Süntaks

Allikas: Vikipeedia

Süntaks (kreeka sõnast syntaxis 'ühendus, liit, kokkupanek') ehk lauseõpetus on keeleteaduse osa, mis uurib lausete struktuuri ning püüab formuleerida reegleid, mille alusel sõnad moodustavad fraase ning fraasid omakorda lauseid.

Süntaks uurib lause üksuste (fraaside) sisemist struktuuri, nende üksuste omavahelisi suhteid ning seda, kuidas need fraaside sisestruktuur ning fraasidevahelised suhted määravad lause kui terviku tähenduse.

Süntaks kuulub koos fonoloogia ja morfoloogiaga grammatikasse, mis tegeleb keelesüsteemi tähendust kandvate üksustega.

Süntaksiteooriad püüavad välja selgitada reegleid või algoritme, millest võiks tuletada kõik grammatikaliselt õiged laused antud keeles. Et otsustada lausete "õigsuse" või "valesuse" üle, on esmalt tarvis keelevaistu. Seepärast põhineb suur osa süntaksi uurijate informatsioonist introspektsioonil (kui uuritakse oma emakeelt) ja koostööl inimestega, kelle jaoks uuritav keel on emakeel.

Kui on olemas teatud hulk õigeid ning valesid laused, on võimalik formuleerida hüpoteetilisi reegleid, millele kõik "õiged" laused peaksid vastama. Seejärel tuleb hüpoteesi kontrollida, otsides uusi empiirilisi andmeid, st uusi lauseid, mis eelnevalt tehtud oletusi kas ümber lükkaksid või kinnitaksid.

Süntaksi eesmärgiks pole ette kirjutada abstraktseid reegleid, mida kõik korrektsed keelekasutajad peavad järgima. Süntaksi peamine allikas on keele reaalne kasutamine, millest lähtudes püütakse püstitada teooriad, mis konkreetse keele lauseehitust võimalikult adekvaatselt kirjeldaksid. Tegemist pole niisiis preskriptiivse, vaid deskriptiivse grammatikaga.

Tänapäeva süntaktiliste teooriate üks eesmärke on leida universaalseid lausete struktuuri määravaid põhimõtteid, st üldisi reegleid, mille abil oleks võimalik kirjeldada kõikide inimkeelte lauseehitust.

Eesti keele süntaksi uurimisel on silmapaistvaid tulemusi saavutanud Huno Rätsep, Ellen Uuspõld, Mati Erelt, Henno Rajandi, Helle Metslang, Valter Tauli.

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]


Kirjandus[muuda | redigeeri lähteteksti]