Tartu Veeriku Kool

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Veeriku kool)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tartu Veeriku Kool on põhikool Tartus.

Koolis on 1.–9. klass.

1. septembril 1987 avati kakskeelne Tartu 17. 8-klassiline kool.[1] Alustas 528 õpilast, kellest 93 olid vene õppekeelega ning 29 õpetajat. Kooli esimene direktor oli Valentina Ritsing ja direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Reet Pärn.

1. septembrist 1992 lahkusid vene õppekeelega õpilased Puškini gümnaasiumisse, õppekeeleks jäi ainult eesti keel ja kool nimetati ümber Tartu Veeriku Kooliks. Õpilaste arv 524.

2004. aastast juhivad kooli direktor Ruth Ahven ja õppealajuhataja Carmen Luts. Tartu linna koolivõrgu reorganiseerimine on põhjustanud õpilaste arvu kasvu: 2013. aastal 424 õpilast ja 2016. aastal 619 õpilast. Sellega seoses on suurenenud ka õpetajate arv ning kasutusele võetud uusi klassiruume, mis on sisustatud kaasaegse õpikäsituse rakendamise toetamiseks.

Veeriku koolis on alates 1994. aastast õpetatud süvendatult inglise keelt.

2010. aasta sügisest saavad inglise keelt õppida kõik esimese klassi õpilased 3 tundi nädalas mängides, lauldes ja meisterdades. Alates 3. klassist toimub keeleõpe tasemerühmades. Teise võõrkeele õpe algab 4. klassist. 7. klassist on võimalik soovijatel, lapsevanema kulul, saksa keelt õppida.

Progümnaasiumi osas (7.-9. klass) õpitakse matemaatikat tasemerühmades – edasijõudnute rühm annab hea ettevalmistuse gümnaasiumi reaalharus jätkamiseks. Püüame toetada õpilaste keskkonna- ja loodusehuvi erinevate õppekäikude ja projektõppega.

2007. aastast oli kasutusel e-kool, 2015. aastast stuudiumi e-keskkond.

2008. aastast kuulub Veeriku kool tervist edendavate koolide hulka.

2009. aastast tegelevad süsteemselt väärtuskasvatusega. 2011.aastal pälvis kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarendustöö konkursil esikoha ja tiitli "Väärtuskasvatuskool 2011", 2014. aastal tunnustuse "Hea kooli rajaleidja 2014" ja Haridus ja teadusministeeriumi programmi Eesti ühiskonna väärtusarendus diplom "Hea kool kui kiusamisvaba kool 2014". 2015. aastal oli kool Samsungi Digipöörde võitja.

Hoiavad tasakaalus nutiseadmete kasutamise õppetöös ja õpilaste loovuse, eneseväljendus- ja suhtlusoskuse arendamise. Liiguvad ainekeskselt õppimiselt aineülesusele lõimides õppeaineid ja toetades sellega üldpädevuste saavutamist. I kooliastmes anname õpitulemustele sõnalisi hinnanguid lähtuvalt õppekava nõuetest.

Õpilased on saavutanud esikohti piirkonna füüsika-, loodusteaduste-, keemia- ja emakeeleolümpiaadidel, ajaloo viktoriinidel, erinevatel spordivõistlustel ja loomekonkurssidel. Edukalt on kooli ja Eesti riiki esindatud vabariiklikel ja rahvusvahelistel füüsika ja loodusteaduste olümpiaadidel.

Hästi toimiv kooli tugisüsteem on võimaldanud õpilaste individuaalsuse toetamist. Klassikursuse kordajaid ei ole ja koolikohustuse eirajate arv on viidud miinimumini. Õppeedukuse kvaliteedi protsent on viimasel viiel aastal püsinud rõõmustavalt kõrge – 52-58%.

Koolis pööratakse suurt tähelepanu huvitegevusele, mis toetab õppekava täitmist ja annab õpilastele erinevaid eneseteostuse võimalusi. Populaarsemad on robootika, käsitöö, rahvatants, koorilaul, näitering, saalihoki ja akrobaatika. Koolis saab tegeleda korv-, võrk- ja jalgpalliga ning osaleda kergejõustikutreeningutel. Populaarsed on male- ja kabevõistlused. Koolilehe toimetus annab kord veerandis välja kooli ajalehte Ninatark. Enamus kooli huviringidest töötab meie oma õpetajate juhendamisel. See on hindamatu väärtus, sest tunnivälises töös ühiselt tegutsedes luuakse suhteid, milleni tunnis harva jõutakse.

Koolile on tähtis, et koostöö koduga kannaks ühiseid väärtusi. Väärtuskasvatus on igapäevatöö oluline osa. Kooli väärtusi järgime ka kooli traditsioonide loomisel ja kujundamisel. Aktused, ainenädalad, kõnekoosolekud ja muud ühistegevused (sügisene matkapäev, isadepäeva tähistamine koos isade-vanaisadega, kodanikupäeva kõnekoosolek, jõuluetendused, vabariigi aastapäeva kõnekoosolek, emadepäevale pühendatud kevadkontsert jne) loovad ühise pere tunnet. Veeriku koolist saavad põhikooli õpilased lisaks headele ainealastele teadmistele ka ürituste organiseerimise, läbiviimise ja vastutuse kogemuse.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. "Uude kooli". Nõukogude Õpetaja nr 30, 25. juuli 1987. Lk 1

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]