OMON

Allikas: Vikipeedia

OMON (vene keeles Отряд милиции особого назначения) oli NSV Liidu ja on Venemaa Föderatsiooni miilitsa posti-patrullteenistuse eriettevalmistusega pantvangi vabastamise, õiguskaitseorganite töötajate turva- ja massiürituste valveüksused.

Eriotstarbeline miilitsasalk loodi esmakordselt NSV Liidus, NSV Liidu siseministri määrusega 9. novembril 1978. aastal 1980. aasta suveolümpiamängude ettevalmistusperioodil Moskva linnas, Moskva linna RSN Täitevkomitee Siseasjade Valitsuses. Pärast OM lõppu moodustati OMONi baasil Moskva linna SAV juures (Отряд милиции специального назначения (ОМСН) при Управлении уголовного розыска ГУВД Москвы).

Eriotstarbeline salga koosseis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eriotstarbeline salk koosneb lahingugruppidest, mis jagunevad rünnakugruppideks, kus sisemise tööjaotuse alusel on kinnipidamisgrupid ja kattegrupid.

  • Kattegrupid moodustatakse erinevatest erialaspetsialistidest(alpinistid, snaiperid, pürotehnikud (lõhkeasjanduse spetsialistid) ja keemiavahenidite spetsialistud suitsukatem, gaasirünnka jne). Kattegrupi ülesannet on maksimaalselt kergendada kinnipidamisgrupi ülesannete täitmist ja hajutada kurjategija tähelepanu ning hoida teda pidevas arevusseisundis. Kattegrupi liikmed omavad võimsamat relva ja erivahendite arsenali ning vajaduse korral võivad toetada kinnipidamisgrupi liikmeid tulejõuga.
  • Kinnipidamisgrupp, koosneb 3-4 liikmmest, kes viivad läbi kiireid kinnipidamisoperatsiooni. Grupi liikmed on varustatud kaitsevahendite ja väikesegabariitsete tulirelvadega ning valdavad käsivõitluse võtteid, mis on vajalikud kurjategijate kinnipidamiseks.

23. oktoober 1987. aastl moodustati Moskva SAV Posti-Patrullteenistuse Operatiivpolgu baasil uuesti а Moskva linna SAV Eriotstarbelime Miilitsasalk. Miilitsasalka põhiülesannetena määratleti:avalikui korra tagamnine massiüritustel, kuid igas polgu pataljonis loodi füüsilise kaitse üksused. Gruppide koosseisu kuulusid spetsialistid: snaiperid, granaadiheitespetsialistid jne, kelle ülesanneteks oli kohtu liikmete, tunnistajate ja kannatanaute turvalisuse tagamine. salga koosseisus oli ka Eriotstarbeline grupp (Группа специального назначения - ГСН), mille ülesanneteks oli eriti ohtlike või relvastatud kurjategijate kinnipidamine või pantvangide vabastamine.

Eriotstarbelised salgad NSV Liidu lagunemisprotsessis[muuda | redigeeri lähteteksti]

3. oktoobril 1988. aastal anti välja NSV Liidu Siseministeeriumi käskkiri № 010-6, millega OMONi ülesanneteks määrati:

  • avaliku korra kaitse ühiskondlik-poliitilistel, sportlikel, kultuurilis-vaatamisväärtuslikel ja teiste ürituste läbiviimise ajal, samuti loodusõnnetuste, epideemiate, suuremahuliste tööstuslike avariide, katastroofide ja muude erakorraliste sündmuste korral;
  • grupiliste korrarahutuste tõkestamine;
  • relvastatud kurjategijate kinnipidamisüritustes osalemine[1].
  • 1988. aasta novembris moodustati Leningradi linna ja Leningradi oblasti SAV Eriotstarbeline Miilitsasalk (Отряд милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД города Ленинграда и Ленинградской области);
  • 1988. 1. detsembril, moodustati Läti NSV Siseministeeriumi Eriotstarbeline Miilitsasalk, mille komandörks määrati Tšeslav Mlõnnik
Next.svg Pikemalt artiklis Riia OMON
  • 1988. aasta detsembris moodustati Moskva oblasti SAV Eriotstarbeline Miilitsasalk, mille komandäriks määärati Sergei Selivjorstov (Сергей Александрович Селиверстов)
  • 1990. aasta 2. oktoobril NSV Liidu siseminsitri Vadim Bakatini korraldusega Riia OMON allutati Läti NSV SM asemel NSV Liidu SM sisevägedele ning Riia OMON liideti NSV Liidu sisevägede 42. Vilniuse sisevädede diviisi koosseisu ning allus ainult NSV Liidu keskvõimule, mitte Läti NSV valitsusele[2].


OMON Venemaa Föderatsiooni õiguskaitseorganites[muuda | redigeeri lähteteksti]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]