ΛCDM-mudel

Allikas: Vikipeedia

ΛCDM-mudel on kosmoloogiline mudel, mis kirjeldab Universumi arengut alates Suurest Paugust väheste parameetrite (põhikujul 6 parameetri) abil.

Λ on kosmoloogiline konstant.

CDM on külm tumeaine (inglise keeles cold dark matter).

See teooria on kõige lihtsam teadaolev mudel, mis on vaatlusandmetega kooskõlas. Ta on heas kooskõlas kolme tähtsama vaatluste klassiga, mis annavad meile aimu varajasest Universumist: kosmilise mikrolaine-taustkiirguse anisotroopsuse mõõtmised (viimati WMAP-il), Universumi paisumise kiiruse ja muutumise määramised kaugete galaktikate supernoovade vaatlemise teel ning andmed Universumi suuremastaabilise struktuuri kohta.

ΛCDM-mudeli 6 parameetrit on:

  • km s−1 Mpc−1 (Hubble'i konstant)
  •  % (barüonaine (tavalise aine osatähtsus kriitilises tiheduses)
  •  % (aine, sealhulgas varjatud aine) osatähtsus kriitilises tiheduses)
  • (optiline tihedus kuni reionisatsiooni perioodini)
  • (algfluktuatsioonide skalaarse komponendi amplituud)
  • (algfluktuatsioonide skalaarse komponendi spektraalindeks)

Seejuures peetakse Universumit täiesti lamedaks. Energia osatähtsused kriitilise tiheduse suhtes on siis ka osatähtsused energia kogutiheduse suhtes ning tumeenergia osatähtsuseks saadakse %. Praegusaegne energia kogutihedus on kg/m3, punanihe z, mis vastab reionisatsiooni perioodile, on . Universumi vanuseks määratakse aastat.

Allikad[muuda | muuda lähteteksti]

  • D. N. Spergel et al. (WMAP collaboration), Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) three year results: implications for cosmology, online
  • M. Tegmark et al. (SDSS collaboration), Cosmological Parameters from SDSS and WMAP, Phys. Rev. D69 103501 (2004), online
  • D. N. Spergel et al. (WMAP collaboration), First year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations: determination of cosmological parameters, Astrophys. J. Suppl. 148 175 (2003), online
  • R. Rebolo et al. (VSA collaboration), Cosmological parameter estimation using Very Small Array data out to l=1500], Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 353, Issue 3, pp. 747-759, online