Arutelu:Adžaaria

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ma arvan, et asukoha kaart võiks olla pärast artikli alguslõiku, milles asukohta kirjeldatakse. Lipp võiks olla kas enne teksti või tabelis. Andres 21:05, 23 Dec 2003 (UTC)

See plaan ei õnnestunud, sest kaart ja lipp kõrvuti ületavad lehekülje laiuse (vähemalt minul, ma arvam, et teistel ka).
Mulle meeldib väga Sinu tabeli variant!

Andres 00:51, 24 Dec 2003 (UTC)

See uus kujundus on minu meelest väga maitsekas. Minu meelest oleks hea, kui me teeksime ka riikide puhul tabeli malli samas vaimus ümber. Ma leian, et sealne tabel on ikka veel andmetega üle koormatud ja mitte eriti ilus.
Ainuke asi, mis ma teisiti teeks: jätaksin transkriptsioonil sulud ära. Andres 22:13, 3 Jan 2004 (UTC)
Riikide tabelis segavad loetavust tekstiridade vahejooned. Transkriptsiooni puhul pole vahet. Urmas

Kaardi juures on see hea asi, et on näha, kus meri on. Aga praegu võtab kaart minu ekraanil ära osa tekstiruumist (praegu on selles ruumis sisukord). Mitte et mul midagi lugemata jääks, aga ikkagi...

Imelik. Kaart on tabeli sees ja selle laius (320px) ületab kaardi piirlaiuse (260px). Neid numbreid ma ei muutnud. Küll läks tabel uue kaardi tõttu ~10px allpoole pikemaks. - Urmas 16:54, 30 May 2004 (UTC)

Lause "Adžaaria on iidsest ajast Gruusia osa." oli omal kohal, sest paraku on Adžaaria läbi ajaloo Gruusiaga kokku kuulnud. Väita, et iidsel ajal Gruusiat olemas polnud, grusiinide juuresolekul ei tasu - nad solvuksid väga. Vähemalt viimased kuus aastatuhandet (nende endi väitel) on nad paikne põllupidaja kultuurrahvas olnud. - Urmas 10:16, 5 Sep 2004 (UTC)

Seda lauset tuleks ehk täpsemalt sõnastada. Andres 10:17, 5 Sep 2004 (UTC)
Võimalik.
Võib-olla nii: "Adžaaria on kogu ajaloolise aja olnud Gruusia osa." Andres 10:56, 5 Sep 2004 (UTC)

Maikuu kohta peaks täpsemalt lahti kirjutama - preagu jääb mulje, et Thbilisi võttis relva jõul võimu Adžaarias oma kätte: 'väed tulid ja Abašidze pidi põgenema'. Siin on tausta vaja. - Urmas 10:49, 5 Sep 2004 (UTC)

Urmas, palun kirjuta, küllap Sa tead täpsemalt. Andres 10:53, 5 Sep 2004 (UTC)

Kirju, miks Sa selle lause välja jätsid, kas see ei pea paika või lihtsalt pole asjakohane?

Rahvusvaheline kogukond toetas Saakašvilit, välja arvatud Venemaa.

Kui Sa midagi välja jätad, siis palun kirjuta alati aruteluleheküljele selgitav märkus. Andres 11:14, 5 Sep 2004 (UTC)

Väljajätmistest[muuda lähteteksti]

Väljajätmistest. Mul on tunne, et igasugused subjektiivsused võiks vähemalt püüda välja jätta (muidugi ei taha see hästi õnnestuda, sest igal kirjutajal on oma maailmavaade). Kui mainida, et "rahvusvaheline üldsus" oli miski asja poolt või vastu, siis see ei anna asja sisule miskit juurde. Pigem öelda konkreetselt, et see (riik, institutsioon) on poolt vaat seetõttu ja too on vastu vaat seetõttu. Näiteks Venemaa huvid naftasadama osas määravad oluliselt tema käitumist. Aga mis loom on rahvusvaheline üldsus/kogukond? Suurriigid, kes üldiselt kujundavad rahvusvahelist arvamust, on kindlasti igasuguse piirkonna iseseisvuse vastu, ükskõik kas see soov on põhjendatud (Tšetseenia) või põhjendamata (Adžaaria). Seega pole mõtet seda ära mainida.

Iidsuse tahaks välja jätta seetõttu, et artikkel on riiklikust moodustisest. Gruusia riiki ei ole eksisteerinud iidsetest aegadest. Ka Eesti riiki mitte. Antud kohal piisab kui alustada artiklit, et piirkond on asustatud grusiinidega, ja kuskil ära mainida Adžaaria autonoomsuse põhjus - usk. See tähendab, et etniliselt on tegu ühe rahvaga, aga autonoomia loodi erinevate usuliste tõekspidamiste baasil. Nagu Bosnias.


Urmase tsitaat: "Maikuu kohta peaks täpsemalt lahti kirjutama - preagu jääb mulje, et Thbilisi võttis relva jõul võimu Adžaarias oma kätte: 'väed tulid ja Abašidze pidi põgenema'. Siin on tausta vaja"

Alati jääb mingi mulje, ja alati on see mulje kellegi jaoks vale :) Tegelikkuses ju toimuski see, et väed tulid ja võtsid relva jõul võimu. Seda ei saa eitada. Mulje hakkab sellest kohast, et kas see oli õigustatud või mitte. Selle koha pealt võiks lisada täpsustuse (tausta), et tegemist oli keskse riigivõimu taastamisega või midagi sellist. Kuna eelnevalt oli pikalt kirjeldatud vägede sissetulemisele eelnenud diktatuurist, siis ei pidanud ma oluliseks rohkem tausta lisada.

Lisaks rookisin välja pidevalt korduva lingi aastaarvule. Minu meelest piisab, kui link aastat puudutavale artiklile on aeg-ajalt olemas.

--Kirju 13:09, 5 Sep 2004 (UTC)

Olen selle 'iidse' lause väljajätmisega nõus. 'Rahvusvahelise ülduse' toetuse või mittetoetuse rõhutamine argumendina on suht' demagoogiline.
Ka olen nõus, et sõna 'iidne' pole üheselt mõistetav ja teda on parem mitte kasutada. Küll aga ei taha ma sugugi nõustuda eestlaste ja grusiinide võrdlemisega, kui jutt on riiklusest ja selle vanusest. Need kaks riiklust on absoluutselt võrreldamatud.
Maikuu sündmuste puhul tuleb teha vahet kahel moodusel võimu võtta. Esimene neist on relva jõul (mille vastu valmistus või mida ootas AA) ning teine lihtsalt jõuga, kuid muid vahendeid (surve avaldustega, õppuste korraldamine, opositsioon) kasutades. Asja juures on äärmiselt oluline, et Thbilisi oli endale selgeks eesmärgiks võtnud esimesest teest hoidumise. Ja see ei ole lihtsalt sõnakõlks, sest tulemuseks oleks olnud variant, mis on Abhaasias ja Transnistrias. - Urmas 13:35, 5 Sep 2004 (UTC)
Arvan, et selle "iidse" lause mõte oli umbes selles, et tegemist on alaga, kus grusiinid on elanud sama kaua kui mujal Gruusias. Artikkel on pikk, nii et väikesed kordused või meeldetuletused ei tee paha.
See "rahvusvaheline kogukond" on tõesti ebaõnnestunud sõnastus. Aga arvan, et ei maksa pidada enesestmõistetavaks seda, mis on ainult asjatundjale enesestmõistetav. Muidu pole ju mõtet Vikipeediat üldse kirjutada. Toetus või toetuse puudumine ei olnud mõeldud argumendina, vaid lihtsalt kirjeldas rahvusvahelist tausta. USA ja ka teised lääneriigid toetasid Saakašvilit moraalselt, aga Venemaaga oli tal vahekord pingeline. Venemaa "hoidis" Abašidzet ja võttis ta lõpuks nii-öelda oma rüppe. (See on minu meelest fakt, olenemata sellest, millistel motiividel USA ja Venemaa sellised positsioonid võtsid. Veel parem oleks muidugi, kui ka seda saaks öelda.) Arvan küll, et pole liigne seda mingis vormis mainida.
Ka Urmase kommentaar Saakašvili poliitika kohta aitab asja mõistmisele kaasa. (Muide, paistab, et ka USA ei olnud sõjast huvitatud). Igasugune kommenteerimine on küll subjektiivne, kuid lugeja peab ometi tõesti midagi teada saama, ja ilma kommentaarita see ei taha hästi õnnestuda. Muidugi võib kirjutajapoolse kommentaari asemel ära tuua erinevaid seisukohti, mille esitamine samuti valgustab asja läbi.
Selleks, et jutt tõesti midagi ütleks, tuleb kirjutada pikalt ja põhjalikult.
Aastaarvude asjas Kirjuga nõus.

Andres 22:40, 5 Sep 2004 (UTC)


"Seldžukid tungisid Adžaariasse 11. sajandil ja mongolid 13. sajandil. 17. sajandil kaotas Gruusia selle territooriumi Türgile. Sel ajal Adžaaria islamiusustati vägivaldselt." - Jääb mulje, et Adžaaria islamistati alles 17. sajandil. On see ikka päris kindel, et seldžukid ja mongolid mingit jälge ei jätnud?

"...Türgis elavate islamiusuliste grusiinide seas, keda tuntakse Lazi nime all." - Kui Lazi on etnonyym, peaks ta olema väikese tähega ja mitmuses (vrdl. 'tuntakse grusiinide nime all'). Kui mingisugune muu väljend, võiks anda eestikeelse vaste ja yhtlasi ytelda, mis keeles seda pruugitakse.

"Abašidze Liidul Demokraatliku Õitsengu Nimel on Gruusia parlamendis 30 kohta." - Et lause on 2003. aastat käsitlevas lõigus, tekib segadus, kas olevikku on kasutatud 2003. või 2004. aasta kontekstis. Kindlam oleks sulgudes ära mainida, millisest ajast milliseni koos istunud parlamendikoosseisust jutt käib. --Oop 08:14, 13 Nov 2004 (UTC)

Kui leiad midagi islami kinnistumisest Adžaarias, pane kirja. Sama kehtib ka viimase lõigu kohta - tee asja arusaadavamaks.
Lazide kohta pole ma päris kindel, kuidas neid eesti keeles täpselt nimetada. Põhimõtteliselt peaksid nad olema 'lazid'. Kindlasti pole nad aga grusiinid, keda "tuntakse Lazi nime all". - Urmas 12:30, 14 Nov 2004 (UTC)

vapp[muuda lähteteksti]

vene vikis on hoopis teistsugune vapp? --WikedKentaur 13. august 2007, kell 18:05 (UTC)


Teepõõsas ei ole põllumajandussaadus. Andres 14. august 2007, kell 20:02 (UTC)

Kas sobob teepõõsa lehed? Geonarva 14. august 2007, kell 20:29 (UTC)
Jah. Andres 14. august 2007, kell 20:40 (UTC)