AS Hoolekandeteenused

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

AS Hoolekandeteenused loodi aastal 2007 eesmärgiga liita üle Eesti asuvate erihoolekandekodude juhtimine ja haldamine ühe ettevõtte alla ning pakkuda paremat ja ühtlasemat teenust (AS Hoolekandeteenused, s.a.).

Kapital

AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis tööhõive edendamiseks on loonud sihtasutuse Hea Hoog. Sihtasutuse tegevusala on erivajadusega inimestele töövõimaluste leidmine, töökohtade loomine ja erivajadusega inimeste loodud toodete müük. (AS Hoolekandeteenused, s.a.)

Ettevõtte teenuse hind jaguneb kaheks: esiteks tasu teenuse eest ehk tegevusjuhendaja töö ja teiseks on tasu majutuse ja toitlustuse eest. Juhul kui teenuse kasutamist toetab riik, siis selle tasub Sotsiaalkindlustusamet. Majutus ja toitlustus jääb tasuda teenuse saajal. (AS Hoolekandeteenused, s.a.)

Tegevusvaldkond

AS Hoolekandeteenused pakub teenust koos majutusega nii kergema erivajadusega inimestele, toetades neid iseseisva elu korraldamisel, kui ka raske ja sügava liitpuudega inimestele, kellele pakutakse abi enda eest hoolitsemisel, igapäevaelu sisustamisel kui ka sotsiaalsetes suhetes. Sobilik teenus selgitatakse välja kooskõlas tema enda, lähedaste/eestkostja ja Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajaga. (AS Hoolekandeteenused, s.a.)

Teenuse osutamisel arvestatakse sihtrühma eripärasid, mistõttu pakutakse eraldi võimalusi vaimupuude ja -haigusega inimestele. Teenust pakutakse ka täiskasvanutele ja alaealistele, kes vajavad teatud perioodil suuremat järele valvet enda ja teiste turvalisuse tagamiseks ehk ööpäevaringset erihooldust kohtumääruse alusel. Enamik kliente vajab ööpäevaringset teenust. (AS Hoolekandeteenused, s.a.)

Töötajate struktuur

Töö on jaotatud piirkondadeks, mida juhivad piirkonnajuhid. Piirkonnad on jagatud teenuseüksusteks, mida koordineerivad klienditöö ja tiimitöö juhid. Klienditöö juht tegeleb vastavalt klientidega ja tiimitöö juht töökorraldusega. Igapäevaelu korraldavad tegevusjuhendajad. (AS Hoolekandeteenused, s.a.)

Tegevusjuhendaja roll

Tegevusjuhendaja töö hõlmab nii abistamist klienti põhivajaduste rahuldamisel (söömine, hügieen, riietumine), finantsteemadel kui ka kliendi hobide ja huvide välja selgitamisel (Sanglepp, 2015, lk 19 ). Tegevusjuhendaja teadmised pärinevad mitmetest valdkondadest: meditsiin, tegevusteraapia, psühholoogia, pedagoogika ning muidugi ka sotsiaal- ja hooldustööst. (Sanglepp, 2015, lk 19 )

Kuna enamik teenusel olevaid kliente pärinevad ka raske elulooga peredest, siis tegevusjuhendaja on ka see, kes pakub armastust, kaitset ja turvatunnet. Selle kõrvale olles ka läbirääkija ja kuulaja, sest kõik on erinevad ning lahkarvamusi klientide vahel kipub ikka esinema ja kõigil on omad viisid, kuidas pahameelt välja elada või siis hoopiski enda sisse hoidma. (Sanglepp, 2015, lk 20 )

Klientide elu teenusel

Missiooniks on ettevõttes tegusam elu kogukonnas ehk siis see tähendab seda, et ka erivajadusega inimesed on ühiskonnas täisväärtuslikud inimesed, kellel on võrdsed võimalused teistega ja kaasamine ühiskonna elusse. Kõik, mis puudutab igapäevatoiminguid, teevad kliendid ise, vajadusel tegevusjuhendaja juhendamise või suunamisega. (Sanglepp, 2015, lk 23)

Töö on korraldatud vastavalt kliendi võimalustele ja vastupidavusele. Osa kliente teevad toetatud kaitstud tööd ja osa n-ö lihtsamaid tavatöid 5 kuni 6 tundi päevas. Mõlemat tüüpi töö eest saavad kliendid ka palka, mille eest on neil võimalik tooteid/teenuseid osta, kooskõlastades ostu tegevusjuhendajaga. (Sanglepp, 2015, lk 20)

Kasutatud materjal

AS Hoolekandeteenused. (s.a). Üldinfo. Loetud aadressil http://www.hoolekandeteenused.ee/pages/valisveeb/ettevottest/ueldinfo.php Sanglepp, K. (2015). Psüühilise erivajadusega inimestele pakutavad teenused ja nendega rahulolu AS Hoolekandeteenused Tori kodu näitel. (Lõputöö). Loetud aadressil: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48209/sanglepp_karmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y