Termodünaamiline süsteem

Allikas: Vikipeedia

Termodünaamiliseks süsteemiks nimetatakse reaalse või kujuteldava piirpinnaga piiritletud füüsikalist keha või kehade süsteemi, mis on termodünaamilise käsitluse aineks. Selliseks süsteemiks võib olla näiteks kolbmootoris töötav gaas, elusorganism, planeet vms. Termodünaamilisi süsteeme on võimalik liigitada vastavalt sellele, millises vastastikmõjus nad on oma ümbrusega (isoleeritud, soojuslikus kontaktis, adiabaatilises kontaktis jne).

Piisavalt kauaks omapead jäetud isoleeritud termodünaamilises süsteemis lakkavad kõik makroskoopilised protsessid ja süsteem saavutab termodünaamilise tasakaalu seisundi, kus süsteemi olek on iseloomustatav teatava hulga olekumuutujatega (nt. rõhk, temperatuur jne). Klassikaline termodünaamika tegelebki selliste tasakaaluliste süsteemide ning nendega toimuvate kvaasistaatiliste protsesside (mis on vaadeldavad kui tasakaaluliste olekute jada) uurimisega.

Suletud termodünaamilise näiteks võib olla biosfäär, kuna ta ainevahetus enda välisega on suhteliselt väga väike ning ta eksisteerimise jaoks mitteoluline. Samamoodi võib suletud süsteemidena käsitleda ökosüsteeme, mille ainevahetuse bilanss välisega on nulli lähedane.

Avatud termodünaamiliste süsteemide tüüpiliseks näiteks on organismid.

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]