Mine sisu juurde

Ammonlased

Allikas: Vikipeedia

Ammonlased ehk ammoniidid oli Piibli järgi ida pool Jordanit elanud rahvas.

Ammonlaste esiisa oli 1. Moosese raamatu (19:38) järgi Loti noorema tütre poeg Ben-Ammi: "Ja noorem sünnitas ka poja ning pani temale nimeks Ben-Ammi; see on ammonlaste isa tänapäevani."

5. Moosese raamatus (23;4,5) on niisugune seadus: "Ammonlane ja moab ei tohi tulla Issanda kogudusse, isegi mitte kümnendas põlves ei tohi nad tulla Issanda kogudusse, mitte iialgi, sellepärast et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, kui te lahkusite Egiptusest, ja et ta palkas su vastu Bileami, Beori poja Petoorist, Mesopotaamiast, sind needma."

Ammonlaste pealinn oli Rabba (2. Saamueli raamat 11:1).