Arutelu:Ülepüük

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kuidas oleks mõiste ecosystem overfishing eesti keeles? Kas ta võiks olla tõlgitud kui ökosüsteemi ülepüük?--(o.O)Eh...username? 3. november 2011, kell 21:53 (EET)

lohisev, kuid täpsem tõlge terminile võiks olla: "ökosüsteemi oluliselt mõjutav ülepüük" (ecosystem overfishing). Kindlasti jäta sulgudesse ingliskeelne termin! --Bioneer1 4. november 2011, kell 01:15 (EET)

Artikkel on piisavalt põhjalik, pikk ning on täiendatud ka illustreerivate piltidega. Tõlketöö on olnud mahukas ning laused on üldjoontes arusaadavad. Natuke arusaamatuks jäi tõlge "täiendi ülepüük" (Recruit overfishing). Leian, et sõna täiendi asemel võiks olla midagi muud. "Peaaegu kollapsini ülepüütud" kollapsi siselink ei sobi selles kontekstis ning minu arust peaks sõna kollaps üldse millegi muuga asendama. Pealkiri "Alakalastamise kasulikkus" oleks parem ehk "alapüügi kasulikkus" (underfishing)? Keelelised vead "2008nda aasta", "1970datel", samuti võiks asendada sõna biljon miljardiga "igal aastal 5 biljonit USA dollarit". Sõnale "subsidy" eksisteerib eesti keeles paremaid vasteid kui "subsiidium" (liiga võõrapärane), sellega seoses ei ole minu arust sobiv lisada siselinke artikli pealkirjadesse. "152 miljoni USA dollariga", "50 miljonit USA dollarit" võiks lühemalt $ märgiga asendada lihtsalt (liiga lohisev). Organisatsioon "Friend of the sea" peaks "Sea" ka suure tähega olema. Viidatud on korrektselt, kuid ehk oleksite võinud ise ka midagi täiendavalt leida, et ei oleks viited ainult inglisekeelsest Vikipeedia artiklist. Nt. lisapeatükk "Ülepüük Eestis"?. Võiksite artiklisse lisada ka "vaata ka", "kirjanduse" ning "välislinkide" osad, mis on kajastatud Vikipeedia vormistusreeglite all. Leevendamise osas on teil kaldkirjas lause "Hiljutiste Briti Columbia hiidlesta püügipiirkondade...". Kas kogemata või tahtlikult? Miks? "Artikkel 61" ja "Artikkel 62" ei tohiks olla paksus kirjas. Sarnane viga "individuaalsed kvoodid" ning "jätkusuutlik meretoit". Üldiselt on näha, et olete palju vaeva näinud ning artikkel vastab vormistusreeglitele.--Markusr 4. november 2011, kell 17:44 (EET)

Tänan heade ja asjakohaste tähelepanekute eest. Üritan kiiremas korras parandused teha.--(o.O)Eh...username? 6. november 2011, kell 18:09 (EET)

Mõned pisemad, peamiselt keelelised märkused.

 • "Rahvusvahelisel tasandil on ülepüüki püütud reguleerida paljude kehtestatud püügikvootidega." - püü-püü-püü? "püütud" asemel võiks olla mõni muu sõna. "paljude kehtestatud" on ylearu.
 • Ehk võiks linkida kvoodi asemel püügikvoodile või suisa kalapüügikvoodile - kvoot on liiga yldine mõiste, kalapyygikvootidest aga saab eraldi artikli jagu materjali kyll.
 • 3. lõigus "Halvematel juhtudel häirub aga oluliselt veeökosüsteemi talitlus või see muutub oluliselt lihtsamaks..." - võhikule pole ehk kohe ilmne, miks lihtsam talitlus halvem on. Võiks kaaluda ymbersõnastust, nt "vaesustub"/"muutub vaesemaks" vms.
 • Populatsioonile võiks linkida (ehkki tol artiklil on praegu, khm, arenguruumi).
 • "Täiendi ylepyygi" asemel kirjutaks ma oma napi aruga pigem nt "taastootmise ylepyygist". Võiks kontrollida, ehk on selle kohta erialakirjanduses termin olemas, et ei peaks jalgratast leiutama.
 • "ohutatud" p.o "ohustatud".
 • Võiks linkida toiduahelale.
 • Grand Banks ei ole Eestis kuigi tuntud, võiks kirjutada nt "Grand Banksi platoodelt Newfoundlandi saare juures Põhja-Ameerikas".
 • "1970ndatel" võiks olla "1970. aastatel" - ei ole otseselt viga, aga Vikipeedias kaldutakse pigem seda vormi kasutama.
 • "anšoovisevarud" võiks kokku kirjutada.
 • "10.2" p.o "10,2".
 • "BAP- Biodiversity Action Plan" kriipsu eel võiks kah tyhik olla.
 • "La Manche väina" p.o "La Manche'i väina"
 • "kokku kukkumiseni ülepüütud" jätab mulje, et tööväsimusest kukuvad kokku kas kalurid või merikeel. Ehk on mõeldud nt "taastumatult/taastumatuseni ülepüütud"?
 • Merikeelte kohta tahaks viidet.
 • "toitainetevaene" võiks olla "toitainevaene", mitmus ei anna siin midagi.
 • "2008nda" p.o "2008."
 • Vastupidiselt eelmisele retsensendile soovitan ma USA dollarid rahule jätta. Parem on säilitada selgus - on ju ka Kanada dollarid ja mis kõik veel.
 • "Maailma kalavarude biomass on kahanenud piirini, kus pole enam võimalik saaki optimaalses koguses püüda." Ma ei saa aru, mida tähendab selles kontekstis "optimaalne kogus": kas optimaalset pyygitaset pole olemas või takistab mingi tehniline probleem sel määral pyydmast? Mis mõttes "optimaalne" - kas kalavarude või tarbijate nõudluse seisukohalt?
 • Mis on skistosomiaas? Ma aiman sõnastusest, et see on midagi paha. Aga kas nii paha, et seda sõna või kahega selgitada ei võiks?
 • Kaks ka-d yhes lauses ei ole kõige elegantsem lahendus. V.o "Samuti on püügivarudele kurnavalt mõjunud..."
 • "Ülepüügi tõttu kaovad meduuside suurimad konkurendid ja nende arvukus kasvab veelgi." Konkurendid kaovad, aga nende arvukus kasvab kadumisest hoolimata? "Nende" jääb segaseks, võiks olla pigem "meduuside".
 • Meduuside juhtumi kohta võiks olla viide.
 • Bioökonoomikale võiks linkida. See on märksa vähem tuntud mõiste kui kõrval lingitud bioloogia.
 • "Marginaalne kasv" tundub olevat konkreetne mõiste, mille sisu jääb paraku segaseks (mitte marginaalne=tähtsusetu kasv). Võiks selgitada.
 • Bioloogilise ylepyygi punkti järgse märkuse ymber pole sulge tarvis.
 • "Laevastiku iga laeva" lause kuulub sisuliselt justkui bioökonoomilise ylepyygi lõiku?
 • Ylepyygi vastuse lauses on koma ylearu.
 • "Artikkel 61" on segane. Ilmselt toetub tõenditele mitte artikkel, vaid seda peavad tegema riigid.
 • Artiklile Ühisomandi tragöödia võiks viidata.
 • Benjamini artikli pealkirja ei kuulunud ilmselt selle eestikeelne tõlge, nii et tolle võiks jätta väljapoole jutumärke.
 • "Kalade ja kalameeste...": p.o "isegi kui", komata.
 • Lyhendi ITQ ja kriipsu vahel p.o tyhik.
 • Misasi on Magnuson-Stevens Act? Praegu jääb jutust mulje, justkui see oleks rahvusvaheline kokkulepe, ehkki tegelikult on see USA siseregulatsioon. Seda peaks lugejale selgitama.
 • "2008nda aasta" p.o "2008. aasta".
 • Kas Hiina on tõesti pyygikeeldude ainus näide kogu maailmas?
 • "Tahtlikult suurimast lubatud saagist vähem püüdmine" v.o "Suurimast lubatud saagist tahtlikult vähem püüdmine", oleks selgem.
 • "Ülepüütud veekogudes kogunevad kalade" p.o "kalad".
 • "avatud ligipääsuga kalastuspiirkondadele" p.o "kalastuspiirkondades".
 • "ITQ-sarnase"
 • "Ühisomanditragöödia provotseerib kapitalisatsiooni protsessi, mille tulemusena kalurid suurendavad oma kulusid, kuni need on tuludega võrdsed." Lause esimene pool on segane ja teine niisamuti. Kas kuskil on mingi kapitalisatsiooniprotses,, mis muidu kulgeb rahumeeli, kuni tragöödia seda provotseerib? Ja kuidas see ajendab kalureid yha rohkem kulutama?
 • "Mitmed teadlased" - kes? Nagu Katuse-Karlsson Majasokule teatas: "Nimi ja aadress, palun!" Kui neid on mitu, siis mõne nime ju ikka leiab.
 • "See ettevõtmine ühendab meretoitu, mis on püütud või kasvatatud kohtades, kus suudetakse tootlikust, kas säilitada või tulevikus suurendada, ilma ökosüsteeme kahjustamata." Milline ettevõtmine? Eelmine lause räägib, et inimesed on teadlikud, see pole ju "ettevõtmine". Ja vaevalt meretoit mingiks ettevõtmiseks yhineb. Lause on tõlgitud sisule mõtlemata, ilmselt tõlkija lihtsalt väsis. "Tootlikkus" on muidugi kahe k-ga ning selle järgnevas lauseosas pole komasid tarvis.
 • Lause "Ülepüügile tundlikumate" (pigem "ylepyygi suhtes tundlikumate") kalade kohta ei seostu ylejäänud lõiguga.
 • "jätkusuutlikke". Kogu lõik lõpeb kuidagi järsku.

Aga muidu tubli. --Oop 23. november 2011, kell 11:33 (EET)

Tänan abi eest ja üritan vead kiiresti parandada. "Recruitment overfishing" on "täiendi ülepüügiks" tõlgitud Markus Vetemaa õppeslaididel. Kahjuks ei ei luba vikipeedia sinna linkida.--(o.O)Eh...username 27. november 2011, kell 18:19 (EET)


Katkine link[muuda lähteteksti]

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 8. juuli 2013, kell 03:10 (EEST)


Katkine link 2[muuda lähteteksti]

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 8. juuli 2013, kell 03:10 (EEST)