valda mõnikord nimetatud ka linnaks, kuid sellel vallal pole õigust end ametlikult linnaks nimetada. Andres (arutelu) 13. oktoober 2013, kell 09:58 (EEST)
Itaalia viki artikli esimeses lauses ei nimetata valda linnaks, aga edasises tekstis juba samastatakse teda linnaga. Kui valda käsitletakse linnana, siis võib teda pidada asulaks. Eesti Vikipeedias mingi muu asustuskontseptsiooni väljatöötamine on aga pehmelt öeldes hämar. Ametlikkus või mitteametlikus pole minu meelest oluline. Kui vald on ühtlasi linn, siis on linnas nii tihedamalt asustatud (linnalised) alad kui ka hõredamalt asustatud (maalised) alad. See ajaloo osa, mis on praegu pandud eraldi leheküljele, sobib ju ka siia. Ühel leheküljel ei tekiks vähemalt segadust sellega, mis see on, mille ajaloost räägitakse.
Alcamo Marina on koht (franzione), aga ma ei tea, millise liigisõnaga teda eesti keeles hea oleks nimetada. Pikne 13. oktoober 2013, kell 11:37 (EEST)
Ei, see ei ole nii lihtne. Linnaks nimetatu ei ole tingimata asula. See väide on minu meelest faktidega ilmses vastuolus, eriti näiteks Hiina ja Soome puhu. "Linn" võib olla valla nii-öelda aunimetus. Pealegi on eri maades sõnadel mõnevõrra erinevad tähendused.
Linna mõistes põimuvad asustuslik ja halduslik aspekt. Seejuures on nii asustuslikud kui ka halduslikud kriteeriumid eri maades erinevad, ja üldkeeles võidakse seda sõna kasutada ka neid kriteeriume eirates. Sellepärast on linnast rääkimine Vikipeedias komplitseeritud. Jätsin "linna" mainimise nüüd üldse ära, sest Alcamo vallal ei ole õigust linna nime kanda (tal ei ole ametlikult linna staatust, kuigi Pietade leitud allika järgi Alcamo sai 17. sajandil linna staatuse) ja puuduvad kriteeriumid otsustamiseks, kas Alcamo asula on linn.
Minu meelest linnas kui asulas ei saa olla maalisi alasid. Aga ma jätsin linna mainimese üldse ära, nii et sel pole tähtsust.
Minu meelest just ühel lehel võibki tekkida segadus sellega, millest räägitakse. On muidugi asju, mis sobivad mõlema alla, aga valla all peaks minu meelest rääkima eeskätt valla maa-ala ajaloost ja valla haldusajaloost. Praegu ajaloo all räägitu kuulub minu meelest kindlasti konkreetselt asula juurde. Osa sellest materjalist ma kavatsen omakorda välja viia eraldi artiklisse. Mõlemad artiklid on pooleli. Arutame siis, kui nad on valmis. Andres (arutelu) 13. oktoober 2013, kell 22:16 (EEST)
Minu meelest siin ongi tegu liiga lihtsustatud käsitlusega, osalt siin välja toodud põhjustel ning "linn" pole niivõrd aunimetus kuivõrd linna ümbrust käsitletakse lihtsalt koos linnaga või linna alla kuuluvana. Jah, sõna "linn" tavatähenduses ja linn kitsamalt defineerituna on pigem tiheda asustusega (mitte maaline), aga minu meelest on selge, et esineb ka hägusemaid juhte, kus linn tervikuna on käsitletav siiski samuti ühe asulana. Pikne 14. oktoober 2013, kell 19:12 (EEST)
Jah, siin on ebamäärasus. Lahtiseks jääb see, kas Alcamo Marina on eraldi asula. Minu meelest on, sest ta on Alcamost selgelt lahus, ja ka Geonamesi järgi on ta eraldi asula. Andres (arutelu) 15. oktoober 2013, kell 08:39 (EEST)