Ameetrilisus

Allikas: Vikipeedia

Ameetrilisus on muusikas meetrumi puudumine.

Rütmikasutus on vaba ja puuduvad korrapärased rõhud.

Noodikirjas ei ole sel juhul märgitud taktimõõtu või on ameetrilisuse taotlus väljendatud sõnaliselt.