Standardhälve

Allikas: Vikipeedia

Standardhälve on ruutjuur dispersioonist. Mõõdetava suuruse standardhälbe ühikuks on selle sama mõõdetava suuruse ühik.

Arvutamise näide[muuda | redigeeri lähteteksti]

Valimis on järgmised väärtused:

2,\;4,\;4,\;4,\;5,\;5,\;7,\;9.

Nende kaheksa väärtuse aritmeetiline keskmine on 5:

\frac{2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9}{8} = 5.

Et arvutada standardhälvet, tuleb esmalt arvutada iga väärtuse hälve kõigi väärtuste aritmeetilisest keskmisest ja võtta saadud tulemused ruutu:


\begin{array}{ll}
(2-5)^2 = (-3)^2 = 9  \\
(4-5)^2 = (-1)^2 = 1  \\
(4-5)^2 = (-1)^2 = 1  \\
(4-5)^2 = (-1)^2 = 1  \\ 
(5-5)^2 = 0^2 = 0 \\
(5-5)^2 = 0^2 = 0 \\
(7-5)^2 = 2^2 = 4 \\
(9-5)^2 = 4^2 = 16
\end{array}

Järgmiseks tuleb jagada hälvete ruutude summa väärtuste arvuga ning võtta tulemusest ruutjuur:


\sqrt{\frac{9+1+1+1+0+0+4+16}{8}} = 2.

Antud valimi standardhälve on 2.

NB! Antud valem kehtib vaid siis, kui standardhälbe arvutamisel võetud arvud moodustavad kogu valimi. Kui standardhälbe arvutamisel ei kasutata kõiki valimi arve (näiteks valitakse suurest valimist suvaliselt 8 arvu), tuleb ruutjuure all olevat summat jagada suurusega n-1 ehk antud näite korral arvuga 7. Eelneva näite korral on selliste arvude standardhälve 2,138.