Amsterdami leping

Allikas: Vikipeedia

Amsterdami leping on Amsterdamis 2. oktoobril 1997 allkirjastatud leping, millega muudeti Euroopa Liidu lepingut (Maastrichti lepingut), Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja teatavad nendega seotud õigusakte. Leping jõustus 1. mail 1999.

Vajadus tulenes pärast Maastrichti lepingu sõlmimist Euroopat tabanud raskustest, mis pidurdasid ühinemist.

Amsterdami lepingu esimene osa hõlmas Rooma lepingu ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse parandusi. Lepingu teine osa nägi ette Euroopa Liidu toimimise aluseks olevate lepingute võrgustiku lihtsustamist. Kattuvad lisad, paragrahvid ja protokollid tühistati ning lepingute artiklid nummerdati uuesti. Kolmas osa puudutas lepinguga seotud üldisi ja lõplikke tingimusi, nagu jõustumise protseduur jms.

Amsterdami lepingu ratifitseeris viimasena Prantsusmaa 1999. aasta märtsis.