Vikipeedia:Digihumanitaaria konverents 2017

Allikas: Vikipeedia
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali logo

Ürituse nimi eesti keeles: Konverents „Avatud litsentsid, avatud sisu ning avaandmed digihumanitaaria arendamise võimalusena“

Ürituse nimi inglise keeles: Conference „Open licenses, open content, open data: tools for developing digital humanitites”

Ürituse toimumise kuupäevad: 1. – 3. november 2017

Ürituse korraldamisega seotud organisatsioonid: MTÜ Wikimedia Eesti, Eesti DigitaalhumanitaariaSelts, Eesti Kirjandusmuuseum, MTÜ Eesti Fotopärand, MTÜ Arheovisiooon

Ürituse esialgne ajakava: 1. – 3. november toimuvad ettekanded ja töötoad eri paneelides

Toimumiskoht: Eesti Rahva Muuseum

Ürituse rahastuse allikad: KÜSK, MTÜ Wikimedia Eesti

Ürituse toetussumma KÜSKilt: 17 970€

Konverents on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmist.

Ürituse lühikirjeldus[muuda lähteteksti]

Viies Eesti digihumanitaaria konverents „Avatud litsentsid, avatud sisu ning avaandmed digihumanitaaria arendamise võimalusena“ on digihumanitaaria alal oluliseks foorumiks teadlaskonnale, sellel korral on varasemast enam teadusdiskussiooni kaasatud ka mäluasutused, kellel on humanitaarteaduste valdkonnas oluline roll uurimisainese haldajana ning avalikkusele vahendajana. Konverentsi teema, mille fookuses on sel aastal teabe võimalikult avatud kättesaadavus, on oluline seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega, olles üheks sammuks Eesti avatusele suunatud digitaalse visiooni juurutamisel ja levitamisel rahvusvaheliselt humanitaarvaldkonnas. Suur osa humanitaarvaldkonna uurimistööks vajalikest andmetest kuulub eri mäluasutuste ja raamatukogude haldusse. Digitaalajastu on loonud tehnilised võimalused teabe digitaalseks säilitamiseks, ning selle kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks interneti teel; samas pole asutuste rahalised ressursid enamasti piisavad kollektsioonide lausdigiteerimiseks ja kättesaadavaks tegemiseks ning kollektsioonide väärtuslikumat osa nähakse ühe võimalusena puuduva rahastuse teenimiseks, mis omakorda takistab info avatud levikut ühiskonnas ja kasutamist teadustöös. Teabe avatud jagamist võivad takistada veel juriidilised asjaolud, omandiküsimus, info tundlikkus, mäluasutuse vastutus jagatud teabe võimaliku väärkasutuse osas jms. Konverentsil arutletakse maailma eri riikide kogemuse varal, millised on andmete avamisest tulenevad kasud ühiskonnale laiemalt ja humanitaarteadusele ning kuidas eelpool kirjeldatud vastuolusid lahendada selleks, et hoogustada avatud litsentside, avatud sisu ning avaandmete ulatuslikumat kasutamist.

Projekti eesmärgid[muuda lähteteksti]

Toetada tähelepanuväärsel eesistumisperioodil rahvusvahelise konverentsi korraldamise ning rahvusvaheliste partnerite kaasamisega vabade litsentside ja rahvusvaheliste jagamisplatvormide kasutamise levikut Eesti digihumanitaaria valdkonnas, mis võimaldab omakorda digitaalsete materjalide taaskasutamist, nende paremat levikut ja seeläbi kohaliku ning rahvusvahelise teadlikkuse kasvu Eesti digihumanitaariast. Kirjeldus, milliseid tulemusi projektiga saavutada püüate ning kuidas neid tulemusi mõõta kavatsete:

1) Paranenud teadlikkus vabadest litsentsidest (nt avalik omand ehk Public Domain, Creative Commonsi erinevad litsentsid) Eesti digihumanitaaria valdkonna, eriti mäluasutuste esindajate hulgas.

2) Paranenud teadlikkus vabade platvormide kasutusvõimalustest ning olemasolevate ja loodavate ressursside taaskasutusvõimalustest.

3) Suurema hulga avatud sisu ja avaandmete vabadele platvormidele toomine parandab ressursside vaadatavust ja taaskasutust.


Kontakt[muuda lähteteksti]

Ürituse projektijuhi ees- ja perekonnanimi: Hembo Pagi

Ürituse projektijuhi meiliaadress: hembo@archaeovision.eu